Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Naše školy Spoločnosť
13. november 2020

Gröhlingov plán

Príplatky za kvalitu pre učiteľov, maturity elektronicky či modulová škola

Minister školstva predstavil opatrenia, ktorými chce zlepšiť vzdelávanie na Slovensku.

Príplatky za kvalitu pre učiteľov, maturity elektronicky či modulová škola

Minister školstva Branislav Gröhling počas tlačovej konferencie na tému Moderné školstvo. Foto – TASR/Jakub Kotian

Téma vzdelávania bola počas predvolebnej kampane jednou z tých, ktorú viaceré strany uvádzali ako prioritu. Po voľbách však prišla koronakríza, ktorej muselo svoje fungovanie podriadiť aj školstvo.

Minister Branislav Gröhling rieši v prvých mesiacoch v úrade najmä opatrenia pre školy, ich otváranie či zatváranie, usmernenia k dištančnému vzdelávaniu a pomoc pre deti, ktoré sa k nemu nevedia dostať.

V piatok prvý raz načrtol víziu pre slovenské školstvo, ktorá sa pozerá aj za horizont pandémie.

„Nemá ísť o reformu, ale o súbor opatrení, ktoré chceme realizovať.“ Takto charakterizoval Gröhling plán pre slovenské školstvo, ktorý na tlačovej konferencii s názvom Moderné školstvo predstavil verejnosti. 

„Všetci očakávajú, že predstavíme 150-stranový dokument, ktorý budeme dve roky pripomienkovať a dopadneme tak ako dokumenty, ktoré tu už v minulosti boli a vôbec sa nerealizovali,“ uviedol Gröhling s tým, že pri príprave opatrení vychádzali z Programového vyhlásenia vlády, z programu strany SaS pre školstvo a z dokumentu Učiace sa Slovensko, ktorý dali dokopy experti z oblasti školstva už pred  tromi rokmi. 

Medzi priority plánu pre školstvo patria otvorený trh s učebnicami, digitalizácia, zmeny v obsahu vzdelávania, debyrokratizácia, vytvorenie modelovej školy, optimalizácia a zlučovanie škôl do väčších celkov, zlúčenia podriadených organizácií rezortu školstva, zjednotenie financovania, dobudovanie materských škôl, inklúzia a desegregácia, zmeny vo financovaní vysokých škôl a príplatky pre učiteľov na základe kvality.

Príplatky pre kvalitných učiteľov

Rezort školstva chce zaviesť osobitné príplatky pre učiteľov. Zohľadňovať by sa mala ich kvalita, výkon a špecifiká. Tie by sa mali odvíjať od toho, či napríklad vzdeláva učiteľ mimoriadne nadané deti alebo žiakov z chudobných rodín. 

Gröhling zároveň potvrdil, že ministerstvo školstva pošle 11 miliónov na odmeny pre zamestnancov v školstve za prácu počas obdobia koronakrízy. 

„Ide o poďakovanie učiteľom,“ vraví minister. Každý by mal podľa neho dostať okolo 100 eur.

Väčší výber učebníc, vzorová škola, peniaze na techniku

Voľnejší trh s učebnicami bol témou Branislava Gröhlinga už ako opozičného poslanca. Pred pár mesiacmi otvoril trh s učebnicami pre prvý stupeň, budúci rok by mali mať väčší výber na zakúpenie učebníc aj druhý stupeň základných škôl a v ten ďalší stredné školy. Minister zároveň vyzval tvorcov učebníc, aby svoje materiály posielali. „Učebnice sa budú posudzovať do marca. Tvorte a podávajte si žiadosti všetci, ktorých učebnice predošlé politické strany v tomto rezorte odmietali a sabotovali,“ povedal Gröhling.

Ako najviac ambicióznu označil minister oblasť digitalizácie. Na kompletnú digitalizáciu bude potrebných podľa jeho slov viac ako sto miliónov eur. Chce, aby boli technológie dostupné pre učiteľov a žiakov v špeciálnych učebniach s tým, že by si mohli techniku zapožičať aj domov. Minister rokuje s viacerými subjektmi so zámerom získať na digitalizáciu financie. Časť vyčlenilo z vlastných zdrojov, ďalšie by mali prísť z eurofondov či z Plánu obnovy. 

Na školách by mala vzniknúť pozícia správca siete. Minister chce, aby sa technológie využívali aj na testovanie žiakov a študentov. „Pracujeme na tom, aby sme v roku 2022 po prvýkrát zažili maturity alebo testovanie piatakov či deviatakov elektronicky.“

V téme obsahu vzdelávania hovorí šéf rezortu školstva najmä o pilotnom projekte upravených vzdelávacích programov pre základné školy, ktoré predstavili v uplynulých mesiacoch. Podľa neho je o zapojenie zo strany škôl enormný záujem, preto s ním plánuje pokračovať. Zatiaľ testuje upravené učebné plány 35 základných škôl na Slovensku. 

Ide o nový model vzdelávacích programov, podľa ktorých si môžu učitelia rozložiť učivo, ktoré majú so žiakmi prebrať, do viacročných cyklov a nebudú ho musieť prechádzať po jednotlivých ročníkoch. Do prvého cyklu spadajú prvé tri ročníky základnej školy, do druhého patria štvrtý a piaty ročník a do tretieho sa spájajú šiesty až deviaty ročník.

Obsah učiva by mal byť pružnejší a školy si môžu samy určiť, ako si ho usporiadajú a akým tempom ho budú so žiakmi preberať.

Gröhling predstavil zámer, aby sa od budúceho roka otvárali bilingválne triedy na stredných odborných školách. „Nevidím dôvod, aby sa na stredných školách napríklad študent v odbore kuchár alebo technik nemohol bilingválne vzdelávať v cudzom jazyku,“ vraví minister s tým, že tieto školy by mali byť rovnocenné ostatným.

Hovoril aj o žiakoch s mentálnym znevýhodnením, ktorým chce umožniť, aby mohli študovať vybrané odbory na stredných školách. Doteraz niečo také možné nebolo, mentálne znevýhodnené deti mohli študovať iba niekoľko odborov, ktoré majú podľa Gröhlinga slabé uplatnenie v reálnej praxi. „Chceme, aby mohli títo žiaci študovať niečo praktické a zmysluplné, čo im pomôže sa v živote uplatniť.“


Branislav Gröhling počas tlačovej konferencie na tému Moderné školstvo. Foto – TASR/Jakub Kotian

Inzercia

Vzorová škola či spojenie špeciálnej a klasickej ZŠ

Budova s ôsmimi triedami, kde nemusí byť tabuľa iba vpredu a lavice tak, ako je bežné. Takú sa chystá Gröhling nechať vytvoriť, aby sa do nej mohli riaditelia a učitelia chodiť inšpirovať. Má ísť o modulovú školu, ktorá bude ukážkou toho, ako môže vyzerať moderná škola. Podľa neho v nej môžu byť napríklad digitálne a iné zábavné nástroje na vzdelávanie. „Sú to všetko inšpirácie, ktoré som videl vo svete.“

Modulovú školu by rád predstavil verejnosti o niekoľko týždňov. Chce, aby sa v nej mohli stretávať riaditelia škôl a tým, ktorí by chceli svoju školu pretvoriť podľa tohto vzoru, by mali byť poskytnuté financie.

Rezort školstva už dlhšie hovorí o efektívnejšom riadení a financovaní. Aj to je súčasť plánov, ktoré dnes Gröhling predstavil. „Chceme školy viesť k zlučovaniu do väčších celkov, ktoré dokážu lepšie fungovať a majú dostatok prostriedkov,“ hovorí. 

Zjednotiť chce aj spôsob ich financovania, ktorý je dnes rozdelený medzi ministerstvo školstva a rezort vnútra. Gröhling to označuje za absolútny nezmysel. „Chceme to dostať pod jednu strechu nášho ministerstva, aby mohli byť školy riadené a financované efektívne,“ tvrdí s tým, že je na to pripravený návrh zákona. 

K téme:
Trhliny povinného vzdelávania päťročných detí Zdieľať

Spomenul aj tému materských škôl, ktoré by mali byť od budúceho roka povinné pre všetky päťročné deti. Podľa jeho slov sa rokuje o príspevku pre rodičov, ktorí nebudú mať možnosť dať dieťa do škôlky kvôli obmedzeným kapacitám. Zároveň potvrdil, že ich chcú zvyšovať prestavbou či budovaním materských škôl, peniaze by mali ísť z Plánu obnovy.

Ministerstvo sa chystá podporovať samosprávy pri dobudovaní materských škôl, napríklad tým, že uľahčí zriadenie materskej školy v priestoroch základnej školy. Zvýšiť by sa mal aj príspevok na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej materskej škole.


Ilustračné foto. TASR

Ďalším plánom je, aby školy nad tristo žiakov dostali tím, ktorý budú tvoriť sociálny a špeciálny pedagóg, psychológ a logopéd. Menšie školy sa na základe dohody spoja a pomocné tímy im budú poskytnuté a budú ich navštevovať. Ministerstvo chce vyčleniť viac ako 80 miliónov na financie pre podporné profesie.

Od budúceho roka je v pláne odskúšať začlenenie špeciálnych škôl do základných škôl. Podľa ministra to odskúšajú na troch školách v rámci pilotného projektu. Tieto školy si ponechajú svoju právnu subjektivitu. „Ale budú pod jednou strechou, aby sa učitelia a žiaci mohli stretávať v jednom prostredí a školy mohli splynúť do seba.“

Podpora kvalitných vysokých škôl

Pri vysokých školách má byť najväčšou zmenou nový spôsob ich financovania. Ten by mal zohľadňovať skutočný výkon a aktivity vysokej školy a cielene podporovať tie, ktoré robia kvalitný výskum.

V najbližších týždňoch bude spustený audit vysokých škôl, ktorý bude kontrolovať silné a slabé stránky, bude sa preverovať akreditácia, poskytovanie štipendií, hospodárenie škôl, preverovanie študijných programov a ich personálneho zabezpečenia.

„Na základe toho sa budú vytvárať výkonnostné zmluvy medzi vysokou školou a ministerstvom, kde sa škola dobrovoľne zaviaže k naplneniu cieľov do dvoch rokov a po ich splnení dostane určitý obnos peňazí,“ vysvetlil Gröhling. „Je to nástroj, aby štát vyžadoval profesie študentov, ktoré sú reálne potrebné pre trh práce.“

V súvislosti s vysokým školstvom chce minister umožniť docentom a profesorom zo zahraničia, aby mohli u nás pracovať. „Dnes by profesor z Oxfordu či Harvardu mohol byť profesorom na Slovensku iba dočasne a potom si musí urobiť naše habilitačné alebo inauguračné konanie. Všetci sa tvárime, že toto konanie je viac ako dvadsaťročná práca na svetovej univerzite.“

Po novom sa podľa ministra budú môcť stať cudzinci docentmi a profesormi na základe toho, či dostatočne dlho a kvalitne publikujú a tvoria. Každých niekoľko rokov budú musieť svoj titul obhájiť.

„Ak to v najbližšom období neumožníme, vysokoškolské prostredie zalejeme betónom a nech nikto nerozpráva o tom, že ho budeme reformovať. Toto je najvýraznejší krok, aby sme naozaj otvorili vysokoškolské prostredie ľuďom z celého sveta,“ dodal.

 

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva