Branislav Pupala

Branislav Pupala

Autor je profesor pedagogiky na Trnavskej univerzite. Výskumne sa venuje teórii kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania, porovnávacej pedagogike a kurikulárnej politike. Pracoval vo vzdelávacích projektoch v Indii, Keni, Indonézii a Nepále, bol hosťujúcim profesorom na viacerých univerzitách v týchto krajinách. V súčasnosti je poradcom riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu.

    Strana 1

    Telocvik podľa Lubyovej
    Telocvik podľa Lubyovej

    A máme tu ďalšiu novinku z Lubyovej ministerstva školstva. Po návrhu zrušiť angličtinu ako povinný cudzí jazyk na rad prichádza telocvik.

    Strana 1