Alena Potocká

Alena Potocká

Redaktor

Vyštudovala politické vedy na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracovala v Slovenskom rozhlase a v spravodajstve na portáli Pravda.sk. Je vydatá, s manželom vychováva dve deti.

    Strana 1

    Strana 1
    Denník Svet kresťanstva