Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
15. jún 2023

Konzervatívny výber

„Liberáli“ proti slobode rodičov v sexuálnej výchove

Výchova detí v súlade s náboženským alebo filozofickým presvedčením je ústavným právom rodičov. Zvlášť to platí pri sexuálnej výchove.

„Liberáli“ proti slobode rodičov v sexuálnej výchove

Foto a koláž - Postoj/Andrej Lojan

Sexuálna výchova na školách vyvoláva množstvo emócií. Jedna strana tvrdí, že túto tému treba zaviesť ako samostatný predmet na školách a deťom od útleho veku bez obalu prezentovať všetky formy a spôsoby sexuálneho správania. Na druhej strane je tu fakt, že všetky potrebné informácie pre vekovú kategóriu druhého stupňa základnej školy sú už obsiahnuté v predmetoch biológia, občianska náuka a náboženská/etická výchova.

Obchádzať neexistenciu predmetu, ktorého náplňou by nebolo vzdelávanie, ale indoktrinácia a sexualizácia detí, sa snažia rôzne spolky tým, že školám ponúkajú tzv. vzdelávacie prednášky na tému sexuálnej výchovy. No a školy, či skôr učitelia plní nepochopiteľného ostychu pred touto témou, rady príjmu takúto možnosť. Uľahčia si prácu, vo výkazoch odfajknú tému a ešte aj vykážu mimoškolskú aktivitu. A to často bez toho, aby si vopred overili obsah takýchto prednášok. No nájdu sa aj takí, ktorí sú z tohto obsahu nadšení. Ťažko povedať, čo je horšie.

V reakcii na túto prax pripravil poslanec Richard Vašečka stručnú novelu zákona o výchove a vzdelávaní (známejšieho aj ako školský zákon), v ktorom chce školám zadať povinnosť informovať rodičov „o plánovanej výchove a vzdelávaní v oblasti sexuálneho správania, a to najmä o obsahu, metodike a cieľoch výchovy, učiteľoch a prizvaných lektoroch a o edukačných publikáciách, ktoré majú byť použité. Výchovu a vzdelávanie v oblasti sexuálneho správania poskytne škola dieťaťu alebo žiakovi len na základe vopred udeleného písomného informovaného súhlasu rodiča s touto výchovou a vzdelávaním“. Sexuálnu výchovu ako takú však nezakazuje.

Richard Vašečka vychádza z viacerých medzinárodných a slovenských právnych dokumentov (Charta základných práv EÚ, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Ústava SR, Zákon o rodine), ktoré rodičom priznávajú právo vychovávať svoje deti v súlade so svojím náboženským, filozofickým (a pedagogickým) presvedčením, pričom toto právo výchovy možno obmedziť len rozhodnutím súdu.

Organizácia s názvom Intymyta, ktorá zastrešuje autorky jedného z takýchto „učebných textov“, zorganizovala online petíciu a chce nazbierať dosť podpisov na podanie hromadnej pripomienky, hoci Vašečkov návrh je už v druhom čítaní, a tak by ho mal parlament stihnúť prerokovať na júnovej schôdzi.

Ponúka viacero dôvodov, prečo by sa tento návrh nemal stať súčasťou slovenskej legislatívy. Napríklad ten, že len obsah podľa ich predstáv dokáže predchádzať negatívnym javom spojeným so skorým začiatkom sexuálneho života. Avšak v ich materiáloch niet ani zmienky o tom, že najlepšou prevenciou neželaného tehotenstva či šírenia pohlavných chorôb medzi mládežou je jednoduchá vec – sexuálna zdržanlivosť.

Ďalším z argumentov hromadnej pripomienky je, že ak by mali rodičia právo nesúhlasiť s účasťou svojich detí na výučbe či externých prednáškach s témou sexuálnej výchovy, narušilo by to dôveru medzi školou a rodičmi. Ibaže ono je to presne naopak. Rodičia predsa budú skôr dôverovať škole, ak vedia, aké informácie sa k ich deťom v tejto téme dostávajú, resp. môžu dostať. Dôveru, naopak, stratia, ak im ohúrené dieťa rozpovie, že im v škole ukazovali penisy a vulvy.

Takáto možnosť by podľa spolku Intymyta narušila dôveru aj v iných oblastiach vzdelávania. To je však nezmysel. Nikto predsa nenavrhuje, aby rodičia schvaľovali škole obsah učiva o fyzikálnych javoch, matematických postupoch, vybraných slovách či o postavení nebeských telies.

Inzercia

Zvlášť udivujúce je, že proti participácii rodičov na vzdelávaní svojich detí protestujú najmä ľudia, ktorí v iných oblastiach prejavujú až nezdravý aktivizmus. Na jednej strane sú schopní pripomienkovať stavebné konanie na druhom konci republiky, no ak ide o sexuálnu inštruktáž detí v štátnej škole, vtedy by mali rodičia odvrátiť zrak, do ničoho sa nestarať a nechať školu alebo rôznorodé spolky rozprávať ich deťom hocičo.

Predstavme si situáciu, že by napríklad Milan Mazurek napísal brožúrku o holokauste a chodil s ňou po školách. Fanúšikov svojho výkladu by medzi učiteľmi isto našiel. Chceli by mať títo aktivisti možnosť odmietnuť účasť svojich detí na takomto „vzdelávaní“? Pretože aj to rieši Vašečkov návrh.

Už len samotný fakt, že autorky jednej z publikácií vytvorili takúto podpisovú akciu, svedčí o tom, že zrejme tušia, že ich materiál je za hranou a že ak sa o ňom rodičia dozvedia detaily, pravdepodobne účasť svojich detí odmietnu a ony prídu o biznis (hoci zatiaľ sa tvária, že „učebný materiál“ posielajú školám zadarmo).

A zrejme by neuspeli v konkurencii s inými materiálmi venujúcimi sa vzťahom, intimite a sexualite človeka, ktoré na rozdiel od toho, aby deťom ukazovali vonkajšie pohlavné orgány či dávali im inštruktáž k masturbácii, alebo obhajovali skupinový sex, venujú sa napríklad tomu, ako majú dievčatá zvládnuť začiatok menštruovania, aké riziká plynú zo sexuálne prenosných chorôb, v chlapcoch sa snažia budovať mužskosť a v dievčatách ženskosť.

Mimochodom, Intymyta je len premaľovaná Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorej hlavným poslaním je rozširovanie hormonálnej antikoncepcie a čo najvoľnejšieho prístupu k potratom. Už len z toho plynie, že táto organizácia nemôže mať úprimný záujem na výchove mládeže, chlapcov a dievčat k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu.

Prehodnotenie politiky transgenderizmu

Na konci mája nórska Rada pre vyšetrovanie v zdravotníctve (čosi ako náš Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) oznámila, že reviduje existujúce pokyny, ktoré sa týkajú tzv. „genderovo potvrdzujúcej starostlivosti“ o neplnoletých, teda zmeny pohlavia, pretože ich už nepovažuje za podložené dôkazmi. Takisto skonštatovala, že narastajúci počet dospievajúcich dievčat, ktoré majú záujem o „premenu“ na muža, nie je dostatočne preskúmaný.

Podľa aktualizovaných pokynov by sa už podávanie blokátorov puberty a chirurgické zmeny pohlavia pre neplnoletých nemali byť klinickou praxou. Nórsko tak nasleduje Fínsko, Švédsko a Veľkú Britániu, ktoré sa už rozhodli pristúpiť k vyššej ochrane detí.

Čoraz viac odborných spoločností v západnom svete tak dochádza k záveru, že skutočná príčina nárastu pohlavnej dysfórie stále nie je preskúmaná a automatická zmena pohlavia by nemala byť prvou voľbou v terapii. Slovensko tak má jedinečnú možnosť nevydať sa chybnou cestou týchto krajín a vyvarovať sa celoživotného poškodenia a znetvorenia stoviek, možno tisícov detí a mladých ľudí.

Citát

„Pri Demokratoch sa ukazuje, že majú také širokospektrálne zameranie. Je to strana bez akéhokoľvek zázemia, strana štyroch bývalých ministrov. A teraz to spojenie s Jablkom. Nech sa páči, no neexistuje väčší rozdiel ako medzi predstaviteľkou Jablka pani Nicholsonovou a kresťanskými demokratmi.“

  • František Mikloško o rozhodnutí KDH nespojiť sa do volebnej strany s Hegerovými Demokratmi.

Čo si ešte prečítať

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.