Smrti sa nedesím

O bolesti zo straty blízkych, zomieraní i o smrti sme sa rozprávali s onkopsychologičkou Máriou Andrášiovou.

O bolesti zo straty blízkych, zomieraní i o smrti sme sa rozprávali s onkopsychologičkou Máriou Andrášiovou.