Keď sa mama a otec nezhodnú

Na prvý pohľad je to jasné. Rodičia majú byť vo výchove jednotní. Ako však riešiť výchovné situácie, keď majú manželia na vec úplne odlišný názor?

Všetkým je to jasné, rodičia majú byť vo výchove jednotní. Ako však riešiť výchovné situácie, keď majú manželia na vec úplne odlišný názor?