Psychológ a organista v Španej Doline: Mám schopnosť presvedčiť ľudí

Matúš Kucbel inicioval reštaurovanie špaňodolinského organa. Je hyperaktívny typ, ale hra na organ a práca psychológa mu pomáhajú koncentrovať sa.

Matúš Kucbel inicioval reštaurovanie špaňodolinského organa. Je hyperaktívny typ, ale hra na organ a práca psychológa mu pomáhajú koncentrovať sa.

Kňaz, vdovec a otec Marián Kolník: V starobe treba ďakovať a tešiť sa

Keď mal 21 rokov, rozhodol sa, že bude kňazom. Jeho sen sa splnil až o šesťdesiat rokov. Dnes má vyše deväťdesiat a takmer každý deň ešte spovedá.

Keď mal 21 rokov, rozhodol sa, že bude kňazom. Jeho sen sa splnil až o šesťdesiat rokov. Dnes má vyše deväťdesiat a takmer každý deň ešte spovedá.

Keď Rím upadal, bola Benediktova stratégia najčudnejšia, ale najrozumnejšia

Benedikt z Nursie, svätec a patrón Európy, je silná inšpirácia. Hoci žil na prelome staroveku a stredoveku. V slovenčine vyšiel o ňom teraz román.

Benedikt z Nursie, svätec a patrón Európy, je silná inšpirácia. Hoci žil na prelome staroveku a stredoveku. V slovenčine vyšiel o ňom teraz román.