Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Naše školy Spoločnosť
23. jún 2021

Riaditelia škôl

Súvisí spokojnosť učiteľov s dĺžkou funkčného obdobia ich šéfov?

Prieskum ukázal, že záujem o pozíciu riaditeľa školy klesá. Do výberových konaní sa priemerne hlásia dvaja kandidáti.

Súvisí spokojnosť učiteľov s dĺžkou funkčného obdobia ich šéfov?

Ilustračné foto – TASR

Malo by sa funkčné obdobie riaditeľov škôl na Slovensku obmedziť? Táto otázka sa vracia na stôl pravidelne a názory na to, či by malo dôjsť k istej regulácii, sa rôznia.

Jedno funkčné obdobie riaditeľa školy trvá na Slovensku päť rokov. Ich počet momentálne obmedzený nie je, a tak keď riaditeľovi vyprší toto obdobie, môže sa do výberového konania prihlásiť znova, správna rada navrhne jedného z kandidátov a zriaďovateľ rozhodne o jeho vymenovaní.

Analytici z Inštitútu vzdelávacej politiky sa pozreli na to, či dĺžka praxe riaditeľa vplýva na spokojnosť učiteľov v danej škole.

Dlhšie a s väčšími kompetenciami

Slovensko patrí ku krajinám s dlhším pôsobením riaditeľov škôl. Ako uvádza analýza IVP, v priemere je riaditeľ školy na Slovensku vo funkcii deväť rokov. Priemerná dĺžka praxe riaditeľa v európskych krajinách (ktoré sa zapojili do medzinárodného merania TALIS 2018) je osem rokov.

Rozhodovacie právomoci slovenských riaditeľov vo vzťahu k učiteľom sú u nás väčšie ako u riaditeľov v zahraničí, pripomínajú analytici. Rozhodujú o prijatí a prepúšťaní učiteľov, určujú výšku ich platu, ktorú ovplyvňujú cez odmeny a osobné príplatky.

Musia však tiež vypracovať a dodržiavať ročný plán vzdelávania svojich pedagógov a každý rok ich prácu ohodnotiť.

Analýza iniciatívy „To dá rozum“ pred dvomi rokmi však ukázala, že hoci riaditeľom zo zákona vyplývajú tieto úlohy, v realite je takmer nemožné prepustiť učiteľa napríklad na základe nízkej kvality výučby, nakoľko je ťažko preukázateľná pred prípadným súdom.

Dĺžka praxe riaditeľa a spokojnosť učiteľov

Najviac slovenských riaditeľov je podľa zistení IVP v prvom funkčnom období, a to 39,1 percenta. Riaditeľov, ktorí sú vo funkcii šesť až desať rokov je 27 percent, tých v treťom funkčnom období je 16,8 percenta a najmenej je riaditeľov, ktorí sú vo funkcii 21 a viac rokov (7,3 percenta).

Zohráva dĺžka pôsobenia riaditeľov úlohu pri zvyšovaní kvality školy?

„Vo všeobecnosti neexistuje zhoda na tom, aká je optimálna dĺžka vykonávania funkcie riaditeľa. Dlhšie pôsobenie riaditeľa môže pomôcť školu zastabilizovať a znížiť čas, ktorý riaditeľ strávi oboznamovaním sa s novým prostredím a administratívou. Služobne mladší riaditelia majú zase predpoklad, že prinesú do vzdelávania inovácie,“ tvrdia analytici.

Celkovo bola väčšina slovenských učiteľov so svojím pracovným prostredím v čase konania prieskumu spokojná. Ukazuje to aj táto tabuľka:

Súvisí však spokojnosť učiteľov s tým, ako dlho im šéfuje ich riaditeľ?

Analytici zistili, že spokojnosť učiteľov na školách s riaditeľmi v druhom funkčnom období je v priemere vyššia ako spokojnosť učiteľov s riaditeľmi v prvom a treťom funkčnom období. Zároveň však nie je výrazne vyššia ako spokojnosť učiteľov v školách s riaditeľmi vo štvrtom alebo vyššom funkčnom období.

Výsledky teda podľa analytikov ukázali, že jednoznačný vzťah medzi spokojnosťou učiteľov a funkčným obdobím riaditeľa neexistuje.

„Možné vysvetlenie nejednoznačných výsledkov je rôzne správanie sa rady školy a zriaďovateľa pri výbere riaditeľa školy, ktoré nevieme dátami zachytiť. To spôsobí, že post riaditeľa môže opakovane obsadiť vynikajúci, ale aj menej kvalitný kandidát a v jednotlivých funkčných obdobiach potom vidíme iba prevládajúci trend,“ vysvetľujú. „Zároveň počas trvania funkčného obdobia môže riaditeľ rozvíjať svoje riadiace zručnosti a tak rôznou mierou ovplyvňovať spokojnosť učiteľov.“

Inzercia

Dôležitým faktorom, ktorý vplýva na spokojnosť učiteľov, môžu byť odmeny a osobné príplatky. Analýza ukazuje, že tento efekt je významný najmä v prvých rokoch pôsobenia riaditeľa vo funkcii.

„Mohlo by ísť o prípady, keď spokojnosť učiteľov je v prípade prvého funkčného obdobia riaditeľa ovplyvnená istou dávkou neistoty voči novému vedeniu a vyplatenie odmien to čiastočne kompenzuje. Iné funkčné obdobia v porovnaní s druhým nie sú spojené s dodatočnou spokojnosťou učiteľov pri navýšení odmien. Vo všeobecnosti teda vyššie odmeny nemusia zaručovať dlhšie pôsobiacim riaditeľom zvýšenie spokojnosti učiteľov.“

Ako dodávajú analytici, skúmanie dĺžky funkčného obdobia riaditeľov je široká téma a môže mať vplyv na iné faktory, ktoré neboli predmetom danej analýzy.

Záujem o pozíciu riaditeľa je nízky

Nedávny prieskum Slovenskej komory učiteľov o atraktivite riaditeľskej pozície ukázal, že do výberových konaní na riaditeľov škôl sa priemerne hlásia dvaja kandidáti. Za posledných desať rokov táto tendencia klesá. 

Viac ako 40 percent škôl malo podľa prieskumu iba jedného kandidáta. 

Podľa Viktora Križa zo SKU je ťažko možné hovoriť o výbere, keďže rada školy často rozhoduje o jedinom kandidátovi a ani pri dvoch nemusí byť výber dostatočný.

„Sledovali sme aj finančné ohodnotenie riaditeľov škôl. Ukázalo sa, že priemerne riaditeľ školy zarába 2023 eur, pričom sú tiež rozdiely v typoch škôl. Na stredných školách je plat najvyšší, zároveň je tam aj vyšší záujem o funkciu riaditeľa. Najnižší plat je v materských školách, kde je aj atraktivita veľmi nízka," hovorí Križo.

Ministerstvo školstva tvrdí, že problém nízkej účasti kandidátov na riaditeľov škôl spočíva v tom, že na riaditeľa sa v súčasnosti kladú dosť vysoké nároky z hľadiska rozsahu práce či vzdelania. 

„Na rozdiel napríklad od zriaďovateľov škôl dnes za riaditeľa školy môže kandidovať len pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou, ktorý je okrem toho povinný absolvovať aj náročné funkčné vzdelávanie."

Ministerstvo potvrdilo, že plánuje upraviť zákon o pedagogických zamestnancoch.

 

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva