K VECI: Globálna vojna proti kresťanom

Ako predsedovi katolíckej charitatívnej organizácie Pomoc Cirkvi v núdzi (ACN) venujúcej sa pomoci prenasledovanej Cirkvi sa mi na stôl dostane množstvo materiálov vykresľujúcich ukrutnosti voči kresťanom. Takisto som mal aj množstvo príležitostí stretnúť sa s ľuďmi, ktorí boli svedkami týchto zločinov.

Minulý mesiac som v centrále ACN v brooklynskom Greenpointe strávil popoludnie s maronitským ordinárom Sýrie, biskupom Eliasom Slemanom. Opisoval zločiny moslimov voči kresťanom, ktoré vyhnali jeho ovečky do úkrytov v horách, kde sotva prežívajú.

Hlavné médiá či súčasní historici vo všeobecnosti informujú o utrpení kresťanov v minulom storočí len veľmi málo. Talianska novinárka Francesca Paci pripustila, že pokiaľ ide o osud kresťanov v Iraku, Alžírsku a Indii, „príliš veľa vecí ignorujeme a, čo je ešte ťažšie obhájiť, tvárime sa, že veľa vecí nevidíme“.

Situácia je naliehavá

Jedinou pozoruhodnou výnimkou je silné dielo od Roberta Royala The Catholic Martyrs of the Twentieth Century (Katolícki mučeníci dvadsiateho storočia), ktoré vyšlo v roku 2000, v čase osláv nového milénia. Pokiaľ ide o krutosti v dvadsiatom prvom storočí, máme to šťastie, že práve vyšla The Global War on Christians: Dispatches from the Front Lines of Anti-Christian Persecution (Globálna vojna proti kresťanom: depeše z frontových línií protikresťanských perzekúcií), ktorej autorom je katolícky novinár John L. Allen, Jr.

"Keďže dnes je 80 percent svetovej náboženskej diskriminácie namierenej voči kresťanom, Allen je presvedčený, že sa dá hovoriť o vojne proti kresťanom."

Zdieľať

Pán Allen si všíma, že slovo „vojna“ sa v poslednom čase používa príliš voľne na pretláčanie rozličných tém, t.j. vojna proti ženám, vojna proti Vianociam. Podľa neho je správne použitie tohto slova: „ocitnúť sa v dostatočne naliehavej situácii.“ A keďže dnes je 80 percent svetovej náboženskej diskriminácie namierenej voči kresťanom, Allen je presvedčený, že situácia je dostatočne naliehavá na to, aby sa hovorilo o vojne proti kresťanom.

Kniha sa nezaoberá problémami v oblasti náboženskej slobody, ktorým čelia katolíci v Amerike a v Európe, ale skutočnými „hrozbami pre život a zdravie, ktorým čelia kresťania v ostatnom globálnom susedstve.“ Kniha úspešne rozptyľuje presvedčenie, že protikresťanské násilie je „zriedkavé a výnimočné“.

Skupiny hájace ľudské práva odhadujú, že od začiatku storočia bolo každý rok umučených 100-150 tisíc kresťanov. Iné formy šikanovania, ktoré musia kresťania znášať zvlášť v krajinách, kde tvoria menšinu, sú spoločenská diskriminácia, diskriminácia v zamestnaní, právna diskriminácia ako aj potláčanie kresťanskej misijnej aktivity a kultu, či násilné obracanie od kresťanstva.

The Pew Forum on Religion and Public Life hlási, že medzi rokmi 2006 a 2010 sa určitá forma šikanovania kresťanov objavila v 139 krajinách – asi v troch štvrtinách krajín sveta. Z toho tridsaťsedem percent má „veľké“ či „veľmi veľké“ reštrikcie kresťanských aktivít.

Jedná sa o celosvetovú krízu

Open Doors World Watch tento rok uverejnila „najnebezpečnejšie krajiny na Zemi pre kresťanov“. Na tomto dvadsaťpäťčlennom zozname prvé miesto zaujíma Severná Kórea, po nej nasleduje Afganistan, Saudská Arábia, Somálsko a Irán. Osemnásť štátov na zozname má moslimskú väčšinu.

"Skupiny hájace ľudské práva odhadujú, že od začiatku 21. storočia bolo každý rok umučených 100-150 tisíc kresťanov."

Zdieľať

Allen prichádza k záveru, že ide o celosvetovú krízu, pretože prvá dvadsaťpäťka je roztrúsená po celom svete: „Šesť z týchto krajín je v Ázii, sedem v Afrike, osem na Blízkom východe... a štyri vo východnej Európe a v bývalej sovietskej sfére“.

Allen uvádza desať dôvodov, prečo sa perzekúcie voči kresťanom raketovým tempom zvyšujú, pričom dva z nich vynikajú ako hlavné príčiny:

• Mnohé krajiny sú svedkami stále silnejšieho prepojenia nacionalizmu a náboženstva, pričom kresťanstvo alebo niektoré jeho formy sa vnímajú ako hrozba pre národnú identitu.

• Na niektorých miestach sa kresťania stali otvorenými obhajcami ľudských práv a demokracie, čo znamená, že sú vnímaní ako hrozba pre autoritárske režimy – zvlášť preto, že kresťania sa často dokážu napojiť na medzinárodné siete podpory, ktoré väčšina iných náboženských skupín nemá.

Kolumbia - najnebezpečnejšie miesto pre Cirkev

Tretina Allenovej knihy sa venuje stručnému popisu protikresťanských perzekúcií v dvadsiatich ôsmich krajinách v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike, na Blízkom východe a vo východnej Európe.

Jedna správa, ktorá mi šokujúcim spôsobom otvorila oči, bola o Kolumbii. Netušil som, že Vatikán túto latinskoamerickú krajinu považuje za „najnebezpečnejšie miesto na Zemi pre prácu v Cirkvi.”

Kolumbia, štát so 46-miliónovým obyvateľstvom, má rozsiahle územia mimo kontroly zákona, ktoré osídľujú členovia drogových kartelov, paramilitantní revolucionári a pohanské kmene. Čo však tieto nesúrodé skupiny zjednocuje, je nenávisť voči kresťanským kňazom, služobníkom a aktivistom.

Evanjelikálna monitorovacia skupina Rescue Christians sleduje násilie v Kolumbii a zdokumentovala nasledujúce skutočnosti:

• každý rok je zabitých v priemere tridsať pastorov
• vyše 200 kostolov bolo násilne zavretých
• kresťanskí obyvatelia z mnohých komunít boli vyhnaní z domova a umiestnení do utečeneckých táborov
• v rokoch 2011 a 2012 sa 60 percent z celkového počtu vrážd ľudskoprávnych aktivistov uskutočnilo práve v Kolumbii

"Allen vyzýva na modlitby za prenasledovaných kresťanov, na pokračovanie podpory zo strany katolíckych organizácií a na tlak na lídrov, aby z obrany náboženskej slobody spravili svoju prioritu."

Zdieľať

Čo robiť?

Allen ukončuje svoju fascinujúcu a čítavú knihu kapitolou s názvom „Čo robiť“. V prvom rade vyzýva na verejné modlitby podobné tým, ktoré sme po omšiach odriekali my, čo máme po šesťdesiatke, v dobách pred 2. vatikánskym koncilom za obrátenie Ruska. Úmyslom týchto modlitieb zavedených pápežom Piom XI. v roku 1930 bolo prosiť o „obnovenie pokoja a slobody pre ťažko skúšaný ruský ľud, aby mohol vyznávať svoju vieru“.

Allen je presvedčený, že takéto modlitby za kresťanov prenasledovaných po celom svete pripomenú katolíkom, že niekde existujú ľudia trpiaci za vieru a „mohli by pomôcť posilniť povedomie a železné odhodlanie“.

Takisto vyzýva na pokračovanie podpory zo strany katolíckych organizácií, ako sú Catholic Near East Welfare Association a ACN, ktoré „trpiacim kresťanom prinášajú humanitárnu pomoc“.

Napokon vyzýva katolíkov „tlačiť na lídrov, aby urobili z obrany náboženskej slobody svoju prioritu a venovali zvláštnu pozornosť členom svetovo najprenasledovanejšieho náboženského združenia“.

Na konferencii v Londýne v roku 2011, ktorá sa zaoberala krízovým postavením kresťanov na Blízkom východe, sa katolícky patriarcha Jeruzalema Fouad Twal priamo spýtal: „Počuje niekto naše volanie?“ Pre všetkých katolíkov, ktorí chcú na toto volanie odpovedať, je The Global War on Christians povinným čítaním.

George J. Marlin
Autor predseda správnej rady organizácie Aid to the Church in Need USA (Pomoc Cirkvi v núdzi), je redaktorom knihy The Quotable Fulton Sheen (Pamätné výroky Fultona Sheena) a autorom knihy The American Catholic Voter (Katolícky volič v Amerike). Najnovšie napísal knihu Narcissist Nation: Reflections of a Blue-State Conservative (Narcistický národ: Úvahy konzervatívca v štáte s väčšinou Demokratickej strany).

Pôvodný text: The Global War on Christians, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia CC).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo