Čím sa odlišujeme vďaka viere

Aký význam má viera v živote veriacich? Čo oni majú a neveriaci nie? Niektoré prieskumy naznačujú, že veriaci sú šťastnejší než neveriaci, iné tvrdia...

Aký význam má viera v živote veriacich? Čo oni majú a neveriaci nie? Niektoré prieskumy naznačujú, že veriaci sú šťastnejší než neveriaci, iné tvrdia...

Čo znamená stratiť vieru?

V priebehu stáročí sa to už stalo nejednému laikovi, rehoľníkovi, kňazovi či biskupovi a aj dnes, tak ako vždy v minulosti, ide o rovnako tvrdú a hroz...

V priebehu stáročí sa to už stalo nejednému laikovi, rehoľníkovi, kňazovi či biskupovi a aj dnes, tak ako vždy v minulosti, ide o rovnako tvrdú a hroz...

K VECI: Liberáli, konzervatívci a nová ortodoxia

S odchodom Benedikta XVI. do dôchodku a so špekuláciami o jeho potenciálnych nástupcoch sa nám v sekulárnych médiách opäť vrátili staré kategórie pre katolícky klérus a laikov – liberáli, progresívni a konzervatívci.  Médiá však prehliadli dôležitú vec: aj keď sú v Cirkvi zaiste rozličné pohľady (č...

S odchodom Benedikta XVI. do dôchodku a so špekuláciami o jeho potenciálnych nástupcoch sa nám v sekulárnych médiách opäť vrátili staré kategórie pre katolícky klérus a laikov – liberáli, progresívni a konzervatívci.  Médiá však prehliadli dôležitú vec: aj keď sú v Cirkvi zaiste rozličné pohľady (č...

K VECI: O čom je a o čom nie je zmierenie s Bratstvom sv. Pia X

Len málo vecí spôsobuje u katolíkov také rozsiahle výpadky pamäti pokiaľ ide o zákon lásky, než diskusie o Bratstve sv. Pia X. (BSPX), skupine tradicionalistických biskupov a kňazov, ktorí vzhľadom na ich opozíciu voči Druhému vatikánskemu koncilu a súvisiacim ekleziálnym turbulenciám zostávajú zat...

Len málo vecí spôsobuje u katolíkov také rozsiahle výpadky pamäti pokiaľ ide o zákon lásky, než diskusie o Bratstve sv. Pia X. (BSPX), skupine tradicionalistických biskupov a kňazov, ktorí vzhľadom na ich opozíciu voči Druhému vatikánskemu koncilu a súvisiacim ekleziálnym turbulenciám zostávajú zat...

K VECI: Viera, poznanie a istota

Aj ateisti veria, že Boh neexistuje. Najnovšie knižné hity namierené proti náboženstvu a viere z dielne Richarda Dawkinsa, Sama Harrisa a Christophera Hitchensa ostro kritizujú vieru „bez dôkazov“ – čiže bez vedeckých dôkazov, ktorými by podľa nich mala byť viera podložená. Skutočnosť, že ani ateis...

Aj ateisti veria, že Boh neexistuje. Najnovšie knižné hity namierené proti náboženstvu a viere z dielne Richarda Dawkinsa, Sama Harrisa a Christophera Hitchensa ostro kritizujú vieru „bez dôkazov“ – čiže bez vedeckých dôkazov, ktorými by podľa nich mala byť viera podložená. Skutočnosť, že ani ateis...