David G. Bonagura

Vyučuje v Seminári sv. Jozefa v New Yorku. Je autorom knihy Steadfast in Faith: Catholicism and the Challenges of Secularism (Pevní vo viere: Katolicizmus a výzvy sekularizmu, Cluny Media).

  Strana 1

  Vrátia sa katolíci na omšu?
  Vrátia sa katolíci na omšu?

  Zdá sa, že sme sa dostali za vrchol pandémie a ľudia začínajú rozmýšľať nad „znovuotvorením“ spoločnosti. To je, samozrejme, veľmi vítané, no mali by sme sa poriadne – a úprimne – zamyslieť nad tým, čo si od nás bude vyžadovať „znovuotvorenie“ Cirkvi.

  Aj Ján Pavol a Benedikt boli pokorní
  Aj Ján Pavol a Benedikt boli pokorní

  Od chvíle, čo sa pápež František prvýkrát ukázal svetu, všetci mohli okamžite vidieť jeho pokoru. Takmer dva roky po jeho zvolení je jeho uprednostňovanie jednoduchosti pred eleganciou, ktoré sa stalo predmetom analýz zo strany jeho podporovateľov i kritikov, nedeliteľnou súčasťou dnešného obrazu Rí...

  V akom zmysle je Cirkev ústretová?
  V akom zmysle je Cirkev ústretová?

  Slovo „ústretovosť“ je už dlhé roky akési zaklínadlo a miera, podľa ktorej kritici Cirkvi posudzujú, nakoľko je schopná osloviť tých, čo sa do nej príliš nehrnú. Naposledy to bolo vtedy, keď médiá oduševnene vychvaľovali podľa nich novú ústretovosť voči istým preferovaným skupinám na októbrovej mim...

  Naozaj sú evolúcia a viera nezmieriteľné?
  Naozaj sú evolúcia a viera nezmieriteľné?

  „Pravda nemôže protirečiť pravde,“ učil pápež Lev XIII. a aj celá katolícka Cirkev takto pristupuje k vede a k Božiemu zjaveniu. Ani jedna vedecká pravda neprotirečí Božiemu slovu. Ak je svet prírody stvorením všemohúceho Boha a zrkadlom jeho prítomnosti, musí byť v súlade s tým, čo Boh o sebe a o ...

  Čím sa odlišujeme vďaka viere
  Čím sa odlišujeme vďaka viere

  Aký význam má viera v živote veriacich? Čo oni majú a neveriaci nie? Niektoré prieskumy naznačujú, že veriaci sú šťastnejší než neveriaci, iné tvrdia opak. Bežná skúsenosť nám však hovorí, že nie všetci veriaci sú šťastní (v zmysle všeobecne chápaného blaha), ani ich spoločnosť nie je príjemná. A j...

  Strana 1