Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Naše školy Rodina
21. jún 2023

Nový diel učebnice vzťahovej a sexuálnej výchovy

Ľudia s vagínou, osoby s penisom, nadpriemerné zastúpenie homosexuálnych párov

Vyšiel nový diel liberálnej učebnice vzťahovej a sexuálnej výchovy pre stredoškolákov.

Ľudia s vagínou, osoby s penisom, nadpriemerné zastúpenie homosexuálnych párov

Titulná strana učebnice Vzťahová a sexuálna výchova 3. Foto: Postoj

Vágne pomenovanie rodov, výdatné zastúpenie homosexuálnych párov či transľudí v modelových situáciách, téma potratov v duchu možnosti voľby. Aj to nájdu študenti vo veku od 15 do 18 rokov v ďalšom diele učebnice vzťahovej a sexuálnej výchovy. Publikácia ráta sa s tým, že sex má už takmer každý. Otázka znie, ako na to, aby boli všetci v pohode.

Pracovnú učebnicu Vzťahová a sexuálna výchova 3 vydalo veľké učebnicové vydavateľstvo Expol Pedagogika (známe aj ako RAABE). Ide o pokračovanie pracovného materiálu, ktorý vyvolal v časti spoločnosti vlnu kritiky. Učebnica Vzťahová a sexuálna výchova 2 pre deti vo veku od 10 do 15 nezískala schvaľovaciu doložku ministerstva školstva. „Doložka nebola vydaná na základe schvaľovacieho protokolu vypracovaného Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, ktorý odporúčal nevydať doložku,“ uviedol pre Postoj tlačový odbor ministerstva školstva. Potvrdil tiež, že vydavateľstvo v máji požiadalo o doložku pre nový diel. Školy môžu materiál používať, aj keď ho neschváli ministerstvo. Zodpovednosť za obsah nesie v takom prípade učiteľ.

Kedy mať prvý sex – je to iba na tebe

Hlavný smerovník pri rozhodovaní pre prvý sex je cítiť sa pripravený. „Dôležité je myslieť predovšetkým na bezpečie, zdravie a spokojnosť… Rozhodnutie o tom, kedy mať prvý sex, je iba na tebe (podľa platných zákonov na Slovensku by si mal/-a mať aspoň 15 rokov),“ dočítajú sa študenti v podkapitole Prvý sex.

Pri debate o prvej sexuálnej skúsenosti sa nehovorí iba o penetrácii. Keďže autorky kladú veľký dôraz na inkluzívnosť, myslia na všetky formy sexuálnych aktivít. „Môže ísť o orálny, análny sex alebo o vzájomnú masturbáciu,“ menujú.

Čítajte tiež

V učebnici sú podrobne rozobraté atribúty sexuálneho súhlasu, ktorý je prevenciou násilia a obťažovania. Okrem toho autorky apelujú na súkromie, odolávanie tlaku rovesníkov v otázke začiatku sexuálneho života, komunikáciu, bezpečie či otázky obáv o prijatie svojho tela partnerom.

Tínedžerov nabádajú, aby pri sexuálnych aktivitách nepodľahli tlaku na orgazmus. Na milovanie sa dá pozrieť z dvoch uhlov: zamerať sa na potešenie, kde cieľom je „bezpečie a pohoda všetkých zúčastnených“. V tomto prípade je „cieľom samotná cesta… spoločné objavovanie toho, čo máme obaja radi, hranie sa, spoznávanie sa, užívanie si prítomného momentu a budovanie vzájomnej dôvery a intimity“. Druhý prístup je zameraný na konkrétny cieľ, napríklad dosiahnutie orgazmu alebo ejakuláciu. „Tento prístup však vytvára nátlak na teba alebo na druhú osobu.“

V učebnici sa opomína vplyv skorého začiatku sexuálneho života alebo časté striedanie partnerov na psychiku či emočný svet človeka.

Inkluzívnosť nadovšetko

Autorky si v celej učebnici dávajú záležať na inkluzívnosti a citlivom jazyku. Grafiky párov v učebnici sú dôsledne vyvážené. V prípade dvoch párov na obrázku je jeden hetero-, druhý homosexuálny. Na viacerých miestach sú prítomné páry, kde má jeden z partnerov tmavú farbu pleti. Podobne je to s príkladmi v modelových situáciách. Pri aktivite, kde sa mladí zamýšľajú nad správnym postupom pri rozchode, sú zo štyroch situácií v dvoch prítomné homosexuálne vzťahy.

Inkluzívne zobrazenie párov v pracovnej učebnici Vzťahová a sexuálna výchova 3. Foto: Postoj

V interaktívnej kapitole o tom, či tínedžeri správne chápu atribúty sexuálneho súhlasu, ide v dvoch zo šiestich prípadov o homosexuálne páry. Hneď prvý príklad opisuje 15-ročnú Kristínu, ktorá sedí so 16-ročným Samuelom v kine a navzájom sa dotýkajú cez oblečenie. Obaja sa pritom usmievajú. Žiaci majú posúdiť, či sa situácia deje so súhlasom oboch. Otázka, či ide o vhodné správanie vzájomného dotýkania sa na verejnosti, v cvičení nezaznieva.

V podkapitole Pohlavie a rod sa študenti zamýšľajú nad prípadom Alana, ktorý sa „vyautovala ako transrodová osoba“ a nie je si istá, ktorú toaletu má teraz používať. Škola nie je ochotná vytvoriť rodovo neutrálne toalety, a tak sa Alan rozhodne vytvoriť kampaň za ich vznik.

Spojenie vajíčka a spermie je opísané rovnako ako v prvom diele. Dochádza k nemu najčastejšie vtedy, keď majú dvaja ľudia – človek s penisom a osoba s vagínou – nechránený pohlavný styk, počas ktorého muž vyvrcholí do vagíny ženy a spermiám nič nestojí v ceste.

V kapitole Telo a vývin sú podkapitoly Chlapci/biologicky mužská anatómia s podtitulom Puberta u ľudí s biologicky mužským pohlavím a Dievčatá/biologicky ženská anatómia s podtitulom Puberta u ľudí s biologicky ženským pohlavím. V niektorých cvičeniach sú ponúknuté možnosti ako Som muž/mám penis.

Diverzita a sexualita

Okrem kapitoly Pohlavie a rod, ktorá vzdeláva k rovnosti a rešpektu a učí o rodových stereotypoch, je v knihe zahrnutá celá 20-stranová kapitola Diverzita a sexualita. Začína sa vetou, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je sexualita centrálnym aspektom ľudského bytia. „Poznáme veľa pojmov, ktorými dokážeme hovoriť o svojej sexualite. Je dobré ich poznať preto, aby sme mohli spoznávať svoju identitu v tejto oblasti a aby sme mohli rešpektovať sexualitu iných ľudí. No a nezabúdajme na to, že to, kto sa nám páči, sa môže počas nášho života meniť,“ dočítajú sa študenti.

Paradoxne, hneď na druhej strane pri definovaní pojmu sexuálna orientácia sa píše, že ju nemožno vedome zmeniť, ale počas života sa dá spoznávať a objavovať.

Diverzita v pracovnej učebnici Vzťahová a sexuálnej výchovy 3. Foto: Postoj

Zaujímavé sú škály, do ktorých môžu mladí čitatelia vyznačiť, nakoľko sa cítia mužmi/ženami z hľadiska biologického pohlavia, rodovej identity či sebavyjadrenia. Ďalšia škála je na vyznačenie pociťovanej sexuálnej a romantickej príťažlivosti od nikto (asexuálne osoby) až po ženu alebo muža. Autorky nezabudli ani na tému zámen. Dávajú príklady, akým spôsobom môžu tínedžeri požiadať o správne oslovenie. „Som Max a bolo som práve na odchode, ale rado ešte chvíľu ostanem. Oh, inak, preferujem zámeno ono alebo aj oni, jak ti je prirodzenejšie, díky.“

Cez QR kód sa dostanú k Nebinárnej príručke z dielne nebinárnej osoby Victory Vargicovie.

Interrupcie v duchu možnosti voľby

Pri téme interrupcií sa študenti prostredníctvom QR kódu dostanú k videu z YouTube kanála Dejepis Inak s názvom Interrupcie a právo na život. Vzdelávacie videá zo spoločenských vied tvorí vo voľnom čase absolventka učiteľstva filozofie a histórie.

Vo videu opisuje, ako sa k vzniku života a morálnemu statusu plodu stavia cirkev, genetici či biológovia. Život vzniká počatím, otázka však je, či ide hneď pri počatí o život ľudský, zaznieva vo videu. Na konci pridáva autorka videa svoj osobný názor. „Celkovo si myslím, že je prospešnejšie, keď sa v sociálnych otázkach volí liberálny prístup. Je totiž oveľa opatrnejší k citlivým témam a umožňuje dialóg aj tam, kde ani veda, ani náboženstvo a dokonca ani filozofia nemajú taký jednoznačný postoj. Ja osobne zastávam názor, že v prvom rade je potrebné brať do úvahy voľbu ženy a uprednostniť kvalitu života nad samotnou posvätnosťou života.“

Inzercia

Po prezretí videa majú študenti vyplniť cvičenie s otázkami, kedy sa začína ľudský život podľa cirkvi, kedy podľa vedy, aký morálny status má ľudský zárodok z konzervatívneho, liberálneho a zmiešaného hľadiska a tiež či máme ako spoločnosť právo zasahovať do možnosti voľby ženy.

V tabuľke Fakty sa študenti naučia, že v zahraničí je povolená abortívna tabletka, ktorá má minimálne riziká a na Slovensku nie je povolená. Dozvedia sa aj o tom, že na Slovensku platí tzv. výhrada vo svedomí. Keď si ju zdravotníci či farmaceuti uplatnia, musia osobe odporučiť iné zariadenie, kde tieto služby poskytujú.

Tínedžeri sa tiež dočítajú o prieskume organizácie Možnosť voľby, ktorá na Slovensku roky presadzuje bezpečné a dostupné interrupcie. Zo zistení organizácie vychádza, že zo 70 mapovaných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť „až 34 percent“ odmieta poskytovať legálnu interrupciu, „len 43 percent“ poskytuje legálnu interrupciu na žiadosť ženy. Učebnica ponúka aj odseky z nálezu Ústavného súdu, ktorý vykladá situáciu okolo potratov na Slovensku.

Čítajte tiež

V učebnici sa píše, že Slovensko je v dostupnosti antikoncepcie piata najhoršia krajina v Európe, podľa autoriek chýba napríklad možnosť konzultácie o výbere antikoncepčnej metódy alebo možnosť preplatiť aspoň jednu antikoncepčnú metódu z dôvodu nízkeho veku, chudoby alebo zdravotných problémov.

InTYMYta je len novší názov pôvodnej Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a podľa oficiálne zverejnených informácií je plnoprávnym členom Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation). Ide o celosvetovo pôsobiacu organizáciu, ktorej hlavnou agendou je sexuálne vzdelávanie, ale aj prístup k antikoncepcii a bezpečným potratom.

Pomerne veľký priestor sa v učebnici venuje výberu antikoncepcie a debate o pripravenosti na rodičovstvo. Ak tehotná ženy dieťa nechce či nemôže mať, môže ísť na interrupciu alebo dať dieťa na adopciu. „Obe možnosti môžu byť pre človeka mimoriadne náročné. Niektorí ľudia sa rozhodnú dieťa si nechať a vychovať aj v prípade, že vedia, že naň nie sú pripravení a neplánovali ho. Rozhodnutia a dôvody týchto ľudí sú takisto hodné rešpektu,“ uvádza učebnica. Rozhodnutie má byť však len na žene.

V prípade potrebnej podpory a pomoci sú v pracovnom zošite ponúknuté kontakty na Možnosť voľby. Pre psychologickú podporu autorky smerujú študentov na poradňu ipcko.sk.

Pri debate o potratoch v učebnici nenájdeme informácie o prenatálnom vývoji či možných traumách žien spojených s ukončením tehotenstva. Podobne chýbajú kontakty na ďalšie poradne, ktoré ponúkajú pomoc pri neplánovanom tehotenstve.

Masturbácia s mierou

Kým v diele učebnice pre druhý stupeň základných škôl autorky žiakom písali, že čím viac budú masturbovať, tým to pôjde lepšie, a vyzývali na skúmanie erotogénnych zón, v diele pre stredoškolákov upozorňujú „všetko s mierou“. „Masturbácia je úplne v poriadku (nielen u ľudí s penisom, ale u kohokoľvek) – hlavne nezabudni, že patrí do súkromia a potrebuješ mať pri nej čisté ruky. A aj tu platí všetko s mierou. Ak máš neustálu potrebu masturbovať a nevieš sa sústrediť na bežný chod dňa a povinnosti, určite by si to mal/-a riešiť s psychológom/-ičkou.“

V aktuálnom diele učebnice je zaujímavo spracovaná téma pornografie, ktorá upozorňuje na riziká a vytváranie falošného obrazu o sexualite. Pornografia je zahrnutá v kapitole Sexualita a médiá, ktorá dáva veľa dôležitých informácií o bezpečnosti na internete. Užitočné sú tiež kapitoly o vzťahoch či riešení konfliktov.

Protest proti informovanému súhlasu rodičov

Autorkami novej časti učebnice sú lektorky Zuzana Bendíková a Radka Mikšík z organizácie InTYMYta, ktorá robí workshopy v školách, podieľali sa aj na tvorbe nových učebných osnov. Spoluautorkou je rovnako ako v prípade prvého dielu sexkoučka Simona Mačorová. Vydavateľstvo plánuje vydať aj pracovnú učebnicu pre deti od šesť do desať rokov.

Oblasť sexuality sa momentálne na slovenských školách vyučuje ako prierezový predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu. Je na učiteľoch, aké materiály pri výučbe použijú. Mnohé školy si volajú na prednášky o témach sexuality externých lektorov. Samostatný predmet vzťahová a sexuálna výchova nevznikne ani v rámci kurikulárnej reformy, ktorá plošne na všetkých školách v prvých ročníkoch štartuje v roku 2026. Inovovaný je iba obsah, teda to, čo sa v tejto oblasti budú žiaci učiť.

Vlajky reprezentujúce sexuálne menšiny v pracovnej učebnici Vzťahová a sexuálna výchova 3. Foto: Postoj

Organizácia InTYMYta spolu s ďalšími zorganizovala hromadnú pripomienku proti novele školského zákona z dielne poslanca Richarda Vašečku.

Ten chce školám zadať povinnosť informovať rodičov o plánovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti sexuálnej výchovy. V hromadnej pripomienke aktivisti uvádzajú štatistiky o sexuálnom obťažovaní, násilí, skorom začiatku sledovania pornografie a zlom prístupe k antikoncepcii. „V takomto stave spoločnosti je nebezpečné vytvárať bariéry na ceste k vzdelávaniu, ktoré môže všetkým vyššie spomenutým javom predchádzať. Navyše, na vzdelanie má každé dieťa právo, bez ohľadu na vierovyznanie,“ uvádzajú. 

Práve obsah pracovných učebníc, ktoré InTYMYta pripravila pre školy, však vzbudil záujem rodičov o informovaný súhlas, aby mali prehľad, kto a ako vzdeláva ich deti v oblasti sexuality.

 

 

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.