Rehabilitovali ženu vyhodenú za názor na homosexuálov

Londýnska vychovávateľka bola prepustená po tom, čo v odpovedi na otázku od kolegyne vyjadrila svoj názor na homosexualitu a manželstvo. Súd proti svojmu bývalému zamestnávateľovi však vyhrala.

Vychovávateľka Sarah Mbuyi

Tridsaťjedenročná Sarah Mbuyi, pôvodom z Belgicka, pracovala v materskej škole v západnom Londýne, v ktorej sa spriatelila s lesbickou kolegyňou. V jeden deň sa jej kolegyňa opýtala, či by bola v cirkvi vítaná, či Boh schvaľuje jej občianske partnerstvo a či by jej v cirkvi bolo umožnené vydať sa.

Sarah Mbuyi jej vysvetlila, že „Boh nie je OK s tým, čo robíš“, ale „všetci sme hriešni a Boh ponúka odpustenie“. Taktiež pripomenula, že „Boh (...) ťa miluje a hovorí, že by si k Nemu mala prísť taká, aká si“. Jej kolegyňa sa však „rozrušila a odišla ma nahlásiť manažérovi“.

Počas troch dní od podania sťažnosti Sarah vyšetrovali a následne prepustili pre hrubé pochybenie. Zamestnávateľ jej oznámil, že jej odpovede porušili zásady rovnosti a že obťažovala svoju kolegyňu.

Organizácia Christian Concern píše:

Sarah Mbuyi začala vďaka podpore Kresťanského právneho strediska a zastupovaniu zo strany popredného obhajcu ľudských práv Paula Diamonda bojovať proti prepusteniu. Najprv podala interné odvolanie, ale to jej zamietli.

Potom začala konanie na Watfordskom pracovnom súde na základe toho, že bola diskriminovaná pre svoje kresťanské presvedčenie, podľa ktorého je homosexuálne správanie hriechom. Argumentovala, že podľa zákonov Európskej únie má právo viesť rozhovory so svojimi dospelými kolegyňami, ak sa držia normálnych princípov prejavu.

Watfordský pracovný súd, ktorému predsedal sudca Broughton, začiatkom júna vyniesol rozhodnutie, podľa ktorého bola slečna Mbuyi priamo diskriminovaná pre svoje presvedčenie, že homosexuálne správanie je v rozpore s Bibliou.

Súd uznal, že hoci zamestnávateľ „nebol protikresťanský“, so slečnou Mbuyi sa nezaobchádzalo spravodlivo a rozhodnutie prepustiť sa mohlo vykonať na základe „stereotypných predsudkov voči nej a jej presvedčeniu“.

Presvedčenie Sarah Mbuyi je podľa súdu „v demokratickej spoločnosti hodné rešpektu, nie nezlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou a nie v konflikte so základnými právami iných“.

Súd v rozsudku tiež vyjadril, že politika zamestnávateľa zakazujúca zamestnancom „vyjadriť negatívny názor na homosexualitu a/alebo popísať homosexualitu ako hriech“ by mala „rozličný dopad na kresťanov s názormi podobnými ako slečna Mbuyi pokiaľ ide o biblické učenie o praktizovaní homosexuality. Nie len preto, že sa výrazne väčší počet kresťanov drží tohto názoru, ale aj preto, že mnoho kresťanov verných evanjeliu cíti, že viera ich nabáda, aby ju šírili“.

Pracovný súd v závere konštatoval:

- kolegyňa slečny Mbuyi jasne uviedla, že svoju sexuálnu orientáciu spomenula v rozhovore so Sarah ona sama ako prvá,
- ona prvá položila slečne Mbuyi otázku o cirkvi,
- spýtala sa sama, či by bola v cirkvi vítaná a čo si podľa Sarah Mbuyi myslí Boh o jej životnom zväzku,
- pripustila, že ona priviedla rozhovor k problému homosexuality, nie slečna Mbuyi,
- existuje len malý alebo žiadny dôkaz o tom, že by sa slečna Mbuyi zamerala na svoju kolegyňu s cieľom vnútiť jej svoju vieru,
- právnik zamestnávateľa sa snažil kresťanskú vieru slečny Mbuyi charakterizovať ako diskriminačnú, homofóbnu alebo podobnú rasizmu, čo súd posúdil ako „nie nápomocné“,
- zamestnávateľ nezaobchádzal so slečnou Mbuyi spravodlivo a vznikli obavy o spôsobe vykonaného vyšetrovania, najmä čo sa týka otázok položených slečne Mbuyi počas disciplinárneho konania,
- bol to prípad „priamej diskriminácie“ a nakoniec
- vzhľadom na všetky dôkazy bolo prepustenie slečny Mbuyi neprimerané.

Súd dal jasne najavo, že interné vyšetrovanie vedené zamestnávateľom bolo obmedzené jeho „stereotypnými domnienkami o kresťanoch verných evanjeliu“ a zamestnávateľ buď „už vopred určil rozsudok, keď prijal dôkazy, ktoré podporili stereotypné predpoklady, a/alebo nesprávne interpretoval dôkazy slečny Mbuyi".

Carolyn Moynihan
Autorka je zástupkyňou šéfredaktora magazínu Mercatornet.

Pôvodný text: Sacked Christian nursery worker wins discrimination case, uverejnené so súhlasom Mercatornet. Foto: bbc.com. Preložil L. Obšitník.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo