Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
31. január 2018

Pozoruhodný počin košických učiteľov matematiky

Prečo sú dnes košické základné školy absolútnym lídrom v matematickej olympiáde.
Pozoruhodný počin košických učiteľov matematiky

Prameň: Profimedia.sk

V polovici januára boli zverejnené čerstvé údaje o tom, ako dopadlo celoslovenské testovanie piatakov. Výsledky boli zvlášť nelichotivé pre kraje na východe Slovenska. Napríklad v matematike skončil Prešov predposledný, Košice posledné. Lepšie to nebolo ani v slovenčine a literatúre.

Hodnotenia zneli aj takto: Čím ďalej od Bratislavy, tým horšie školy tam deťom dávame alebo Východ prepadol, žiaci tam majú najhoršiu matematiku, či Skutočnou tragédiou, ktorá generuje rozdiely medzi pásom automobiliek na západe a zvyškom Slovenska, je rozdiel v kvalite vzdelávania. 

Je zrejmé, že za zlé výsledky východu môže aj zastúpenie detí z osád a tzv. rómskych koncentrácií, ktorým sa v dnešnom vzdelávacom systéme nedarí, a zmena tohto stavu je najväčšiu výzvou krajiny.

Výsledky v Test 5 podľa krajov. Prameň: Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania (NÚCEM).

No je tu aj iná otázka: Čo tieto údaje hovoria o skutočnej kvalite vzdelávania na východe Slovenska?

Keď sme sa v minulom článku pozreli na to, koľko škôl v Košickom a Prešovskom kraji patrí medzi slovenskú špičku podľa testovania žiakov v poslednom ročníku základnej školy, výsledok bol, že v Košickom kraji, ktorého priemerné čísla hovoria o zlej kvalite vzdelávania, je dobrých škôl viac ako na väčšine Slovenska. Podobne ak by sme v Košiciach a Prešove nebrali do úvahy výsledky z osád a koncentrácií, tak ako ich neberieme do úvahy vo väčšine krajov, pretože tam nie sú, výsledok je, že Košice aj Prešov majú vyššie percento najlepších žiakov, ako je celoslovenský priemer. Košice by túto súťaž dokonca vyhrali.

Naša téza, aj na základe iných našich skúseností s východoslovenským školstvom, bola preto skôr opačná – že je celkom možné, že vzhľadom na viaceré špecifiká (napríklad neexistujúci personálny problém na školách) poskytujú tamojšie školy lepšie vzdelávanie, ako je slovenský priemer.
 
Dnes nemáme k dispozícii jeden komplexný ukazovateľ, ktorý by vedel zhodnotiť kvalitu vzdelávania na škole. Vlastne okrem celoslovenského testovania žiakov nemáme k dispozícii skoro žiadne ukazovatele. My sme si však našli jeden, ktorý by mohol niečo naznačovať: súťaž v matematickej olympiáde.

Prečo olympiáda

Matematická olympiáda má niekoľko skvelých parametrov. Je to masová záležitosť, do ktorej sa na najnižšej úrovni zapájajú tisícky žiakov z celého Slovenska a všetky okresy (s ojedinelými výnimkami). Všetci žiaci dostávajú rovnaké úlohy. Funguje dlhodobo, dobre odráža olympionickú kultúru v regióne. Keďže ide o dobrovoľnú účasť, znamená to, že účasť detí odráža aj samotnú aktivitu učiteľov a to, ako deviatakov do súťaže dokážu namotivovať. 

Olympiáda má aj zaujímavý systém hodnotenia. Tí, ktorí ju absolvujú, sa delia na úspešných riešiteľov a neúspešných. Úspešní riešitelia postupujú do vyššieho kola, teda zo školy na okres a z okresu na kraj (v žiackom stupni sa celoslovenská súťaž nekoná). 

Čo nám hovoria celoslovenské výsledky? Napríklad že v Prešovskom a Košickom kraji sa na okresnú úroveň kvalifikovalo toľko riešiteľov, že celoslovensky tvorili až tretinu účastníkov okresných súťaží. V každom kraji sa ich na okresnú úroveň dostalo až dvesto.

Celoslovensky platí, že na kraj postupuje len časť z tých, ktorí sa kvalifikujú ako úspešní okresní riešitelia. Dôvod je jednoduchý – kapacitné možnosti priestorov krajských súťaží vytvorili tradíciu, že na vyššiu súťaž sa dostane len tá úspešnejšia časť z kvalifikovaných. Aj tak však platí, že najviac úspešných riešiteľov v krajskom kole v žiackej súťaži nájdete na východe, a zvlášť to platí pre Košický kraj.

Pritom na rozdiel od Bratislavy, kde dlhodobejšie až polovica účastníkov v najvyššej súťaži pochádza len z dvoch škôl (osemročné gymnáziá Grösslingova a Jura Hronca), dve dominujúce košické školy (Alejová a Krosnianska) dodávajú štvrtinu účastníkov. Okresy sú na súťaži zastúpené reprezentatívnejšie než v Bratislave.

Keď sme sa pýtali predsedu Slovenskej komisie matematickej olympiády Petra Novotného, čím môžu byť popularita a výsledky v matematickej olympiáde na východe podmienené, spomenul niekoľko vplyvov. Na východe stretáva viac zanietenejších učiteľov, vyšší dopyt po učiteľských miestach spôsobuje, že v priemere môžu byť učitelia na východe kvalitnejší. No tiež si myslí, že zaváži aj dlhodobá prítomnosť vysokej školy s matematicky silnou fakultou, ktoré pomáhajú živiť matematickú atmosféru.

Inzercia

Košický experiment

Pri porovnávaní dát sme si v Košickom kraji všimli jeden nezvyčajný zlom. Dlhodobo totiž platilo, že počet detí na krajskej súťaži v jednotlivých krajoch osciluje okolo úrovne 30 až 40 žiakov. Úspešných riešiteľov na okresných kolách je viac, ale kraje si na záverečné kolo pozvú len najlepších, podľa vlastného uváženia. Z organizačných dôvodov.

No v Košiciach to už dva roky neplatí. Počet tých, ktorí sa dostali až na krajskú úroveň, sa zrazu zdvojnásobil, dokonca presiahol stovku a je tak dvoj- až trojnásobne vyšší, ako je počet úspešných riešiteľov v iných krajoch.

Keď sme sa pýtali, čím to je, odpoveď bola prozaická – Košičania zmenili priestor a to im umožnilo pozývať na krajské kolo všetkých, ktorí sa kvalifikovali ako úspešní riešitelia v okresnom kole. V iných krajoch sa z nich ešte robí selekcia, pozývajú sa tí, u ktorých je podľa rebríčka výsledkov najlepší predpoklad, že sa aj na krajskej úrovni dostanú do kategórie „úspešný riešiteľ“.

Výsledky košického experimentu stoja za pozornosť. Neprekvapí, že pozvánka na krajské kolo pre všetkých úspešných okresných riešiteľov, aj tých z nižšej časti tabuľky, znamenala, že výrazne narástol počet košických žiakov, ktorí na kraji skončili v kategórii „neúspešný riešiteľ“. 

No zaujímavé je, že výrazne narástol aj počet tých, ktorí sa dostali do kategórie úspešných riešiteľov. Vďaka tomu, že v Košickom kraji začali na krajskú úroveň pozývať všetkých, ktorí sa kvalifikovali ako úspešní riešitelia a nielen tých, u ktorých bol predpoklad, že tam môžu dobre obstáť, Košický kraj v počte úspešných riešiteľov v najvyššej žiackej úrovni uletel zvyšku Slovenska. 

Rozhodnutie Košičanov zabezpečiť lepší priestor a umožniť tak účasť všetkým žiakom, ktorí zvládli úlohy na úrovni úspešných okresných riešiteľov, znamenalo, že štatút úspešného matematika na krajskej úrovni je tam dosiahnuteľný pre každého, kto na to má. Zdieľať

Košice sa tak stali s náskokom absolútnym slovenským lídrom v počte úspešných riešiteľov matematickej olympiády na najvyššej žiackej úrovni.

Prečo však žiaci, ktorí na okrese síce skončili ako úspešní riešitelia, ale v nižšej časti tabuľky, tak dobre obstáli na krajskej úrovni?

Odpoveďou je relatívne nízky počet úloh v každom kole, konkrétne štyri. To môže znamenať, že zaváhanie v jednej úlohe posunie dobrého matematika na nižšiu úroveň, pričom to neznamená, že pri inej kombinácii úloh by skončil rovnako. 

Ak sa pri takom počte úloh robí striktné delenie a o postupe na kraj rozhodujú malé rozdiely v bodoch, znamená to, že na kraj sa nedostanú aj tí žiaci, ktorí by tam skončili ako úspešní riešitelia.

Rozhodnutie Košičanov zabezpečiť lepší priestor a umožniť tak účasť všetkým žiakom, ktorí zvládli úlohy na úrovni úspešných okresných riešiteľov, spôsobilo, že štatút úspešného matematika na krajskej úrovni je tam dosiahnuteľný pre každého, kto na to má.

Matematickej subkultúre v kraji to môže ďalej pomáhať, a to nielen pre ďalšie zvýšenie motivácie žiakov či učiteľov. Postup na krajské kolo podľa Petra Novotného znamená ešte väčší záujem o matematiku. „Zatiaľ čo na okresné kolo idú deti väčšinou bez prípravy, pred krajským kolom, keď už naň postúpili, si prerátajú úlohy, doštudujú nejaké veci a to sa prejaví aj na ich ďalšom lepšom výsledku.“

Košická zmena filozofie, teda snaha otvoriť dvere do vyšších kôl matematickej olympiády všetkým deťom, ktorým matematika ide, by preto mohla byť dobrou inšpiráciou aj pre iné kraje.

Odporúčame