Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
17. marec 2006

Lekári – vydierači?

V .týždni 10/2006 je uverejnený článok Vydierači? autorov Jozefa Majchráka a Roberta Žitňanského. Týka sa zdravotníctva, konkrétne vyjednávania Slovenskej lekárskej komory a Všeobecnej zdravotnej poisťovne o zmluvách pre všeobecných lekárov. Autori hľadajú motívy, ktoré sa za konaním lekárskej komor...

V .týždni 10/2006 je uverejnený článok Vydierači? autorov Jozefa Majchráka a Roberta Žitňanského. Týka sa zdravotníctva, konkrétne vyjednávania Slovenskej lekárskej komory a Všeobecnej zdravotnej poisťovne o zmluvách pre všeobecných lekárov. Autori hľadajú motívy, ktoré sa za konaním lekárskej komory skrývajú. K situácii pristupujú zhora nadol – cez stavovské organizácie a asociácie a celkové výdavky VšZP na zdravotnú starostlivosť.
V závere hodnotia slovami: „Ak majú lídri SLK politické ambície, nemali by to tajiť – každý by sa podľa toho zariadil. Takto však len – so všetkými slušnými lekármi, ktorí sú v SLK a slúžia im ako štít – berú za rukojemníkov svojich ambícií tých, ktorí sa nevedia brániť a ani si nijako pomôcť. Vydierajú strachom chorých.“

V článku však chýba jedna veľmi podstatná skutočnosť. Jeho autori neoslovili ani jedného slušného lekára a nespýtali sa, či slúži iba ako štít. Neskúmali, koľko lekárov za slovami šéfa SLK Milana Dragulu v plnej miere stojí. Naopak, článok vyvoláva dojem, ako by praktickí lekári dali prezidentovi SLK plnú moc a motívmi jeho konania sa ani príliš nezaoberali.

Priestor na vyjadrenie dostal okrem prezidenta SLK Dragulu jej sekretár Kováč, riaditeľ Health Policy Institute Pažitný, minister Zajac, riaditeľ VšZP Hlavačka, šéf Asociácie súkromných lekárov Pásztor a prezident Únie špecialistov Janco. Zdá sa, že pohľadov z rôznych strán by v článku malo byť dosť. Lenže ... obyčajný slušný lekár podľa autorov článku z nich nie je ani jeden. Tiež sa nepýtajú, prečo mnohí praktickí lekári nechcú, aby ich naďalej zastupoval šéf Asociácie súkromných lekárov Pásztor. Na druhej strane dávajú priestor Jancovi, ktorý je z úplne inej lekárskej asociácie a má s poisťovňami celkom iné zmluvné podmienky. Z titulu svojej pozície nemá žiadne oprávnenie sa k situácii vyjadrovať – akurát ju posúva do politickej roviny smerom k Smeru.

Aký je teda pohľad slušného lekára? Súkromných všeobecných lekárov v rokovaniach s poisťovňami dlhý čas zastupovala Asociácia súkromných lekárov na čele s Ladislavom Pásztorom. Nedávno sa časť z nich rozhodla, že sa radšej nechajú zastupovať SLK. Prečo? Majú pocit, že Pásztor neháji dostatočne ich záujmy.
Za svoju prácu sú od augusta 2000 od poisťovní platení iba podľa kapitácie – teda podľa počtu pacientov v evidencii. Podľa konkrétnych údajov istej všeobecnej lekárky z Prešova to bolo od VšZP najskôr 35 Sk za pacienta, potom podľa veku: 19 – 51 rokov 31 Sk, 51 – 60 rokov 34,20 Sk a nad 60 rokov 36 Sk. Od roku 2004 sú už iba dve vekové kategórie: 19 – 50 rokov 32 Sk, nad 51 rokov 34,20.
V priemere je to 33 korún, a nie 37 – 40, ako sa píše v .týždni. Naviac majú zaplatenú iba preventívnu prehliadku, ktorú môžu vykonať každé 2 roky – približne 200 Sk. No a od januára 2003 aj dvadsaťkorunáčky, tie však majú od pacientov.

Pri priemernom počte 1400 pacientov je to 46200 za kapitáciu, do 4000 za prehliadky a 8000 za dvadsaťkorunáčky – za predpokladu, že by boli všetci poistení vo VšZP. Ostatné poisťovne (okrem Dôvery) platia do 39 korún za pacienta plus prehliadky, takže celkovo je to o niečo viac. Z toho je potrebné zaplatiť zdravotnú sestru, odvody, nájomné a energie, lieky pre ambulanciu, odvoz odpadu, upratovanie – a to nerátam investície do nových prístrojov či vybavenia ambulancie. Pacienti platia v hotovosti iba za potvrdenia na vodičský preukaz či zbrojný pas – a tých tak veľa nie je. Ako teda môžu lekári slušnou formou zarobiť viac – a tým pádom mať možnosť ponúknuť viac aj pacientom?

V porovnaní s rokom 2000 im VšZP platí ešte menej. Je teda tak neoprávnené žiadať viac ako ponúknuté navýšenie o 2 koruny? Pardon, VšZP ponúka ešte ďalších 1,50 Sk, ak budú šetriť pri predpisovaní liekov. Napríklad tak, že lekárka, ktorá sa stará o telesne postihnutých ležiacich pacientov, im predpíše zdravotnícky materiál za maximálne 400 korún mesačne. No iba samotné plienky – 60 kusov, teda 2 na deň, stoja približne 1600 korún. Je toto v prospech pacienta? Presne v takomto znení uzavrel zmluvy za časť lekárov Pásztor.

To, že VšZP výdavky na zdravotnú starostlivosť zvyšuje, nespochybňuje nik z nich. No podľa konkrétnych čísel z nich všeobecní lekári nedostali nič. Bojujú za seba podobne, ako to doteraz robili ich kolegovia z iných asociácií – ktorí boli, mimochodom, v rokovaniach úspešní.

Inzercia

Vrátim sa ešte k doktorovi Pásztorovi. Podľa výpisu z Obchodného registra je MUDr. Ladislav Pásztor, bytom v Číčove, spoločníkom a konateľom v siedmich s.r.o. Päť z nich má v predmete činnosti aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti – v rôznych špecializáciách. MUDr. Pásztor teda nie je klasický všeobecný lekár, ktorý prevádzkuje jednu vlastnú ambulanciu. Zmluvné vzťahy obyčajného všeobecného lekára sa ho na vlastnej koži nedotýkajú. Prečo by teda mal tvrdiť niečo iné ako to, že dohodnuté podmienky nepovažuje za ideálne, no žiadať viac by bolo nereálne?

Pásztorom sa nechalo zastúpiť približne 30 percent lekárov – a to tak, že mu udelili plnú moc na podpisovanie zmlúv. Nemali ani šancu sa k nim vyjadriť – pred podpisom ich totiž nedostali k nahliadnutiu.

SLK žiadala od VšZP kapitačnú platbu 64 Sk za pacienta. Táto suma zohľadňuje, že platby všeobecným lekárom neboli podľa koeficienta inflácie zvyšované od roku 1995. Podľa slov lekárov ju vypočítal Štatistický úrad. Ich snahu dohodnúť sa podčiarkuje aj fakt, že na nej za každú cenu netrvajú. Podľa informácií z 15.3. sú ochotní prijať platbu 46 Sk za pacientov do 50 rokov, 56 Sk pre 51 – 65 rokov a 64 Sk za starších ako 65 rokov.

V podmienkach trhovej ekonomiky, ktoré sa do zdravotníctva snaží vniesť minister Zajac, by mala byť každá zmluva dohodou dvoch partnerov – a ani jeden z nich by nemal trvať na svojom iba z pozície sily. To, že štátny rozpočet je už schválený, je fakt. Prečo sa ale so všeobecnými lekármi nerokovalo skôr? Prečo im boli nové zmluvy doručené až týždeň pred skončením platnosti starých? V takejto situácii je ozaj jednoduché argumentovať, že svojím protestom nahrávajú Smeru a Slobodnému fóru. Možno má niekto z vedenia SLK k týmto politickým stranám blízko – k tomu sa vyjadriť neviem – lekári si však čas na protest rozhodne nevybrali účelovo. A neslúžia vedeniu SLK ako štít.

Oľga Petrášková
Autorka je dcérou všeobecnej lekárky.

Odporúčame

O plyne a voľbách

O plyne a voľbách

Spor Ruska a Ukrajiny o zemný plyn utíchol. No rozhodne sa nevyriešil. Jeho vrcholný bod 1. januára 2006 je všeobecne známy – Rusko zastavilo dodávky plynu na Ukrajinu. Predchádzala mu navrhovaná revízia zmluvy o dodávkach, podľa ktorej sa mala zvýšiť cena za tisíc kubických metrov plynu zo subvenco...

Deus Caritas est

Deus Caritas est

Pred niekoľkými dňami vyšla v slovenčine útla knižočka s názvom Deus caritas est. Ide o dlhoočakávanú prvú encykliku pápeža Benedikta XVI. Tak sme sa dočkali. Niekoľko týždňov po svetovej premiére v januári tohto roka. Na pôde Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského ju 8.marca p...