Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
28. august 2020

Zakázaná kniha

Biskupi jej dali stopku, dôvody sú nejasné

Trnavský arcibiskup Ján Orosch zdôvodnil zákaz aj tým, že v knihe vidí LGBT prvky.  

Biskupi jej dali stopku, dôvody sú nejasné

Arcibiskup Ján Orosch a kniha Láske sa treba učiť. Foto – TASR/Postoj

Koncom minulého roka prišlo Vydavateľstvo Nové mesto na trh s knihou Láske sa treba učiť. Išlo o prvú zo série kníh o sexuálnej výchove. Jej prvé vydanie je určené pre rodičov štvor- až sedemročných detí.

„Vydajte sa so svojimi deťmi v rodine na cestu objavovania emócií, vzťahov a sexuality. Ukážte deťom, že sexuálna výchova nie je niečím tajným, ale príležitosťou vyjadriť svoju jedinečnú osobnosť v emóciách, vzťahoch a širších súvislostiach,“ píše sa v úvode knihy, ktorej autormi sú taliansky psychológ a formátor Ezio Aceti a Stefania Caglianiová, psychologička a formátorka učiteľov katolíckych škôl.

Obaja študovali náboženskú výchovu. Talianski biskupi si ich pravidelne pozývajú do svojich diecéz ako renomovaných odborníkov v oblasti psychológie. Psychológ Aceti viedol v Taliansku aj zahraničí formačné kurzy pre rodiny, kňazov i rehoľné sestry a so skúsenosťami o sexuálnej etike sa podelil aj s Inštitútom Jána Pavla II. pri Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme.

Deti v knihe cez postavičky Lucky a Samka objavujú tri krajinky. Prvou je ľudské telo, druhá hovorí o emóciách a pocitoch a tretia o tom, „ako sa staneme dospelými“. Autori pomáhajú čitateľom detským jazykom spoznávať orgány tela a proces vzniku života. Dávajú odpovede na otázky o počatí, príchode človeka na svet a dozrievaní chlapcov a dievčat. To všetko je doplnené o farebné ilustrácie.

Súčasťou publikácie je aj príručka pre vychovávateľov a rodičov, v ktorej dávajú vysvetlenia a rady, ako s deťmi o týchto témach komunikovať. „Tieto návrhy bude môcť každý čitateľ využiť alebo odmietnuť na základe vzťahu s dieťaťom, pričom je potrebné brať do úvahy jeho kognitívnu vyspelosť a telesný vývoj,“ upozorňujú autori.

Kniha sa v Taliansku stala bestsellerom. Vydavateľstvo Nové mesto sa ju rozhodlo priniesť na Slovensko z dôvodu, že u nás podobná odborná príručka pre rodičov o výchove k sexualite, ktorá by odrážala aktuálne psychologické poznatky, chýbala.

Vydavateľstvo zorganizovalo ku knihe a téme sexuálnej výchovy viacero diskusií, jedna z nich bola v apríli súčasťou kresťanského festivalu Bratislavské Hanusove dni.

Ľudia z tohto vydavateľstva plánovali v septembri usporiadať ku knihe konferenciu aj za účasti talianskych autorov a o témach, ktoré otvárajú, ďalej diskutovať. Ich plány však narazili na nečakané stanovisko z Trnavskej arcidiecézy.

Biskup Orosch vidí v knihe LGBT prvky

Pred dvomi týždňami sa na stránkach Trnavskej arcidiecézy objavilo vyhlásenie arcibiskupa Jána Oroscha ku knihe Láske sa treba učiť.

Orosch je členom Komisie pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorú vedie košický arcibiskup Bernard Bober.

V úvode vyhlásenia píše, že jednou z jeho úloh ako biskupa je včas reagovať na spoločenské dianie v zhode so zjavenou Božou pravdou. Ako člen komisie vyjadruje znepokojenie nad knihou talianskych autorov.

„Vnímam v nej podprahové podsúvanie prvkov LGBT ideológie, ako aj predčasnú sexualizáciu detí vo veku od 4 do 7 rokov,“ tvrdí Orosch a vyzýva k zodpovednosti rodičov, kňazov, učiteľov aj vychovávateľov. „Prosím o dar rozlišovania duchov, aby sme správne vedeli rozlíšiť, kedy prichádza vlk v ovčom rúchu. Odbornosť autorov či prekladateľov nie je vždy zárukou pravovernosti,“ píše trnavský arcibiskup a dodáva, že aj najväčší odborníci prechádzajú rôznymi krízami svojho života, keď môžu veci vidieť v nepravom svetle a zmiasť tak veľký počet ľudí.

„Ako pastier partikulárnej Cirkvi som sa rozhodol vydať zákaz na používanie knihy Láske sa treba učiť, ktorej autormi sú Ezio Aceti a Stefania Caglianiová, v Trnavskej arcidiecéze. Verím, že toto moje rozhodnutie bude prijaté s pochopením,“ zakončuje Orosch svoje vyhlásenie.

Slová trnavského arcibiskupa zaskočili viacerých veriacich vrátane vydavateľov knihy z Nového mesta. Podľa našich informácií sa neskôr osobne stretli s najbližšími spolupracovníkmi arcibiskupa, no jeho rozhodnutie sa nezmenilo.

Hovorca arcidiecézy Dušan Kolenčík v reakcii na naše otázky odpovedal, že subkomisia jednohlasne neodporučila používať knihu už na svojom zasadnutí začiatkom tohto roka. Žiadala takisto zastaviť jej distribúciu v cirkevných organizáciách, vydavateľstvách a školách a tiež zastavenie vydania druhej a tretej časti knihy. Členmi komisie sú podľa neho okrem biskupov aj ďalší kňazi a laici z jednotlivých diecéz. Dokopy má ísť asi o tridsať členov. „Je potrebné poznamenať, že medzi týmito členmi sú aj gréckokatolícki kňazi – otcovia rodín,“ tvrdí Kolenčík.

Ďalej uvádza, že v súčasnosti bol publikovaný už druhý diel knihy, o ktorom možno povedať, že je ešte menej vhodný. „Považujeme za nebezpečné podsúvanie obsahu s veľmi naturalistickou sexuálnou tematikou deťom vo veku, ktorý nie je vlastný výučbe týchto poznatkov ani v prírodných vedách.“

Orosch sa podľa slov svojho hovorcu rozhodol pre vyhlásenie po vyjadrení subkomisie a zároveň po mnohých negatívnych odozvách rodičov, laikov z akademickej sféry a kňazov.

„Z vyhlásenia vyplýva zákaz používať danú publikáciu pri vyučovaní náboženskej výchovy alebo iných predmetov na školách, ktoré spadajú do kompetencie Trnavskej arcidiecézy. Zároveň je to usmernenie pre všetkých rodičov a veriacich arcidiecézy,“ dodal Kolenčík.

Na otázku, v ktorých konkrétnych častiach knihy vidí arcibiskup Orosch podprahové podsúvanie prvkov LGBT ideológie, sme odpoveď nedostali.

O vyjadrenie sme požiadali aj predsedu subkomisie arcibiskupa Bernarda Bobera. Ten nám povedal, že prehodnocovanie knihy sa konalo až dvakrát. Členovia a znalci subkomisie ju podľa jeho slov neodporúčajú a navrhujú zastaviť jej distribúciu v cirkevných organizáciách, vydavateľstvách a školách.

„Podľa všetkého, publikácia podľa doterajšej recenzie nezohľadňuje vekovú kategóriu detí, ktorým má byť adresovaná. Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS túto knihu preto neodporúča,“ uviedol pre Postoj košický arcibiskup

Vydavatelia ustúpili

Nové mesto sa o stanovisku komisie pre katechizáciu a školstvo dozvedelo až od nás. Včera na svojej webovej stránke zverejnili na stanovisko komisie svoju reakciu.

Inzercia

„Ako kresťanské vydavateľstvo rešpektujeme a prijímame odporúčanie komisie. Sťahujeme knihy z kresťanskej distribúcie a septembrový termín konferencie za účasti autorov a ďalších odborníkov posunieme na neskorší termín,“ píšu s tým, že dôvod, pre ktorý reagovali až teraz po dvoch týždňoch, je ten, že sa snažili vstúpiť do dialógu s kritikmi.

V uplynulých dňoch absolvovali vydavatelia viacero stretnutí s cirkevnými predstaviteľmi, aby im vysvetlili, čo ich motivovalo na vydanie knihy a aby pochopili dôvody kritiky. „V dialógu na túto dôležitú tému pre dobro detí budeme pokračovať a máme nádej, že príde k vzájomnému pochopeniu.“

Vydaním knihy sa podľa nich otvorila citlivá téma, ktorá sa dotýka všetkých rodín. Slovenské vydanie vraj konzultovali s odborníkmi z oblasti prekladateľstva, medicíny, teológie a psychológie. 

Odmietajú, že by sa v knihe objavovali prvky LGBT ideológie. „Ani autori, ani vydavateľstvo žiadnym spôsobom túto ideológiu nepropagujú. Naopak, knihy vyšli v Taliansku ako reakcia na Štandardy pre sexuálnu výchovu z dielne WHO v snahe predbehnúť ideologické obsahy, s ktorými ako kresťania máme problém. Prostredníctvom kníh Láske sa treba učiť chcú autori pravdivými informáciami pomôcť rodičom, aby svoje deti naučili správne rozlišovať a v budúcnosti rozpoznávať ideologické prvky.“

Knihu v krátkych recenziách na zadnom obale odporúčajú aj autorka kníh o výchove Slávka Kubíková, zakladateľ internetového magazínu Mužom.sk Peter Podlesný a spoluzakladatelia Hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko Zuzana a Marián Čaučíkovci. „Knižka objasňuje deťom tajomstvá mužského a ženského tela a duše. Vysvetľuje to láskavo, pútavo a presne,“ tvrdí Slávka Kubíková. „V presexualizovanej dobe, v ktorej žijeme, je kľúčové, aby sa deti o týchto témach dozvedali od rodičov, a nie od rovesníkov z internetu. Keďže konverzácie s deťmi o chúlostivých témach nie sú najjednoduchšie, je skvelé, že vychádza kniha, ktorá podáva tieto témy veku primeraným spôsobom a o ktorú sa rodičia môžu oprieť.“


Septembrovú diskusiu s talianskymi autormi slovenskí vydavatelia nateraz presúvajú. Foto – Nové mesto

Predčasná sexualizácia?

Je téma sexuálnej výchovy pre deti vo veku štyroch až siedmich rokov predčasná? Vydavatelia knihy, ako aj samotní autori zdôrazňujú, že kniha nie je vhodná pre všetky deti, ale rodičia majú zvážiť, či a ako ju budú pri výchove používať.

„Myslíme si, že ak rodičia pravdivo odpovedia malému chlapcovi či dievčatku na ich otázky a oboznámia ich aj so správnymi pojmami pomenúvajúcimi časti ich tela i tela opačného pohlavia, môžu im pomôcť lepšie poznať samých seba. A vzhľadom na vlastnú telesnosť sa tak nebudú cítiť trápne ani neisto. Všetko však závisí od prístupu rodičov,“ tvrdia vydavatelia z Nového mesta.

Chápu výhrady niektorých kritikov, že na tieto témy majú malé deti ešte čas. „Generácii, ktorá od svojich rodičov nedostala takmer žiadne informácie o sexualite, sa môže zdať priskoro otvárať tieto témy s deťmi už v predškolskom veku.“

Kniha však môže podnietiť k diskusii, či a ako s nimi otázky sexuality komunikovať. Z tohto pohľadu považuje knihu za prospešnú aj Lucia Drusková, ktorá ju čítala a diskutovala o nej s ďalšími rodičmi zo svojho okolia.

„Myslím, že viac ako samotná kniha boli pre viacerých z nás užitočné besedy, ktoré k nej vydavatelia usporiadali,“ hovorí Lucia. „Jedna známa mi hovorila, že hoci je na čítanie z knižky pre jej deti priskoro, diskusia k tejto knihe, na ktorej sa zúčastnila, jej dala veľa zaujímavých podnetov a informácií.“

Kniha má podľa jej slov slúžiť ako pomôcka pre rodičov, ktorí sa cítia v téme neistí a hľadajú spôsob, ako o tom pred deťmi hovoriť. Páči sa jej preto príručka, ktorá je súčasťou knižky. „Samotní autori hovoria, že kniha nepatrí priamo do rúk detí, ale rodičov, ktorí majú jej vhodnosť zvážiť. Nemá ambíciu byť katechetickou učebnicou,“ dodáva Lucia s tým, že nerozumie kritikom, ktorí ju považujú za nebezpečnú.

„Niektorí sa už tak boja škodlivých prúdov, že si bránia svoje pozície bez možnosti dialógu.“

Nové mesto konzultovalo knihu aj so psychologičkou a psychoterapeutkou Monikou Matejovou. Podľa nej je predškolský vek obdobím, keď sa o sexualite s deťmi dá rozprávať. „Nemôžeme hovoriť o sexualite v úzkom zmysle slova, ale môžeme hovoriť o identite a vzťahovosti,“ povedala koncom minulého roka v rozhovore pre Postoj. „Dieťa už od štyroch rokov vie, že je chlapec alebo dievča, má vzťahy a nejako tieto vzťahy prežíva. Vie, kto je koho frajer, kto je do koho, to je moja skúsenosť, že deti už s takouto témou prichádzajú v predškolskom veku.“

Podľa Matejovej je správne, že sa tu objavuje téma sexuálnej výchovy. V minulosti bola vyčleňovaná ako tabu a to nepovažuje za správne. „Väčšina detí chodí do školy, nevzdelávajú sa doma. Rodičia s nimi robia úlohy, ale dôverujú škole, že ich tam naučia veci, ktoré by oni doma nezvládli,“ hovorí Matejová. „V prípade sexuálnej výchovy je môj názor taký, že základ musia deti dostať doma v rodine, najmä ten vzťahový a základ osobnej identity, ale na druhej strane by určité vedomosti mohli deti dostať aj v škole.“

Matejová dodáva, že v súčasnosti nevedia rodičia zabrániť tomu, aby sa deti dostali k pornografickým obsahom. „Aj keď im nedáme smartfón alebo im zablokujeme prístup k nevhodným obsahom, to isté nemusia urobiť rodičia ich spolužiakov,“ vraví psychologička. „Aj dospelá spoločnosť už funguje na sústavnom pripojení na internet, takže akousi izoláciou sa asi nepodarí zabrániť, aby sa stretli s nevhodným obsahom. Skôr je možné pokúšať sa deti pripraviť na takéto obsahy tak, aby si ich vedeli pozitívne zaradiť do vzťahu muža a ženy v láske a rodičovstve.“

Je to veľké nedorozumenie, vraví šéfka Fóra života

Knihu Láske sa treba učiť hodnotí pozitívne aj predsedníčka organizácie Fórum za život Marcela Dobešová. Podľa jej slov autori reflektujú potreby dnešnej doby v otázke sexuálnej výchovy a tému komunikujú vhodne nielen pre katolícke prostredie.

„Zo skúseností mnohých rodičov vieme, že deti sa dnes dozvedajú o témach súvisiacich s ľudskou sexualitou oveľa skôr ako v minulosti, dokonca už v predškolskom veku, a zvyčajne nevhodným, skresleným, deformujúcim, ba aj traumatizujúcim spôsobom,“ vraví Dobešová. „Vzhľadom na súčasnú mediálnu kultúru, veľkú rozšírenosť internetu a fenomén sociálnych sietí, kde sa deti môžu stať ľahkou korisťou sexuálnych predátorov, aj v sekulárnej spoločnosti zaznieva stále silnejšie volanie k zodpovednej sexuálnej výchove a ochrane detí a dospievajúcich pred nebezpečenstvami, ktoré na nich v tomto priestore číhajú. Týka sa to rovnako aj katolíckych rodín a škôl.“

Fórum života sa už začiatkom roka rozhodlo udeliť talianskym autorom Eziovi Acetimu a Stefanii Caglianiovej Cenu Antona Neuwirtha v kategórii Medzinárodná osobnosť, ktorú organizácia udeľuje každý rok výnimočným osobnostiam, ktoré chránia život a ľudskú dôstojnosť. Zákaz knihy od trnavského arcibiskupa Jána Oroscha ich zaskočil. „Hoci Fórum života rešpektuje stanoviská Konferencie biskupov Slovenska i jednotlivých biskupov, úprimne priznávame, že takémuto parciálnemu vyhláseniu nerozumieme a považujeme ho za veľké nedorozumenie. Javí sa nám, akoby pri jeho formulovaní absentoval názor odborníkov na pedagogiku a vývinovú psychológiu, a dúfame, že sa vytvorí priestor na vysvetlenie zo strany autorov, prekladateľov a príslušných odborníkov, keďže nám ide spoločne o rovnaký záujem, ktorým je dobro detí a rodín,“ konštatuje Dobešová.

„V kultúre, v ktorej sa oddeľuje sex od lásky a plodenia a ľudská sexualita je prezentovaná predovšetkým ako ľudské právo a zdroj osobnej rozkoše, no bez vzťahu k manželstvu a rodičovstvu, je nutné pomenovať ohrozenia ľudského života a ochraňovať život a ľudskú dôstojnosť primeranou výchovou detí v rodine i škole,“ dodáva.

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.