Ústavný súd bráni odvolaniu členov súdnej rady. V rozpore s ústavou

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Ústavný súd bráni odvolaniu členov súdnej rady. V rozpore s ústavou

Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková počas vypočúvania kandidátov na post predsedu NS SR v Bratislave 27. januára 2020. FOTO TASR – Jaroslav Novák

Reakcia na text Martina Hanusa: Prečo treba súdnu radu čo najrýchlejšie rozpustiť.

V umne vyskladanej úvahe Martina Hanusa je záver, v zmysle ktorého nová vláda aj novozvolení poslanci majú na stole pádny argument, aby čo najrýchlejšie vymenili vládnych aj poslaneckých nominantov súdnej rady. Tá v súčasnom zložení nemá morálnu legitimitu, aby fungovala o deň dlhšie, než je to nevyhnutné.

Po prečítaní tohto striktného odporúčania som si položil otázku: Vie alebo nevie autor príspevku o prekrútení ústavy, ku ktorému došlo v roku 2018 prijatím stanoviska o zjednotení právnych názorov senátov ústavného súdu, podľa ktorého člen súdnej rady vymenovaný prezidentom republiky, vládou alebo zvolený národnou radou nesmie byť odvolaný z tejto pozície pred uplynutím celého funkčného obdobia?

Nepoznám presnú odpoveď, skôr sa kloním k tomu, že Martin Hanus o postoji ústavného súdu vedel, ale argumentujúc nedostatočnou morálnou legitimitou súdnej rady neprikladal jeho úletu zásadnejší význam.

Ústavný súd sa via facti zahral na ústavodarcu

Nuž také jednoduché to nie je. Najmä pre nový parlament a nový kabinet Igora Matoviča.

Účel sporného stanoviska je nad slnko jasný. Končiaca koalícia, najmä však SMER-SD, nechceli stratiť kontrolu nad najvyšším orgánom štátnej správy súdnictva. Preto motivovali (neviem ako, ale určite k tomu došlo tak, ako napríklad vo veci nevymenovaného kandidáta na generálneho prokurátora) väčšinu pléna ústavného súdu (dvaja sudcovia pripojili svoj disent) na to, aby rozhodla, že člena súdnej rady nie je možné odvolať v priebehu jeho 5-ročného funkčného obdobia orgánom, ktorý ho na tento post nominoval, lebo len tak sa zaručí jeho základné právo podľa čl. 30 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Dohodnutý účel sa dosiahol – v histórii ústavného súdnictva – nevídaným spôsobom. Väčšina pléna bez bázne a hany zrušila uznesením PLz. ÚS 2/2018 časti konkrétnych článkov ústavy. V článkoch 86, 102 a 119 ústavy sa ustanovuje, že národná rada, prezident a vláda môžu odvolať člena súdnej rady. Toto oprávnenie najvyšších ústavných orgánov ústavný súd de facto, aj keď nie de iure, zrušil sporným stanoviskom. Napriek výslovnej kompetencii odvolať člena súdnej rady došlo k tomu, že toto oprávnenie zostáva od roku 2018 len na papieri, nedá sa kvôli rozhodnutiu ústavného súdu vykonať alebo použiť.

Podľa článku 124 ústavy je ústavný súd súdnym orgánom ochrany ústavnosti; má  chrániť ústavu, ústavný poriadok, súladnosť právneho poriadku, vykladať základný zákon štátu, ak je vec sporná, ale nikde nie je ustanovené, že môže, hoci fakticky, rušiť časti ústavných noriem. Ak k tomu väčšina pléna siahla, tak konala a rozhodovala v príkrom rozpore s princípom právneho štátu; jej sporné stanovisko je preto nelegitímne a svojvoľné.

Ako teda vnímať stav nastolený protiústavným rozhodnutím?  Existuje spôsob, ako sa brániť zjavnému prekročeniu právomoci ústavného súdu napriek tomu, že pod uznesením sa nachádza poučenie o neprípustnosti žiadneho opravného prostriedku? Sú oprávnené obavy novej vládnej garnitúry z odvolania členov súdnej rady ustanovených do funkcií predošlým parlamentom a vládou P. Pellegriniho?

Nelegitímne rozhodnutie by sa nemalo vykonať

Za normálnych okolností bol by som prvý, ktorý by kričal a trval na tom, že ak ústavný súd rozhodol, tak  národná rada i vláda sú povinné konečný verdikt plne rešpektovať a vykonať.

Sporné stanovisko však nemá potrebnú legitimitu na to, aby sa vynucovalo jeho implementovanie do ústavnej praxe. Takže národná rada a vláda sa ujali moci v prvý jarný deň a hneď, podľa môjho názoru, môžu plne využívať svoje ústavné práva vrátane oprávnenia odvolať členov súdnej rady, zvolených či vymenovaných predošlou vládnucou garnitúrou.

Neobávam sa, že noví vládcovia by takto konali v každom prípade, v ktorom by im rozhodnutie ústavného súdu nekonvenovalo a nehodilo by sa im do politických vzťahov. Skôr sa nazdávam, že razantný postup vo veci členov súdnej rady zabetónovaných v ich funkciách nelegitímnym uznesením pléna ústavného súdu by bol iba silným signálom.

Potvrdením toho, že v krajine vládne ten, kto vyhral voľby a nie ten, kto v roku 2018 dokázal presvedčiť väčšinu pléna ústavného súdu, aby v jeho prospech „zrušil“ časť ústavy s jediným účelom. Udržať si kontrolu nad súdnou radou a justíciou aj po strate moci.

Posilniť text ústavy a zákona o súdnej rade? Možno

Zachytil som informáciu o využití ústavnej väčšiny novej koalície na riešenie nastoleného problému. Ale ako? Prijatím ústavného zákona alebo obyčajného zákona o tom, že prezident, parlament a vláda môžu odvolať člena súdnej rady? Lenže ústava toto oprávnenie obsahuje a rovnako aj zákon o súdnej rade (§ 27).

Budem napriek tomu, hoci nerád, trochu nápomocný aj pri zamýšľanom legislatívnom riešení. Dalo by sa azda zvážiť vložiť do ústavy alebo do zákona o súdnej rade „doplnok“: Prezident, národná rada a vláda môžu odvolať člena súdnej rady kedykoľvek aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia.

Považoval by som to však za ústupok voči ústavnému súdu a jeho hrubému prekročeniu vlastných kompetencií.

Namiesto záveru 

So zadosťučinením konštatujem, že neústavný stav nastolený sporným stanoviskom prekáža aj novému zloženiu ústavného súdu. Dôkaz? Iba pred niekoľkými dňami rozhodol II. senát ústavného súdu o tom, že vo veci odvolávania členov súdnej rady je  nevyhnutné pristúpiť k novému zjednoteniu právnych názorov senátov ústavného súdu napriek tomu, že v roku 2018 už bolo prijaté stanovisko, ktoré tento senát zjavne nepovažuje za správne.

Netrúfnem si predpovedať výsledok tohto sudcovsky statočného pokusu vrátiť ústavnému súdu, aspoň sčasti, jeho dôveryhodnosť, ale som si istý, že je minimálne začiatkom návratu k štandardnému plneniu funkcií ústavného súdu v našej republike.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Novinka z vydavateľstva

Na pleciach obrov

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cir...

Na sklade. Odosielame ihneď.

O knihe
Cena u nás: 9,27 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo