KULTUREVUE: Dve vína Milana Bubáka

Vydavateľstvo Calder prišlo v tomto čase s druhou knihou zo svojej edície Kázne. Po titule Zdravé telo v kóme, zbierke kázni kazateľa cirkvi bratskej Daniela Pastirčáka, prináša čitateľskej verejnosti súbor 33 kázni rímsko-katolíckeho kňaza Milana Bubáka zoradených v zbierke Dve vína.

Osobnosť Milana Bubáka je Bratislavčanom pomerne známa. Kňaz, ktorý prijal svätenie ešte v časoch hlbokej normalizácie. Neskôr vstúpil do Spoločnosti Božieho slova. Jeho kňazské pôsobenie sa spája najmä s Bratislavou. Pôsobil v Kostole sv. Cyrila a Metoda, neskôr bol správcom v kostole sv. Ladislava, kázal na večerných svätých omšiach v Blumentáli. V roku 1997 začal v priestoroch bratislavských internátov v Mlynskej doline budovať Univerzitné pastoračné centrum. Po desiatich rokoch úspešnej pastoračnej služby medzi mladými bol povolaný do Ríma, kde pôsobí dodnes.

Kázne a UPC

Časť svojich teologických štúdii absolvoval v zahraničí. Či už to bola spiritualita v Ríme, krátko po páde režimu alebo neskôr pastorálne poradenstvo a formácia v USA. Táto zahraničná skúsenosť ovplyvnila spôsob jeho pastoračnej činnosti. Bol totiž na slovenské pomery neobvyklý, podobne ako neobvyklý bol jeho príťažlivý spôsob kázania.

Pre korektnosť začnem osobnou výpoveďou. Milan Bubák hovorí, že k povolaniu k viere je v prvom rade dôležitý svedok. Niekto, kto nadchne človeka pre Krista. Jednou z takýchto osôb bol pre mňa práve Milan Bubák. Bol som vtedy v prvom ročníku na vysokej škole, keď som sa prvýkrát ocitol v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre a zoznámil sa s príťažlivým kázaním Milana Bubáka. Ich pravidelné počúvanie dokázalo vo mne znovu zapáliť oheň, zmeniť moje dovtedajšie vnímanie kresťanstva a mojej viere dodať novú vitalitu. V čom spočívala oná príťažlivosť a výnimočnosť Bubákových kázní? Prečo jeho kázne s radosťou počúvalo a počúva tak veľa ľudí a vpíjajú sa im na dlhé roky do pamätí?

Jednou z odpovedí je, že jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom reagujú na konkrétne situácie, s ktorými sa študent, manžel, rodič či zamestnanec stretáva vo svojom každodennom živote. Milan Bubák vo svojich kázňach nevedie náročné teologické dišputy a exegézy, to však neznamená, že ostáva iba pri povrchne prerozprávaných biblických príbehoch. Sú to dialógy s reálnym človekom a zároveň dialógy s týmito biblickými príbehmi. Každú z 33 kázni otvára úryvok zo Svätého písma, ktorý je východiskom pre autorove uvažovanie. K evanjeliovým príbehom sa snaží pristupovať z pozície obojsmernej hermeneutiky. Na jednej strane mu pomáhajú lepšie pochopiť situácie každodenného života (život na pozadí evanjelia), na strane druhej mu jeho dlhoročná skúsenosť spovedníka a duchovného radcu pomáha lepšie preniknúť do jednotlivých biblických príbehov (evanjelium na pozadí života). Biblia sa mu tak stáva živou knihou schopnou prihovárať sa človeku stále novým spôsobom. V príbehoch nachádza stále nové, na prvý pohľad skryté, interpretačné vrstvy, či už v tom o Zachejovi, stratenej drachme, marnotrátnom synovi alebo svadbe v Káne Galilejskej.

"Milán Bubák vie, že kázanie, ktoré sa zamieňa za mravokárstvo, nie je pre človeka dnešnej doby, obzvlášť mladého človeka, príťažlivé."

Zdieľať

V Bubákových kázaniach je viditeľná aj jeho láska ku knihám a ľudskej múdrosti. Pri svojom uvažovaní si pomáha myšlienkami amerických autorov duchovnej a pastorálnej literatúry (Connová, Powell), filozofov (Platón), psychológov (Jung), významných predstaviteľov kresťanského myslenia (majster Eckhart, kardinál Newman) i svetoznámych literátov ako Solženicyn, Tolstoj, Tolkien alebo Cronin.

Milán Bubák vie, že kázanie, ktoré sa zamieňa za mravokárstvo, nie je pre človeka dnešnej doby, obzvlášť mladého človeka, príťažlivé. Nedisponuje totiž konštruktívnou silou, ktorá by inšpirovala rásť vo viere, skôr naopak. A tak sa vo svojich kázaniach neuchyľuje k odsudzovaniu, moralizovaniu či lámaniu palice nad súčasným človekom. Ako spovedník a duchovný radca, ktorý bol a je v dennodennom kontakte so životnými príbehmi mladých i starých, chorých alebo inak trpiacich vie, že človek nie je a nikdy nebude úplne dokonalý, že je stvorenie slabé, s chybami, je bytosťou, ktorej sú vlastné taktiež pády. Vie, že skutočný pastier svoje ovce neženie, ale vedie. Aj preto pristupuje k človeku s empatiou, takmer ako psychológ snažiaci sa porozumieť jeho komplikovanej duši. A ako liek na jej bolesti a slabosti sa snaží aplikovať evanjeliové posolstvo rozmenené na drobné. Jeho kázania sa tak stávajú pozvaním žiť ohlasovanú alternatívu.

Život v plnosti

Cieľom Milana Bubáka je, aby kresťania prežívali svoj život a svoju vieru v plnosti. Aby neostávali na jednom mieste, zakonzervovaní v nezrelej podobe viery, ale aby svoju vieru zveľaďovali, premýšľali nad ňou. Ako pripomína v jednej z kázni, Ježišove posolstvo netkvie v spočinutí na písanom zákone, ale v pozvaní nebáť sa vykročiť ponad tento zákon k hľadaniu a nachádzaniu zákona vpísaného do srdca každého človeka. Z pasívnych kresťanov sa majú stavať kresťania aktívni, angažovaní, ktorí budú svedčiť o Bohu v prvom rade svojim životom.

Čím boli kázne Milana Bubáka príťažlivé, bol aj spôsob, akým boli svojim autorom prednesené - bola to charizma kazateľa, korenie humoru a potrebný nadhľad, dôveryhodnosť - vedomie, že prednášané slová sú žité. Je otázne nakoľko čitateľ, ktorý osobne nezažil túto autorovu charizmu, dokáže túto interpretačnú vrstvu jeho kázaní v textovej forme zachytiť. Je potešiteľné, že zostavovatelia knihy ponechali v textoch z pravopisného hľadiska nespisovné slová (napr. skorej), ktoré však neodmysliteľne patrili k slovnej výbave Milana Bubáka.

Na záver treba oceniť rozhodnutie spoločnosti Calder design community zachovať jedinečné texty kazateľov - osobností z rôznych cirkevných tradícií - prostredníctvom knižnej edície Kázne. V podstate totiž firma Calder nie je žiadnym knižným vydavateľstvom, v prvom rade je firmou, ktorá sa zaoberá grafickým dizajnom. Napriek tomu dokázala v minulom roku, ale i teraz vydať dve diela, ktoré sú svojim spracovaním na veľmi dobrej úrovni. Či už po stránke dizajnu, knižnej väzby, formálnej úpravy textov alebo obsahového výberu.

Julo Nagy: Strácame skutočné poznanie Boha

Knižnú edíciu Kázne nám predstavuje Julo Nagy, grafický dizajnér v grafickom štúdiu Calder design community, u ktorého sa zrodila myšlienka vydávať túto originálnu edíciu a zachovať tak jedinečné texty kazateľov rôznych kresťanských tradícií.

Prečo sa grafický dizajnér a jeho grafické štúdio rozhodne vydávať kázne kazateľov?

Nemusíte byť farár, aby ste mohli hovoriť o Bohu a nemusíte byť vydavateľ, aby ste mohli vydávať knihy. Od istého času nepremýšľam o sebe a o ľuďoch v zaužívaných kategóriách, aj keď do istej miery samozrejme musím. Som síce grafický dizajnér, ale aj kresťan, milovník kníh. Bol som sedem rokov učiteľom, som manžel mojej manželke, som rodič mojich detí, mám priateľov vo veľmi rôznych, či už myšlienkových alebo profesných komunitách, som členom cirkvi, sused mojim susedom tam, kde bývam. A mám týchto ľudí rád a chcem im dať to najlepšie, čo im dať dokážem. Naše grafické štúdio má veľa rozmerov, sme aj rôzni ľudia (väčšinou kresťania a z rôznych cirkvi), robíme rôzne projekty (aj knihy), ako službu klientom, ale aj s ambíciou robiť vlastné projekty, ktorým veríme a majú pre nás a ľudí okolo nás hodnotu. Možno už cítite odpoveď na vašu otázku. Preto, že nie sme iba to, čo vidno – grafické štúdio.

Knihy robíme už veľa rokov, ale robíme ich pre našich klientov. Aj vďaka skúsenostiam z práce pre nich vieme vydať knihu. Dlhé roky som si hovoril, že prečo niektoré vydavateľstvo nevydáva kázne kazateľov, keď aj na Slovensku ich máme niekoľko vynikajúcich. Väčšina ľudí o nich nič nevie a tým pádom ani nemôžu prijať požehnanie počuť o Bohu, keďže tie kázne znejú v kostoloch pre malú skupinu ľudí. A nemyslím len na ľudí v cirkvách, ale aj na ľudí, ktorí do kostolov z rôznych, mnohokrát pochopiteľných, dôvodov nechodia.

Mohol som samozrejme niekomu z vydavateľov povedať, aby vydávali kázne. Problém vidím ale v tom, že ak aj niekto vydáva knihy s kázňami, väčšinou sú tie knihy cielené ku kresťanom, alebo ešte užšie – smerom k užšej kresťanskej skupine. Samotní kresťania aj vydavatelia si asi myslia, že ľudia „zo sveta“ kázne čítať nebudú. Osobne si myslím, že sme kresťanstvo, úžasného Krista, fascinujúceho Boha ukryli a zatvorili do kostolov, lokálnych jazykov cirkví, do žabomyších bojov a nezmyselných náboženských tém. Často to vyzerá tak, že nechceme, aby ľudia spoznali Boha. Ľudia, ktorí sú akože „vonku“, ale Boha naozaj hľadajú. Mnohí oveľa bytostnejšie, ako my, ktorí sme akože „vo vnútri“. A to si ešte myslím, že skutočné poznanie Boha strácame aj my „vo vnútri“. Takže sme to chceli urobiť „po svojom“. Vybrať kazateľov, ktorí hovoria zrozumiteľne pre kohokoľvek, majú témy presahujúce svoju lokálnosť, nadčasové a aktuálne pre človeka, ktorý žije dnes a má bytostné otázky. Naplniť knihu poctivým, pravdivým, kvalitným textom, referenciami a dizajn urobiť tak, aby vyjadroval tú aktuálnosť a kvalitu obsahu.
Začalo sa to mojím snom a teraz ten sen žije v mojom okolí už niekoľko ľudí.

Aké sú vaše ďalšie vydavateľské plány? Čo bude nasledovať?
Minulý rok som chcel vydať jednu knihu, aj keby sme na nej prerobili. Bol to sen a bol som ochotný zaplatiť zaň aj neúspechom. Netušil som, že prvá kniha kázní bude až tak rýchlo úspešná a že nám veľmi rýchlo vráti naše peniaze, ktorých nemáme až tak veľa. Druhá kniha, kniha Milana Bubáka, nám zmizla po vydaní za 14 dní (2600 ks z nákladu 3000 ks) a to mi mierne vyráža dych. Navyše sa ku mne pridali ľudia, bez ktorých by to nešlo vytvoriť a stále viac a viac sa s týmto snom stotožňujú. Je to veľmi veľké povzbudenie a odozva. Vnímam to tak, že sa to páči Bohu, pretože to cez rôznych ľudí požehnáva.

V budúcom roku by sme veľmi radi vydali dve knihy. Určite to budú znova kázne, ktoré budú stáť za čítanie a kazateľ, ktorý bude z inej kresťanskej tradície, ako prví dvaja autori kníh. Konkrétne mená ešte povedať neviem, pretože ich hľadáme. Ak ich nenájdeme, vydáme druhú knihu terajších autorov v našej edícii. Poprípade ďalšiu knihu nevydáme, kým nenájdeme toho správneho autora. Prijmeme samozrejme akékoľvek tipy z akýchkoľvek kresťanských tradícií.

Erik Kapsdorfer
Foto: kazne.sk; julonagy.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo