Ktoré strany prevzali návrhy pochodu za život? Pro liferi majú analýzu

Ktoré strany prevzali návrhy pochodu za život? Pro liferi majú analýzu

Foto: Anton Frič

Organizátori Národného pochodu za život zhodnotili volebné programy politických strán podľa toho, ako do nich politici zapracovali požiadavky pro liferov.

„Strany KDH, OĽaNO a SNS zapracovali najviac návrhov a z textu ich predvolebných programov je zjavné, že pri tvorbe svojich programov vychádzali aj z predložených 30 návrhov Národného pochodu za život,“ uvádza analýza, ktorú vypracoval Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Materiál zverejnili na stránke pochodu za život.

Ešte pred samotným bratislavským pochodom odovzdali jeho organizátori zoznam 30 návrhov stranám KDH, OĽaNO (aj NOVA), SNS, Sieť, Mostu-Híd a Smeru-SD. Medzi návrhmi (celý zoznam nižšie) je napríklad prepracovanie informovaného súhlasu, zvýšenie pomoci tehotným ženám či aktívnejšie riešenie podpory rodín.

Z analýzy napríklad vyplýva, že pri najcitlivejšej otázke – ochrany života pred narodením nejdú strany do konkrétnych návrhov.

Volebný program KDH podľa analýzy odzrkadľuje najmä návrhy na zlepšenie rodinnej politiky a postavenia rodín s deťmi. V časti o rodinnej politike sa uvádza aj výslovný odkaz na návrhy Národného pochodu za život, a síce, že s cieľom ich realizovania KDH tieto návrhy posúdi so svojím Základným programom.

KDH ako jediná strana hovorí o dôslednej ochrane ľudského života. „Slabinou programu však je, že sa tejto téme venuje len vo všeobecnej rovine. Uvádza, že sloboda lekárskej vedy nesmie ísť na úkor dôstojnosti človeka v oblastiach ako interrupcia, manipulácia s embryami, eutanázia a prirodzené chápanie rodiny a rodičovstva. Hlási sa tiež k dôslednej ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Konkrétne návrhy, ktoré by tieto ideály mali preniesť do reality, sa však v dokumente nespomínajú,“ píše P. Daniška.

Volebný program OĽaNO obsahuje návrhy na zlepšenie systému pomoci tehotným matkám aj viaceré návrhy na zlepšenie rodinnej politiky. „Ako jediná strana dala do svojho programu aj podporu domáceho vzdelávania a podporu práv rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením,“ hodnotí Daniška v analýze.

K téme:
Čo urobia politici po pochode? Zdieľať

V otázke ochrany života však program obsahuje pomerne všeobecnú formuláciu: „Posilnenie účinnej ochrany práv nenarodených detí s cieľom znižovania počtov umelého ukončenia tehotenstva.“ Z konkrétnych návrhov sa podľa Danišku však uvádzajú len tie, ktoré smerujú k zlepšeniu pomoci tehotným matkám v núdzi.

SNS sa pomerne stručne, no jasne prihlásila k téme pomoci tehotným ženám v núdzi a k podpore rodinnej politiky. „Okrem iného si kladie za cieľ aj vytvorenie celoslovenskej siete zariadení pre tehotné ženy v krízovej situácii. V otázke ochrany života však program neuvádza žiadne návrhy (s výnimkou pomoci tehotným matkám v krízovej situácii),“ konštatuje analýza.

Volebný program Siete tému ochrany života nijako nerieši. Nevenuje sa ani téme zlepšenia pomoci tehotným matkám v núdzi. „Z oblasti rodinnej politiky sa zameriava najmä na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia a podporu pracujúcich rodičov s deťmi formou tzv. Rodičovského konta,“ napísal Daniška.

Ani volebný program Mostu-Hídu neobsahuje žiadne plány na zlepšenie ochrany života ani zlepšenie systému pomoci tehotným matkám v núdzi. Z oblasti rodinnej politiky sa v programe nachádza cieľ zníženia daní a odvodov a opatrenia, ktoré by mohli pomôcť mladým rodinám lepšie splácať úvery.

„Žiaľ, program strany Most-Híd obsahuje aj niekoľko problémových návrhov, najmä návrh zabezpečiť sexuálnu výchovu na druhom stupni ZŠ a v prvých dvoch ročníkoch SŠ, ktorý je v rozpore s návrhom č. 29 Národného pochodu za život,“ konštatuje analýza.

Smer-SD nezverejnil predvolebný program v podobe, ako to spravili ostatné strany. Organizátori pochodu preto vychádzali len z päťbodového programového zamerania strany a tiež z plánovaného 3. balíčka pre ľudí.

„Z uvedených zdrojov nevyplývajú konkrétne plány na presadenie 30 návrhov Národného pochodu za život,“ uviedol Patrik Daniška.

30 návrhov Pochodu za život a ich miesto v programoch strán

Zlepšenie právnej úpravy ochrany života

     1. Úprava informovaného súhlasu

 1. Poskytovanie informácií o organizáciách poskytujúcich pomoc v tehotenstve

 2. Zaviesť ochranné pravidlá pri predaji liekov spôsobujúcich skorý potrat

 3. Zlepšenie informovanosti o riziku abortívneho účinku tzv. „núdzovej antikoncepcie“

 4. Zredukovanie Zoznamu chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva

 5. Zvýšenie poplatku za umelý potrat

 6. Zastavenie financovania umelého oplodnenia z verejných zdrojov

 7. Zákaz úmyselného usmrtenia embrya pri umelom oplodnení alebo inej manipulácii

 8. Ochrana nenarodeného dieťaťa pred umelým potratom z dôvodu jeho pohlavia

 9. Ochrana nenarodeného dieťaťa pred potratom z ekonomických a sociálnych dôvodov

 10. Zákaz potratov s výnimkou prípadu znásilnenia, incestu a ohrozenia života matky

 11. Prijatie ústavného zákona, ktorý umožní obmedzenie alebo zákaz umelých potratov formou zákona

 12. Posilnenie práv a zodpovednosti otcov nenarodených detí

Zlepšenie systému pomoci nenarodeným deťom a tehotným matkám ohrozeným umelým potratom

 1. Vytvorenie účinnej siete pomoci tehotným matkám a ich rodinám

 2. Zavedenie možnosti zriadiť Domov pre tehotné ženy

 3. Zavedenie dotácie na podporu tehotných matiek v núdzi a zlepšenie ich informovanosti o možnostiach pomoci

 4. Zaviesť dávku alebo príspevok na pomoc tehotnej matke v núdzi

 5. Uľahčenie situácie študujúcim rodičom

Zlepšenie rodinnej politiky a postavenia rodín s deťmi

 1. Family mainstreaming (vrátane doložky vplyvov na rodinu)

 2. Zavedenie programov na podporu demografického rastu a zvýšenie atraktívnosti materstva a rodičovstva

 3. Zníženie daňového a odvodového zaťaženia rodín

 4. Pôžičkový fond na splácanie úveru počas materskej a rodičovskej dovolenky

 5. Zrušenie sankcií za manželstvo

 6. Príspevok pri narodení dieťaťa

 7. Zvýšenie starobného dôchodku rodičov pracujúcich detí

 8. Ochrana manželstva pred unáhleným rozvodom

 9. Podpora manželských poradní

 10. Podpora domáceho vzdelávania

 11. Posilnenie výchovy k manželstvu a rodičovstvu a posilnenie práv rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením

 12. Zastavenie zneužívania témy ľudských práv na šírenie radikálnej politickej agendy   

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo