Dušan Čurila

Autor sa venuje medicínskemu, obchodnému a trestnému právu (www.dusancurila.sk).

  Strana 1

  Čo sme sa naučili od našej aristokracie?
  Čo sme sa naučili od našej aristokracie?

  Pred pár dňami sme si pripomenuli koniec druhej svetovej vojny v Európe. Ukončenie tohto najstrašnejšieho konfliktu v ľudských dejinách bolo nespochybniteľne dôležitým historickým medzníkom pre osudy celých generácií, rôznych národov, národností i niektorých spoločenských vrstiev. Druhá svetová voj...

  Skutočná sila médií
  Skutočná sila médií

  Spoločenská klíma v Európe, ktorej sme súčasťou, sa za posledných pár desiatok rokov zmenila. Je otázne, akú veľkú úlohu pri tom zohral nástup nových médií. sila-medii2.jpg Majú médiá štandardný alebo až nesmierny vplyv na európsky verejný diškurz? Bol vlastne postu...

  Začnite s vysťahovaním
  Začnite s vysťahovaním

  Dňa 29. augusta 1944 prekročili nemecké jednotky hranice Slovenskej republiky. Na niektorých miestach v okolí Žiliny sa už v tento deň dokonca bojovalo. Veľa vojenských a politických faktorov však stále hralo proti vyhláseniu ozbrojeného odporu proti práve prichádzajúcim nacistom. snp1....

  Milan Zemko by mal sedemdesiat rokov
  Milan Zemko by mal sedemdesiat rokov

  Siedmeho júla tohto roku by sa Milan Zemko dožil sedemdesiatky. milan-zemko2.jpg Milan Zemko patril medzi slovenskú intelektuálnu špičku. Jeho pohľady na slovenské dejiny boli formované nadhľadom a bezpochyby aj zaujímavým osobným životným príbehom. No o ňom už bol...

  Staré symboly moderného (?) Slovenska
  Staré symboly moderného (?) Slovenska

  Na námestí Majstra Pavla v Levoči stojí pamätník Červenej armády, na vrchole ktorého sa hrdo pýši päťcípa hviezda. V tej Levoči, nad ktorou sa každoročne koná najväčšia katolícka púť Slovenska, ktorej mnohí účastníci by vedeli dobre rozprávať, ako boli za svoje náboženské prejavy za vlády komunizm...

  NÁZOR: Elita ako persona non grata
  NÁZOR: Elita ako persona non grata

  elita_text.jpg Súčasná klíma v slovenskej spoločnosti je dôsledkom mnohých spoločenských udalostí, ktoré sa stali v priebehu dvadsiateho storočia. Štruktúra spoločnosti sa viackrát radikálne menila a zmeny významne postihli aj jej elitné vrstvy. Ľudia, ktorí v mnohom ...

  KULTUREVUE: 22 hláv
  KULTUREVUE: 22 hláv

  22hlav-text_mala.jpg Je smutné, ak národ nemá hrdinov. No ešte smutnejšie je, keď ich má, no netuší o nich. Tak nejako by sa dali zhrnúť moje prvé dojmy po zhliadnutí nového dokumentárneho filmu režiséra a súčasne scenáristu Matúša Demka, ktorý sa práve dostáva do rad...

  KOMENTÁR: O vlažnosti týchto dní
  KOMENTÁR: O vlažnosti týchto dní

  vlaznost-nesloboda-text-mala.jpg Medzi oknami južnej strany levočskej radnice sú už storočia namaľované symbolické zobrazenia piatich občianskych cností. Striedmosť. Opatrnosť. Trpezlivosť. Spravodlivosť. Odvaha. Skutočne nadčasové hodnoty a najmä posledná z nich. Spo...

  TÉMA: Kríž zvíťazil
  TÉMA: Kríž zvíťazil

  Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) sa stal za posledné roky symbolom presadzovania nového náhľadu na kultúrno-etické otázky. Naposledy bol výrazne prezentovaný v novembri 2009, keď ESĽP symbolicky zvesil kríže z talianskych štátnych škôl. Po vlne odporu z radov laickej i odbornej právnej verejnost...

  GLÓBUS: Memorandoví reformátori
  GLÓBUS: Memorandoví reformátori

  Už dva týždne v cirkevných kruhoch rezonuje memorandum profesorov teológie z nemecky hovoriacich krajín, ktoré začiatkom februára publikoval denník Suedeutsche Zeitung. Dodnes ho podpísalo takmer 250 profesorov. Podporu, i keď zanedbateľnú, získava iniciatíva aj v zahraničí. Memorandum požaduje ref...

  Strana 1