Skutočná sila médií

Spoločenská klíma v Európe, ktorej sme súčasťou, sa za posledných pár desiatok rokov zmenila. Je otázne, akú veľkú úlohu pri tom zohral nástup nových médií.

Majú médiá štandardný alebo až nesmierny vplyv na európsky verejný diškurz? Bol vlastne postupný odklon mienkotvorných médií od tradičného hodnotového rebríčka kultúrnych Európanov náhodný?

Cieľom istých záujmových skupín bolo po desaťročia spraviť z konzervatívnej väčšiny európskej spoločnosti väčšinu neutrálnu a letargickú. Až do tej miery, žeby sa dala spokojne ignorovať. Väčšinu, ktorá síce nebude aktívne presadzovať protikresťanské spoločenské témy, ale pri ich nastolení bude minimálne mlčať. Náznaky protestu sú prípustné, ale skôr v priestoroch kazateľníc katedrál, diskusných stretnutí a náboženských pútí.

"Čo bolo hybnou silou toho, že sa slovenskí kresťania hlásia konečne o slovo?"

Zdieľať

Dobrým nástrojom na dosiahnutie cieľa by bol v prvom rade mediálny jazyk. Je faktom, že väčšina súčasných tuzemských a zahraničných médií používa nové, neutrálne a kvázi humanistické slovníky. Istá miera podobnosti medzi činnosťou francúzskych a nemeckých socialistických médií od 60. rokov minulého storočia a taktikou komunistov v sovietskom bloku za celé štyri desaťročia, je takisto evidentná. Nový jazyk zahmlievajúci tradičné pojmy je exkluzívnym nástrojom každej propagandy.

Hra liberálnych médií však nespočíva len v relativizovaní a zahmlievaní ustálených výrazov (napr. pojmu rodina), ale aj v očividnom spravodajskom ignorovaní kresťanskej spoločenskej väčšiny a jej činnosti. Príkladom môže byť trápne marginalizovanie významu väčšiny úspešných kresťanských akcií poslednej doby na Slovensku (naposledy pochodu Bratislava za život).

Táto mediálna stratégia vyzerala byť zdanlivo úspešná aj na Slovensku. Avšak, ľady sa pohli. Rozmach pro life hnutia na Slovensku, formálne potvrdený maximálne úspešným Národným pochodom za život v Košiciach a paralelnými akciami do dnešných dní ukázal, že kresťanská väčšina Slovenska sa akosi prebúdza z dvadsaťročnej slobodne si zvolenej a podstúpenej letargie. Prebúdza sa však vďaka kresťanským médiám? Alebo jednoducho mainstreamové slovenské médiá nemali a nemajú až taký negatívny vplyv na konzervatívnejšiu časť slovenskej spoločnosti?

Chystané referendum o ochrane rodiny by sa ešte pred pár rokmi zdalo byť na Slovensku utopické. Už jeho zorganizovanie sa preto musí považovať za úspech. Čo však bolo potom hybnou silou toho, že sa slovenskí kresťania hlásia konečne o slovo?

Dušan Čurila
Autor je spolupracovník Postoy.sk.

Ilustračné foto: flickr.com (licencia CC)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo