KOMENTÁR: O vlažnosti týchto dní

Medzi oknami južnej strany levočskej radnice sú už storočia namaľované symbolické zobrazenia piatich občianskych cností. Striedmosť. Opatrnosť. Trpezlivosť. Spravodlivosť. Odvaha. Skutočne nadčasové hodnoty a najmä posledná z nich.

Spomínam si na jednu prednášku významného profesora ústavného práva. Sebakriticky v nej označil súčasné právo a najmä právnikov za „vlažných.“  Plne som s ním súhlasil. Dnešné právo je totiž až na malé výnimky bez jasných vypovedateľných hodnôt. Bez nezvratného bodu, na ktorom by stálo, bez hraníc, kam je ochotné zájsť. Nedáva posolstvá, je akoby „zakríknuté.“

Nájsť právnikov, ktorí sú dnes ochotní ozvať sa proti masívnej vlne európskej politickej korektnosti, proti vlne nových nezmyselných ľudských práv a proti zákonom priamo útočiacim na tradície našej krajiny, je vážny problém. Aj právnici sú z veľkej časti zakríknutí alebo vypočítaví. Tento problém sa však netýka len právnikov a práva. Aká je spoločnosť, také je aj právo. Akí sú ľudia, taká je aj spoločnosť. Vlažnosť sa týka nás všetkých. „Vlažnosť“ je absencia odvahy.

Slovenskej spoločnosti nechýbajú vzory odvahy hodné nasledovania. Len pred pár desaťročiami sa tisícky ľudí nebáli verejne sa zastať svojich kňazov, verejne vyznávať svoju vieru na púťach alebo verejne demonštrovať za náboženskú slobodu na námestiach. Robili to napriek tomu, že veľmi dobre vedeli, že ich „odmenou“ budú len žaláre, zničená budúcnosť rodín alebo násilie zo strany štátu.

A čo z toho hrozí súčasnej generácii? Dnešných ľudí nečaká žiadna z týchto „odmien.“ Napriek tomu cítim, že našej generácii a zvlášť kresťanom odvaha chýba. Odvaha ozvať sa vždy, keď počuť politicky korektné a pomýlené názory, odvaha brániť sa proti atakom na tradičné hodnoty, ktoré vyznávame, odvaha nebáť sa ísť do názorovej konfrontácie, ak je na druhej strane človek ochotný počúvať. Alebo sa bojíme „odmien“ dneška? Hlúpemu posmechu, strate „priateľov“, úškľabkom, nálepkovaním, že nie sme „in“?   

Nebyť „vlažný“ je vari najväčšia výzva týchto dní.

Dušan Čurila

Ilustračné foto: flickr.com (licencia CC)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo