Slovenská ekonomika podľa Národnej banky Slovenska

V prvom polroku roka 2005 rástla slovenská ekonomika najrýchlejšie z krajín V4. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 5,1 % v medziročnom porovnaní bol v súlade s očakávaniami NBS.

Základnými zložkami HDP sú spotreba domácností a firiem, investície, vládne výdavky a čistý export. Rast slovenského HDP bol tvorený predovšetkým domácim dopytom, teda prvými troma zložkami. Najvýznamnejšie prispel rast investícií, ktorý predstihol očakávania. Investovali najmä nefinančné spoločnosti. Spotreba domácností vzrástla viac než NBS očakávala. Pod vyššiu spotrebu domácností sa podpísal rast reálnych miezd na úrovni 3,5 percenta. Je potrebné poznamenať, že reálne mzdy rastú v súčasnosti na Slovensku rýchlejšie než reálna produktivita práce. V roku 2006 sa však očakáva spomalenie dynamiky ich rastu.

Čistý vývoz (zahraničný dopyt), teda rozdiel medzi vývozmi a dovozmi, bol v druhom štvrťroku negatívny, vysoký domáci dopyt ho však vykompenzoval. Zlepšovanie čistého exportu v roku 2006 bude závisieť od termínov začiatku výroby v automobilovom priemysle.

NBS vo svojej strednodobej predikcii z 26. októbra konštatuje, že ekonomika sa nachádza v miernej zápornej produkčnej medzere. To znamená, že hospodárstvo nevyužíva naplno všetky svoje kapacity. Dôvodom je najmä nedostatočný zahraničný dopyt, ktorý pramení zo slabého ekonomického rastu v eurozóne.

Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) zaznamenala v treťom štvrťroku dezinflačný trend, čo znamená spomalenie rastu cien. Spomalil sa rast cien dopravy, bývania a telekomunikačných služieb, ceny potravín v medziročnom porovnaní naďalej klesli. Vzrástli ceny pohonných hmôt. Ceny v eurozóne aj na Slovensku v najbližšom období porastú – dôvodom sú vyššie ceny ropy a silnejúci americký dolár. Na Slovensku sa v koncoročnej inflácii odrazí zvýšenie cien pohonných hmôt a energií, najmä plynu. V poslednom štvrťroku 2005 očakáva NBS infláciu vo priemere 4,1 %, čo je o 1,7 percentuálneho bodu viac ako pôvodná predikcia (1,1 percentuálneho bodu zmena ceny zemného plynu, 0,6 bodu zmena ceny tepla). Predikcia zohľadňuje aj očakávané zvýšenie spotrebnej dane z cigariet.

Oľga Petrášková

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo