Investície do istených fondov – hit sezóny

Banky a správcovské spoločnosti ponúkajú v poslednom čase v zvýšenej miere možnosť investície do istených podielových fondov. ČSOB zaznamenala pred niekoľkými mesiacmi výrazný úspech so svojím fondom ČSOB Istený fond, kde hlavným prvkom reklamnej kampane bol tridsaťpercentný garantovaný výnos. Do fondu bolo od jeho otvorenia 15. júna 2005 investovaných viac než 500 tisíc korún, vyššie kumulované čisté predaje majú spomedzi zmiešaných a strešných fondov v slovenských korunách iba SPORO Konzervatívny zmiešaný fond Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, Vyvážený rastový fond VÚB Asset Managementu a päť fondov Tatra Asset Managementu.
Slovenská sporiteľňa ponúka možnosť investovať do fondu ESPA Stredoeurópsky zaistený fond, kde je možný 25-percentný výnos a v období do 18. novembra je investorom odpustený vstupný poplatok.

Prospekt každého investičného fondu musí obsahovať upozornenie pre investora, ktoré hovorí o tom, že s investíciou do podielového fondu je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Návratnosť pôvodne investovanej sumy zaručená nie je. Investície do podielových fondov sú v tomto veľmi podobné nákupu akcií. Investor sa stáva spoluvlastníkom – kupuje si určitý podiel na fonde. Jeho budúci výnos závisí od hospodárenia toho ktorého fondu.

Fondy s garanciou sú hitom sezóny. Nie je to žiadnym prekvapením, keďže na slovenskom trhu sú už od marca veľmi nízke úrokové sadzby. Termínové vklady sú úročené menej než 2 percentami ročne, výhodnejšie zúročenie ponúka iba stavebné sporenie. V Čechách a Eurozóne vládne podobná situácia už dlhšie.
Celkom pochopiteľne je teda zaujímavý fond, ktorého výnos je výrazne vyšší. Garancia zároveň obmedzuje riziko straty vloženej investície a zabezpečuje určité minimálne zhodnotenie.

Zaistené fondy sú viazané na akcie, akciové indexy, výmenné kurzy, úroky či dlhopisové indexy. Ich zhodnotenie je závislé od týchto podkladových nástrojov, ktoré tvoria výnosovú zložku fondu. Každý istený fond však potrebuje investovať určitú časť prostriedkov aj do dlhopisov s pevným kupónom, aby mohol poskytnúť garanciu. Pri dlhopisoch s pevným kupónom totiž investor už pri kúpe presne vie, aký bude jeho výnos. Od tohto výnosu sa odvíja garancia.
Jednoducho povedané, čím väčšiu časť aktív má fond v dlhopisoch, tým vyššiu garanciu môže investorom poskytnúť. Avšak priamo úmerne klesá aj pravdepodobnosť, že ich peniaze budú zhodnotené výrazne vyššie než je táto garancia.
Zaujímavým faktom je tiež, či je 25 alebo 30-percentný výnos výnosom minimálnym, alebo maximálnym. V ČSOB Istenom fonde je to maximálny možný výnos za 5 rokov, v Slovenskej sporiteľni rovnako. Každá istota totiž niečo stojí – to platí pri zdravom investovaní vždy.

Oľga Petrášková

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo