Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
18. október 2005

Náš štátny rozpočet

Vládna koalícia sa piateho októbra dohodla na návrhu štátneho rozpočtu na rok 2006. Výška deficitu verejných financií bude 44,7 miliárd Sk, čo je 2,9 percenta hrubého domáceho produktu. V tejto sume však nie sú započítané náklady na dôchodkovú reformu, ktoré deficit zvýšia na 3,7 percenta HDP. Jeho ...

Vládna koalícia sa piateho októbra dohodla na návrhu štátneho rozpočtu na rok 2006. Výška deficitu verejných financií bude 44,7 miliárd Sk, čo je 2,9 percenta hrubého domáceho produktu. V tejto sume však nie sú započítané náklady na dôchodkovú reformu, ktoré deficit zvýšia na 3,7 percenta HDP. Jeho celkový schodok bude teda 62 miliárd Sk.

Rozpočtový deficit nižší než 3 percentá HDP je dôležitý pre splnenie Maastrichtských kritérií a prípravu na prijatie eura. Slovensko ho chce prijať od 1. januára 2009, deficit pod 3 percentá HDP je pre nás záväzný od roku 2007. V tejto sume bude započítaný aj schodok výdavkov na dôchodkovú reformu, ktorý dosiahne v roku 2007 1,4 percenta HDP. Deficit verejnej správy sa bude musieť zmestiť do výšky 1,6 percenta hrubého domáceho produktu.

V médiách boli najdiskutovanejšou otázkou priority, na ktoré vláda rozdelila približne 10,8 miliárd korún a ktoré boli kľúčom ku konečnej dohode. Je to celkom pochopiteľné, keďže schválenie zákona o štátnom rozpočte je otázkou politickej dohody rovnako ako schválenie ktoréhokoľvek iného zákona. Najväčšiu časť, 2,3 miliardy Sk, dostane ministerstvo školstva, ďalej poľnohospodári, ministerstvá hospodárstva a spravodlivosti..

Vláda pôvodne plánovala rozdeliť na priority iba polovicu tejto sumy. Dodatočné príjmy vo výške 1,3 miliardy Sk prinesie zrušenie odvodového bonusu, kde si rodičia mohli znížiť odvody o 0,5 % za každé dieťa. Nahradiť ho má zvýšenie daňového bonusu za dieťa zo 450 na 540 korún. Argumentom Ivana Mikloša je fakt, že takto budú rovnako zvýhodnené všetky príjmové skupiny a nie najmä rodičia s vysokými príjmami. Úspory prinesie aj zníženie maximálnej ročnej štátnej prémie v stavebnom sporení z 2500 na 2000 korún. Štátna prémia je už aj pri jej súčasnej výške v porovnaní s okolitými štátmi najnižšia. Ministerstvo financií tiež pripravilo zvýšenie spotrebnej dane z liehu z 250 Sk na 283 Sk. Ministerstvo návrh odôvodňuje tým, že daň z liehu bude aj po zvýšení nižšia než v okolitých štátoch. Tento krok by mal zvýšiť rozpočtové príjmy o 580 miliónov korún.

Výdavky štátneho rozpočtu dosiahnu sumu 330 miliárd Sk. Najväčšou položkou je všeobecná pokladničná správa, pre ktorú je plánovaných 48 miliárd Sk. Dôležitou položkou v tejto kapitole sú náklady na dlhovú službu, teda na financovanie deficitu štátneho rozpočtu. Pre rok 2006 sú plánované vo výške 24 miliárd Sk oproti 30 miliardám Sk v roku 2005. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má naplánované výdavky vo výške 49 miliárd korún. V roku 2005 to bolo 48 miliárd a bolo kapitolou s najvyššími celkovými výdavkami. 49 miliárd dostane ministerstvo školstva, v roku 2005 to bolo 45 mld. Sk. Kapitolou s vysokým rozpočtom je aj ministerstvo obrany (28 mld. Sk 2006, 25,5 mld. Sk 2005). Ministerstvu zdravotníctva sa rozpočet zvýši v porovnaní s rokom 2005 o 2 miliardy na 26,5 miliardy Sk, ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií dostane 27,3 miliardy Sk, porovnateľne s rokom 2005. Výdavky rozpočtových kapitol vnútra a poľnohospodárstva sú približne 22 miliárd Sk, porovnateľne ako tento rok. Výdavky ostatných kapitol nepresahujú 10 miliárd Sk.

Celkové príjmy budú vo výške 268 miliárd. korún. Ich najväčšiu časť tvoria daňové príjmy. Pre rok 2006 sú plánované vo výške približne 211 mld. Sk, v roku 2005 bolo plánovaných 202 mld. Sk. 167 mld. prinesú spotrebné dane a DPH (2005 163 mld.). Daň z príjmov právnických osôb sa očakáva vo výške 36 mld. Sk (2005 30 mld. Sk). Daň z príjmov fyzických osôb bude vo výške 2,5 mld. Sk (2005 2,1 mld. Sk). Nedaňové príjmy, teda príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové a úrokové príjmy budú vo výške 14,9 mld. Sk (2005 15,6 mld. Sk). Granty a transfery prinesú do rozpočtu 42 mld. Sk oproti 39,6 mld. Sk v roku 2005.

Oľga Petrášková

Kniha Roberta Kiyosakiho a Donalda Trumpa "Prečo chceme, aby ste boli bohatí" TU.

Inzercia

Odporúčame

Okno pre dušu

Okno pre dušu

Jeho svätosť každým rokom rástla. Nakoniec sa stal sám svätosťou. Svietila na jeho okrúhlej slovanskej tvári, liala sa z jeho zdvihnutých mávajúcich dlaní, krúžila neviditeľne ako biela holubica nad jeho hlavou. Keď tento nízky, zhrbený starček v zlatých rúchach stál v okne svojej pápežskej reziden...

Dve krajiny, jeden rozpor

Dve krajiny, jeden rozpor

Česko a Slovensko, dve krajiny v strednej Európe, ktoré napriek ich „bratskosti“ a blízkosti majú určité odlišnosti. Jeden rozpor majú však podobný. Týka sa komunistov. Český Senát 6.októbra schválil zákaz propagácie komunizmu (ktorý ešte musí ísť na schválenie do Poslaneckej snemovne) a na internet...