Slovenská premiéra mystického oratória Klepáč/Zvon

Počas Dňa výskumu rakoviny sa uskutočnila slovenská premiéra mystického oratória Klepáč/Zvon (v origináli De Klepper/De klok), ktoré zložil skladateľ Ján Valach a ku ktorému libreto napísal flámsky básnik Jos Stroobants. Text prebásnila Jela Krčméry-Vrtelová.

Ján Valach zložil toto oratórium v roku 1997 pri osemstom výročí založenia útulku pre malomocných v belgickom Terbank. „Drevený klepáč, ktorým kedysi malomocný výstražne upozorňoval na svoj stav a súčasne postihnutého aj izoloval do spoločnosti, tento klepáč stojí v skladbe v protiklade ku zvonu, ako výzva na spolupatričnosť,“ povedal Jos Stroobants.

Oratórium je rozdelené na dve časti. V prvej zbor spieva:

Čierna je krv tejto zeme,
špinavá a mútna stojí
v tme hlbokých jám.

Detský zbor ohlasuje príchod malomocných:
Znie klepáč! Znie klepáč!
Preč choďte od ľudí, vy strašné obludy!

Zaznieva túžba po meste miest Jeruzaleme:
Koruna miest, Jeruzalem, ty moja krásna vidina,
si ozaj tam a nie si číry prelud, číry sen, hviezdny prach?

Prvý diel oratória sa končí parafrázou na starozákonnú Knihu Kazateľ:
Márnosti a daromnosti,
nepomôžu prosby, hrozby,
vládne Boh vo velebnosti,
ži tu preto v cti a cnosti.
Vládne tam Pán Boh sám.
Vládne tam! Vládne tam!
Pán Boh sám!

Oratórium pokračuje časťou Zvon, pasážou o nádeji. Najprv počuť výčitku ohrozeného človeka:
Kúsok zeme, vždy chránil svet verne,
tak prečo sme ho zrazu zbavili práv?

a neskôr:
A či detičky, naše detičky, kto chráni tých maličkých
a slabých a bezmocných? Vieš pomôcť tým?

Po speve matky dieťaťu a balady o siedmich holubiciach sa ohlasuje zvuk nádeje:
Čujte zvony, tie láskavé zvony, / ich tón teraz lákavo znie,
ponad polia tak naliehavo volá…
Prítomný v nás je večný Boh!

Mystické oratórium Klepáč/Zvon vrcholí záverečným chorálom všetkých zborov a spevákov:
Spievaj vrúcne, spievaj vrúcne,
nech sa radosť šíri razom!
Náš spev zvučí s tebou,
tak nájdeme nebo!
My chceme zájsť ta s tebou
a získať nebo – s tebou!
Ach!

Slovenská premiéra hudobného diela Klepáč/Zvon odznela v piatok 7. marca 2008 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Koncert zorganizovala Nadácia Výskum rakoviny, ktorá vyjadrila presvedčenie, aby sa podarilo poraziť rakovinu tak, ako sa lekárom podarilo poraziť smrteľnú chorobu – malomocenstvo. Spievali Eva Hornyáková, Katarína Sroková, Martin Mikuš, spevácky zbor Lúčnica, Bratislavskí madrigalisti a Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu.

Matúš Demko

foto: sxc.hu

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo