Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tlačové správy
28. september 2018

Rozhovor s Jánom Mrvom, jediným kandidátom opozície na primátora Bratislavy

Dlhoročný skúsený komunálny politik, odborník so srdcom bojovníka. Po víťazstve v primárkach usporiadaných stranami súčasnej parlamentnej aj mimoparlamentnej opozície sa presadil ako vážny kandidát na primátora Bratislavy.
Rozhovor s Jánom Mrvom, jediným kandidátom opozície na primátora Bratislavy

foto: archív Ján Mrva

V bratislavskej komunálnej politike pôsobíte už 12 rokov, čo vás motivuje ?

Od začiatku je mojou snahou meniť svoje okolie k lepšiemu a pomáhať svojim spoluobčanom, tak ako to robím roky vo Vajnoroch. Počúvam hlas Bratislavčanov, aktívne sa zaujímam o ich názor. Ich hlas musí byť vypočutý ešte skôr, ako sa prijme rozhodnutie o ďalšom rozvoji mesta, ešte pred tým, ako je napáchaná škoda. Mesto má viesť ten, kto je odborníkom na komunálnu problematiku. Po dvanástich rokoch intenzívnej práce v bratislavskej komunálnej sfére tieto kritériá spĺňam. Odbornosť podporená húževnatosťou a bojovnosťou. Táto motivácia stále trvá. Významnou súčasťou tohto všetkého je moja rodina, manželka, syn a dve dcéry a dnes už aj vnúčik Janko. Rodinu považujem za jeden z najpodstatnejších úspechov a veľmi sa z nej teším. Som si istý, že silná a zdravá rodina je základom nových a inovatívnych riešení. Aj naše mesto je v prvom rade priestor, kde ľudia žijú so svojimi blízkymi a snažia sa realizovať svoje predstavy a túžby.

Ktoré cnosti alebo atribúty považujete za dôležité pre úspešného komunálneho politika?

Za dôležité považujem mať čisté úmysly a používať čisté spôsoby. A oboje si udržať po celý čas pôsobenia v politike vrátane komunálnej. Vytváranie a presadzovanie opatrení na pomoc tým, ktorí ju potrebujú, napríklad pre mnohodetných, samoživiteľov, znevýhodnených, seniorov a študentov. Rád som bol a vždy budem iniciátorom aj podporovateľom zmysluplných a užitočných vecí. Ak sa teda vyskytne príležitosť na nápravu vo verejných veciach, nerád sa k tomu obraciam chrbtom, ale sa snažím dotiahnuť plán či zámer až do jeho naplnenia. Tak, ako to bolo s petíciou proti hazardu, ktorú som inicioval a koordinoval. To je potom skutočná radosť.

Najbúrlivejšia diskusia v meste je o doprave. Ako to vidíte vy?

Ľudia v uliciach mi pri mnohých rozhovoroch potvrdili, že doprava je v Bratislave najpálčivejší problém. Plynulosť dopravy je jedným z mojich základných pilierov a je dosiahnuteľná. Plynulé prúdenie ľudí je pre život a zdravie mesta rovnako dôležité ako krvný obeh pre zdravie človeka. Ak doprava viazne, mesto je choré, ľudia nervózni, zhoršuje sa kvalita života, ovzdušia a kopia sa ďalšie problémy. Presadím zmeny v organizácii dopravy tak, že Bratislavčania sa plynulou dopravou dostanú za 30 minút kamkoľvek. Bratislavskú integrovanú dopravu (BID) premeníme na skutočný integrovaný systém s prestupnými bodmi integrovanej dopravy a pretlak osobných automobilov odstránime vybudovaním záchytných parkovísk na okraji mesta a parkovacími domami na sídliskách, ktoré budú súčasťou parkovacej politiky. Predĺžime električkové trate do okrajových miest a železničné trate k záchytným parkoviskám, čím vytvoríme nosný dopravný systém Bratislavy (koniec Petržalky, Bory, Vajnory, Biskupice). Na Filiálke vedľa Trnavského mýta treba vybudovať regionálnu železničnú stanicu, ktorá privezie ľudí z Malaciek, Senca, Pezinka, Dunajskej Stredy do centra. Do ďalších častí mesta sa dostanú električkou, autobusom a aj veľkokapacitnou podzemnou koľajovou dopravou, ktorá by mala chodiť až k Starému mostu cez autobusovú stanicu Nivy, teda v koridore vedľa Karadžičovej ulice a Dostojevského radu.

Bez tohto veľkokapacitného podzemného systému dopravy v centre sa nedostane dostatok ľudí do práce a z práce, lebo konfliktná povrchová električková a autobusová doprava to nedokážu zabezpečiť. Financovať sa to dá ako združená investícia, a to zo zdrojov mesta, BSK, ŽSR, EU fondov, rozvojového poplatku od developerov, a ak by to vláda prijala ako významnú investíciu, tak aj z jej zdrojov. 

Doprava a jej problémy sú skutočne najviditeľnejším prejavom rastu Bratislavy. Aký je váš názor na iné stránky rozvoja mesta? Pribúdanie nových mestských štvrtí, nových obchodných centier, nových administratívnych celkov? Rast, ktorý sa zdá, akoby nik nekontroloval.

Rozhodne budem presadzovať, aby Bratislava mala v štátnom rozpočte samostatnú kapitolu potrieb a povinností, ktoré plní ako hlavné mesto pre štát. Bratislava je hlavné mesto, teda je prirodzené, že tu je centrum štátnych inštitúcií, úradov, univerzít, kultúry, ale i zdravotníctva a iných organizácií. Na nás pôsobí tlak z celej krajiny, či už ide o študentov, zamestnancov, podnikateľov, návštevníkov kvôli zdravotníctvu, stavebnému ruchu, doprave. Vidíme to každý deň po celý rok, že mesto je extrémne zaťažené zvýšeným pohybom na všetkých úrovniach. Bratislava nedostáva od štátu systémovo ani cent, pritom plní funkciu hlavného mesta a jednorazové darčeky od vlády na opravu ciest nie sú systémovým riešením financovania hlavného mesta. Poriadok a pravidlá treba vniesť aj do urbánneho rozvoja mesta pri vydávaní záväzných stanovísk k jednotlivým investičným zámerom. Mesto treba aj výškovo usmerniť a regulovať aj vizuálny smog v územnom pláne tak, ako to má Nitra. Dôraz kladiem na názory občanov Bratislavy a dôsledné zohľadňovanie ich záujmov. Regulovaný a redukovaný rozvoj primeraný súčasným možnostiam mesta chcem podporovať. Moje heslo je redukovať a regulovať. Tak, aby rozvoj mesta predovšetkým zohľadňoval záujmy tých, ktorí mesto tvoria. Teda prichádzať s riešeniami, ktoré sú postavené na transparentných pravidlách. Tak vieme ustáť tlak developerov a obhajovať aj záujmy obyčajných a slušných ľudí občanov Bratislavy, ktorých chcem obhajovať a brániť. Doteraz nám chýbalo myslenie s dlhodobou víziou rozvoja Bratislavy a plánovanie rastu s ohľadom na záujem celého mesta a nielen na základe individuálnych zámerov niekoľkých developerov. Toto výrazne zmeníme novým spôsobom a kritériami tvorby územného plánu mesta ako plánu dlhodobého rozvoja. Chcem obnoviť Útvar hlavného architekta mesta Bratislavy a dopravné plánovanie.

Prináša vaša ponuka konkrétne návrhy v oblasti ochrany prírody a krajiny, resp. trvalej udržateľnosti ? 

Nebudeme si klamať, že Bratislava je zelené mesto. Mimo Karpát je to úbohé, v meste na rovine je toho málo a so žalostnou kvalitou. Zveľadenie a zachovanie či obnova zdravého mesta je morálna povinnosť pre každého z nás. Vynikajúcim príkladom pre všetkých komunálnych politikov v Bratislave je napríklad Sad Janka Kráľa, ktorý bol založený pred viac ako dvesto rokmi so zámerom umožniť jeho užívanie širokej verejnosti. Výborná predvídavosť našich predkov. Tak ako vo Vajnoroch chcem preto aj na území celej Bratislavy zabezpečiť zaevidovanie každého stromu v intraviláne mesta a zaväzujem sa vysadiť 1 500 nových stromov. Už dnes viem, že spoločenská a krajinná funkcia bratislavského lesoparku je pre Bratislavčanov veľmi cenná. Preto mám zámer zastaviť ťažbu a sústrediť sa na revitalizáciu našich lesov.

V oblasti čistoty mesta, spôsobu spracovania odpadov čelíme mnohým výzvam a v tejto súvislosti chcem vyvíjať úsilie, aby záujem občanov na zdravom a kultivovanom prostredí bol vždy na prvom mieste. Minulý režim nám tu zanechal množstvo environmentálnych záťaží a tie potrebujeme spolu s MŽP SR čo najskôr odstrániť, aby nám neznečisťovali podzemnú vodu a ani ovzdušie. Osobitne budem venovať pozornosť dunajským nábrežiam, aby neboli hanbou, ale výstavnou skriňou Bratislavy. Rovnako však budem podporovať posilňovanie obnovujúcich sa tradícií rodinného vinohradníctva a vinárstiev. Už dnes v Rači, Novom Meste, Vajnoroch a na Devíne ponúkajú Bratislavčanom i návštevníkom nášho mesta vína konkurujúce tým z Rakúska či z Nemecka. Veľa si v týchto veciach sľubujem od nasadenia a nadšenia našich občanov. Budem sa veľmi snažiť aj so svojím tímom vyhľadávať a podporovať komunitné projekty. Podporím aktívne vnášanie mestskej zelene do vnútroblokov a rôzne iné zmysluplné formy občianskej aktivity napr. vznikom komunitných záhrad na pozemkoch mesta či vo vinohradoch, alebo v intraviláne. Ako presvedčený demokrat, tak ako verím v rozumnosť demokratického spôsobu vlády, rovnako aj z vlastných skúseností v komunálnej politike viem, že sú to práve občania samotní, ktorí sú schopní prísť s rôznymi veľmi povzbudzujúcimi aktivitami, ako sú záhrady, škôlky a pod.

Inzercia

Ako to vidíte s napĺňaním požiadavky modernej efektívnej a transparentnej správy mesta? Máte pripravené nejaké organizačné opatrenia na zvládnutie tohto problému? 

Základom dobre fungujúceho mesta je prísť s čistými úmyslami, nastaviť dobré a čitateľné pravidlá. Nič nezatajovať a pôsobiť maximálne transparente. Zlepšiť fungovanie mestských podnikov a prehodnotiť obnovenie zrušených podnikov napr. Technických služieb mesta či ZARES, prípadne vznik nových napríklad na projektovanie, správu a prevádzku cyklotrás a cyklociest. Najväčšie mestské podniky DPB, OLO a BVS budú pod drobnohľadom najmä vzhľadom na efektívnosť hospodárenia, lebo mám informácie o veľmi zlom šafárení v podnikoch. Jednou z významných aktivít, pri ktorej sa budem snažiť významnejšie mobilizovať i občanov Bratislavy, bude získanie podpory a vyvinutie dostatočne silného tlaku na vládu, aby sme mohli zmeniť zákon o Bratislave, pokiaľ ide o jej financovanie, ale aj o financovanie celej slovenskej poddimenzovanej samosprávy. Bratislava je hlavnou predstaviteľkou Únie miest Slovenska a mala by byť na čele spravodlivého financovania samospráv, ako je to v okolitých susedných krajinách. V štatúte mesta osobitne upraviť vzťahy a kompetencie magistrátu a mestských častí, či pôjde o správu majetku, prerozdeľovanie rozpočtových zdrojov a výberu daní, či napríklad o starostlivosť o cesty a zeleň... Veľmi budem tlačiť na to, aby sa skrátili lehoty na vybavovanie žiadostí našich občanov. Ak sa občan rozhodne prísť na magistrát vybavovať potrebné záležitosti, úrad bude pre občana, nie naopak. Ak si už nejaké oddelenie vypýtalo údaje od občana, iné oddelenie ho žiadať už nebude. Štatút Hlavného mesta SR Bratislavy zaktualizujeme a spolu s mestskými časťami bude na ich prospech, ako aj prospech mesta a hlavne občanov mesta. Práce na ňom budú jednou z prvých priorít.

Ste známy aj ako aktívny oponent spôsobu, akým magistrát zvykol predkladať či prerokúvať materiály na mestskom zastupiteľstve, často ste spolu s niektorými ďalšími poslancami (J. Budaj, L. Stasselová) boli významnými kritikmi súčasného primátora I. Nesrovnala.

Poviem to tak, ako to dnes cítim. Na zlyhávaní komunikácie medzi ním a zastupiteľstvom sa významne podpísal samotný primátor. Marazmus v tzv. veľkej politike sa prejavil aj na mestskej úrovni. Dostávam signály, že SMER uvažuje o podpore súčasného primátora, a nečudoval by som sa, ak by sa to čoskoro potvrdilo. Vo väčšine prípadov bola ostrá kritika vedenia mesta vyvolaná opakovane z dôvodu neprofesionálneho riadenia magistrátu a vo viacerých prípadoch aj pre nesúlad oficiálne deklarovaných a skutočne zamýšľaných cieľov. Toto sa po voľbách musí zásadne zmeniť a ja urobím všetko preto, aby nové mestské zastupiteľstvo i nový primátor komunikovali do takej miery, že oba orgány budú fungovať ako zladený orchester.

Aby mesto fungovalo ako jeden tím, je nevyhnutné vytvoriť a udržiavať atmosféru vzájomnej dôvery a priestoru na spoločnú diskusiu. Dnes je už viac ako rok nefunkčné zastupiteľstvo. Primátor by mal mať v úcte poslancov zastupiteľstva a plniť ich prijaté uznesenia, i keď s nimi nesúhlasí.To sa nedá garantovať jedným opatrením či smernicou ani zahmlievaním. Len slušnou, úctivou a dobre mienenou komunikáciou počas celého funkčného obdobia, a to najmä komunikáciou s občanmi.

Ešte donedávna išlo predovšetkým o kvalitu prostredia, v súčasnosti, po asi desiatke mimoriadne horúcich liet, prišiel nový pohľad na zeleň okolo nás. Už je jasné, že každé mesto bez kvalitnej a udržovanej zelene nie je schopné poskytnúť svojim obyvateľom dostatok zón pre únik z inak extrémne prehriateho prostredia. Aké predpokladáte riešenia?

Prehrievanie mesta je len jednou s nových tém či pohľadov na zeleň a na životné prostredie. Musíme prísť s novým prístupom k rozvoju mesta a ten musí rátať s tým, že budeme pri každej časti mesta, či už zastavanej, alebo takej, kde sa bude posudzovať nejaký návrh na výstavbu, pozerať na zeleň celostne, neodbijeme to len mávnutím ruky a vypľutím nejakého čísla stromčekov, čo treba kdesi vysadiť, a bude pokoj. Budeme sa touto témou zaoberať poctivo a koncepčne, aby riešenia neboli formálne, ale účinné. A buďte si istí, že nájdeme efektívnu cestu, ako do tohto zapojíme aj developerov, ktorí dosiaľ vystupovali z pozície sily. Zastavenie prehrievania prostredia znamená viac zelene a vodných plôch vrátane retenčných nádrží pre návalové dažde, ktorých bude stále viac.

Jednou z ciest bude, že parkoviská, ktoré plánujeme, už nebudú len súvislé betónové plochy, ale budú povinne rátať s veľkými trávnatými plochami, schopnými pohlcovať i vyparovať vlahu alebo budú z priesakových materiálov. Tak isto nové stavby s veľkoplošnými strechami budú musieť mať časti striech zelené. Aj koľaje električiek budú mať zatrávnené okolie. O vysadenú zeleň sa treba aj starať, a teda kvapôčková závlaha v parkoch či na stromoradiach pri cestách by mala byť postupne tak isto povinná výbava mesta.

Z vašej komunikácie na sociálnych sieťach je známe, že ste aktívnym športovcom. Aké máte zámery v tejto oblasti.

Rád to potvrdzujem. V minulosti som 12 rokov hral futbal za Matadorku, dnes sa venujem rekreačnému vytrvalostnému behu, cyklistike a triatlonu. Takže šport je dodnes veľmi aktívnou a podstatnou súčasťou môjho života na udržanie kondície, ale aj na kontakt s rodinou a s priateľmi. Ťažko by som si bez neho vedel predstaviť zvládnutie svojho pracovného tempa i náporu, ktorý táto práca prináša. Doteraz sa mi podarilo významne podporiť budovanie cyklotrasy JuRaVa (31 km) a ďalej v tom pokračujeme. V našom meste chcem podporiť vybudovanie hlavných cyklotrasových magistrál, a to nielen ako rekreačných ciest, ale takých, ktoré by Bratislavčania mohli využívať naplno ako cestu do práce. Určite však budem tlačiť na rozvoj športovísk v celom meste v spolupráci s mestskými časťami na školských dvoroch, ale nielen na ich budovanie, ale najmä na ich využívanie. V počte športových hál na hlavu je Bratislava asi posledná v Európe a horšia aj ako naše krajské mestá. Pre deti, pre každú mladú generáciu je to jeden z najdôležitejších momentov v ich vývoji a mne ide o to, aby v zdravom meste žili zdraví ľudia. Samozrejme, netreba zabúdať ani na duševnú stránku vývoja mladých ľudí a aj tam treba mládež usmerňovať, nech máme zdravých, zdatných, ale aj morálne a charakterovo vyspelých obyvateľov.

Svoj zámer kandidovať na primátora ste spočiatku ohlásili ako nezávislý kandidát. Začiatkom leta podporu vašej kandidatúre ohlásilo OĽANO, SAS a SME RODINA. Nakoniec kandidujete ako kandidát strán demokratickej opozície vrátane KDH. Ako hodnotíte podporu politických strán, ktorú ste získali ?

Som si vedomý, že za moju kandidatúru sa postavilo viacero politických zoskupení s rôznymi politickými názormi. Najdôležitejšie je, že politické strany sa spojili a nepostavili každá svojho kandidáta. Myslím si, že demokratická opozícia vyzrieva. Vážim si toto gesto dôvery, ktorú mi prejavili politické strany. Je to výzva, s ktorou predstupujeme pred našich občanov a voličov, aby sme začali spravovať Bratislavu poriadne a poctivo.

Zvykli sme vravieť, že Bratislava je pravicová. Že je nielen hlavným mestom Slovenska, ale aj jeho oporou. Verím, že sila nášho spojenectva bude pre Bratislavu inšpiráciou pre spoločný „ťah na bránku“ aj pre Slovensko, a počúvam to tak aj od ľudí v uliciach Bratislavy.

Viac informácií na www.janmrva.sk

Objednávateľ: Ing. Ján Mrva, Pri mlyne 30, 83107 Bratislava
Dodávateľ: POSTOJ MEDIA, s. r. o., Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 50205668, DIČ: 2120231707

Odporúčame

Moje srdce zvíťazí (recenzia)

Moje srdce zvíťazí (recenzia)

Fenomén Medžugorie. Niektorými odmietané, inými vyzdvihované. Do týchto protichodných názorov zaznievajú slová: “Volám sa Mirjana. Viac než 35 rokov sa mi zjavuje Panna Mária. Nemôžem to povedať otvorenejšie.“