Tlačové správy

BVS: Zlegalizovať svoje pripojenie na kanalizáciu môžete už len do 15. októbra

Ide o poslednú príležitosť pre zákazníkov, ktorí nemajú s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., (BVS) uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových...

Ide o poslednú príležitosť pre zákazníkov, ktorí nemajú s BVS zmluvu o odvádzaní odpadových vôd, aby zlegalizovali svoje pripojenie na verejnú kanalizáciu.

BVS: Zlegalizujte bez pokuty svoje pripojenie na kanalizáciu do 15. októbra

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (BVS) predĺžila generálny pardon do 15. októbra. Je to posledná príležitosť pre zákazníkov, ktorí nemajú s...

Rastislav Gajarský, finančno-obchodný riaditeľ BVS, vysvetľuje generálny pardon pre zákazníkov, ktorí nie sú legálne pripojení na kanalizáciu.