Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Rodina
05. jún 2018

Tajiť pred dieťaťom chorobu blízkej osoby?

Vážna choroba blízkeho otrasie rodinou. Majú o nej vedieť aj deti?
Tajiť pred dieťaťom chorobu blízkej osoby?

Foto Flickr/Paul Hamilton

Každý si prešiel úzkosťou počas choroby niektorého z členov rodiny. V období, keď má rodič problém spracovať svoje vlastné emócie, by však nemal zabudnúť na komunikáciu s dieťaťom. 

Predstavme si situáciu, že niekomu z blízkej rodiny stanovia lekári diagnózu s veľmi zlými prognózami. Máme deťom hovoriť pravdivo o stave nášho blízkeho, napríklad starého rodiča? Alebo je lepšie ich tým radšej nezaťažovať? Tieto otázky sme poslali našim trom odborníkom na výchovu. 

 

Denisa Zlevská, psychologička, Centrum pre tréning a rozvoj

Pravda je základom dôvery a dôvera fundament kvalitných a dlhotrvajúcich vzťahov. Také chceme mať v našich rodinách a aj s našimi deťmi. Ak sa rozprávame o takej závažnej téme, ako je zlá prognóza zdravotného stavu blízkeho člena rodiny, je potrebné hovoriť na rovinu, avšak veku primerane. Ono sa totiž stáva, že to „praskne“ aj tak a často v tú najnevhodnejšiu chvíľu a nie vhodným spôsobom.

Niekto sa preriekne, niekto nevydrží emocionálnu záťaž a rozplače sa alebo je dieťa svedkom iných rozhovorov či telefonátov so zdravotníckym personálom alebo inými členmi rodiny. Úspešnosť takéhoto rozhovoru si však vyžaduje pokojný čas, nerozdelenú pozornosť, nastavenie na vysvetľovanie i unesenie emócií, ktoré v tých situáciách prirodzene vznikajú.

Kľúčová je teda naša príprava na takýto rozhovor, nielen rozhovor samotný. Okrem aktuálneho stavu a prognózy je však veľmi dôležité hovoriť o tom, ako budeme tráviť zostávajúcu prítomnosť a riešiť vzniknuté situácie. Obsahom dialógu by malo byť aj to, ako sa budeme o blízkeho starať, ako mu spríjemniť ťažkú situáciu či posledné chvíle tak, aby sme mu prejavovali láskavú starostlivosť, budovali vzájomnú súdržnosť a prežívali tak čo najkvalitnejšie chvíle, ktoré nám spoločne ešte zostávajú.

Inzercia

Daniela Čechová, poradenská psychologička a psychoterapeutka, katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity KomenskéhoSlovenská asociácia individuálnej psychológie

Všimla som si, že v niektorých rodinách sa o nepriaznivých správach nehovorí. Rodičia sa zrejme usilujú ochrániť svoje deti a tak im v dobrej viere pravdu nepovedia. Domnievam sa, že to prináša viac negatív ako pozitív. Deti síce na chvíľu ochránime, ale pred životom ich ochrániť nedokážeme. A život prináša pekné, vrúcne chvíle, ale i tie smutné.

Choroba starého rodiča môže rodinu zomknúť, zblížiť. Pre starých ľudí je prítomnosť blízkych esenciálna. Ľudskej psychike pomáhajú sociálne vzťahy, väzby, putá. Deti sa môžu podieľať na starostlivosti o rodinných príslušníkov. Môžu im niečo podať, priniesť, pomôcť im v chôdzi. Dokážu ich tiež rozveseliť, povzbudiť.

Je to príležitosť na utváranie spomienok, porozprávanie rodinných príbehov, ktoré budú žiť v pamäti blízkych ďalej. Žijeme, pokiaľ niekto na nás myslí. O konkrétnej miere zapájania detí do starostlivosti o starých rodičov a ich informovanosti o ich zdravotnom stave by mali rozhodovať rodičia podľa veku a zrelosti svojich detí.

Albín Škoviera, špeciálny pedagóg, Katolícka univerzita v Ružomberku a Univerzita Pardubice

Priznávam sa (bez mučenia), že nie som zástancom prehnaného ochranárstva dieťaťa. Aby nemalo traumu zo zlej známky, budeme za zrušenie známkovania v škole, aby sme „neubili“ jeho slobodu, nebudeme mu dávať zákazy a príkazy a nebudeme ho vpravovať do nejakého režimu, aby nebolo smutné, nepovieme mu správu s negatívnym obsahom. A pritom všetkom sa budeme tváriť – pretvarovať –, že sa vlastne nič nedeje. Pochvala, tam, kde neexistuje pokarhanie, sloboda bez (seba)regulácie a zodpovednosti, radosť bez smútku sú iba polovicou komplementárnych hodnôt či emócií. Múdrosť rodiča je v ich vyvažovaní.

Dieťa má byť o všetkom, čo sa ho dotýka, primeraným spôsobom (vzhľadom na svoj vek a mentálnu úroveň) informované. Vážna diagnóza blízkej osoby v rodine sa celkom iste dotýka aj dieťaťa. Vďaka takejto informácii má pre dieťa následne plno vecí nový, oveľa jasnejší, zmysel. Od starostlivosti o svoje zdravie cez pomáhanie blízkemu človeku a súcit až po modlitbu za uzdravenie.

Odporúčame