Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K veci Spoločnosť
30. apríl 2016

Vnútorné fórum a druhé manželstvá rozvedených katolíkov

Ak cirkev legitimizuje rozvod a nové manželstvá, čo bude so ženami a deťmi z predchádzajúcich manželstiev?
Vnútorné fórum a druhé manželstvá rozvedených katolíkov

Ilustračné foto: Garry Knight, flickr.com

Minimálne niektorí európski biskupi a možno dokonca aj mnohí americkí biskupi zjavne považujú použitie „vnútorného fóra“ za akceptovanú prax na „zmierenie“ znovuzosobášených katolíkov. Prečo teda toto neustále spytovanie svedomia? Nemáme náhodou dočinenia s nezvratným faktom? Možno pomôže malý historický prehľad.

O rozlíšení medzi „vonkajším fórom“ (napr. cirkevné súdy) a „vnútorným fórom“ (napr. spovednica ako tribunál svedomia) sa v rámci kánonického práva a teológie diskutuje už celé stáročia. Za posledných štyridsať sedem rokov sa však objavili rozličné obmeny v interpretácii, ktoré sa stali živnou pôdou pre dnešné spory o takzvané „druhé manželstvá rozvedených katolíkov“.

Nasledujúca časová os by mohla objasniť, ako sme dospeli do súčasného stavu:

1969: Joseph Ratzinger uverejnil v teologickom časopise článok, v ktorom sa diskutuje o možnosti, že „v ranocirkevnej komunite, ako ju predstavujú Mt 5 a Mt 19, existovala prax rozvodu a druhého manželstva v prípade cudzoložstva“.

1972: V článku „O otázke nerozlučnosti manželstva“ Ratzinger odvolal svoje predchádzajúce tvrdenie o ranej Cirkvi, pretože „vzhľadom na úplne jednomyseľnú tradíciu prvých štyroch storočí svedčiacu o opaku je táto pozícia absolútne nepravdepodobná.“ Stále však tvrdil, že v určitých obmedzených prípadoch je možné „pripustiť k prijímaniu tých, čo žijú v takomto druhom manželstve, mimosúdnym spôsobom na základe svedectva farára a členov Cirkvi“. Ako možné dôvody uvádza omylnosť anulačných postupov a možné nové morálne záväzky v druhom manželstve.

1973: Chorvátsky kardinál Franjo Šeper uvádza „osvedčenú prax v rámci vnútorného fóra“ umožniť katolíkom v druhom neplatnom manželstve vrátiť sa po pokání k sviatostiam.

Hovorí sa o starostlivosti o znovuzosobášených katolíkov. Čo však s obeťami z predchádzajúcich manželstiev? Ako majú zvládať svoj údel opustené ženy s mnohými deťmi?  Zdieľať

1975: Arcibiskup Jean Jérôme Hamer, sekretár Kongregácie pre náuku viery (CDF), spresnil, že vnútorné fórum by mohlo umožniť prijímať sviatosti rozvedeným a znovuzosobášeným katolíkom, ak „sa snažia žiť podľa požiadaviek kresťanských morálnych zásad”.

1981: CDF toto „spresnenie“ síce pôvodne schválila, no obmedzila ho apoštolská exhortácia Jána Pavla II. Familiaris consortio: „Cirkev zotrváva vo svojej doterajšej praxi, založenej na Svätom písme, že nepripúšťa k eucharistickému prijímaniu tých veriacich, ktorí sa po rozvode znova zosobášili. Sami totiž bránia tomu, aby boli pripustení, pretože ich stav a životné okolnosti sú v objektívnom rozpore s tým zväzkom lásky medzi Kristom a Cirkvou, ktorý sa práve v Eucharistii naznačuje a uskutočňuje. Okrem toho je tu aj iný osobitný pastoračný dôvod: keby sa takéto osoby pripustili k Eucharistii, veriacich by to uviedlo do pochybností a neistoty vo veci učenia Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva.“

1991: Kardinál Ratzinger v liste uverejnenom v medzinárodnom katolíckom týždenníku The Tablet vysvetľuje slová kardinála Šepera z roku 1973 o „osvedčenej praxi“ a zdôrazňuje, že použitie tohto riešenia založeného na vnútornom fóre by si vyžadovalo „sľub zdržať sa pohlavného života“.

2005: Synoda o Eucharistii znovupotvrdila rozhodnutie pápeža Jána Pavla II. z roku 1981 vyhlásené vo Familiaris consortio.

2007: Rozhodnutie synody z roku 2005 zopakoval pápež Benedikt XVI. v apoštolskej exhortácii Sacramentum caritatis.

2015: Kardinál Christoph Schönborn vo svojej knihe Povolanie a poslanie rodiny: základné dokumenty biskupskej synody udáva príklad riadneho využitia vnútorného fóra: „Ak má napríklad žena rozpadnuté manželstvo a potrat, ale neskôr sa civilne ‘znova vydá’, má päť detí a túži po rozhrešení za svoj potrat... [vy kňazi] ju nemôžete nechať odísť bez toho, aby ste ju oslobodili od bremena jej hriechu.“

2016: Pápež František si zvolil kardinála Schönborna, aby predstavil jeho apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia, ktorá radí kňazom, aby sprevádzali ľudí v „neregulárnych manželských situáciách“, nerobili zo spovednice „mučiareň“ a nechápali Eucharistiu ako „odmenu pre dokonalých“.

Inzercia

Preto sa niektorí pýtajú, či nejde o oprášenie Schönborna.

V rámci kánonického práva existuje legitímne využitie vnútorného fóra na rozhrešenie rozvedených a znovuzosobášených katolíkov. Ak nie je možné použiť „vonkajšie fórum“ cirkevného súdu pre nedostatok či nedostupnosť dôkazov či svedkov, v krajnom prípade by bolo možné uchýliť sa k vnútornému fóru. Takisto v prípadoch hroziacej smrti je možné udeliť penitentovi rozhrešenie a posledné pomazanie.

Ilustračné foto: flickr.com

Pokiaľ ide o súčasnú starostlivosť o znovuzosobášených katolíkov, nedá mi pokoja otázka, čo bude s obeťami z predchádzajúcich manželstiev. V prípadoch, ktoré poznám, znamenalo „druhé manželstvo“ opustiť ženu v domácnosti s mnohými deťmi. Ako to majú potom zvládať? Výživné? A čo budú robiť po otcovom odchode deti?

Nielen biskupi, ale aj cirkev ako taká by mala poskytnúť neospravedlniteľne opusteným manželkám duchovnú, finančnú a sociálnu podporu. Zdieľať

Momentálne tu máme problém „vdov a sirôt“, ktoré sa objavili vďaka súčasným praktikám, ako je rozvod dohodou, a problémom je aj osud katolíckych žien, ktoré sú stále sviatostne viazané k mužovi, ktorý ich opustil. Majú si hľadať nového živiteľa rodiny? A pridať ďalšieho žalobcu ku kontingentu „rozvedených a znovuzosobášených“ katolíkov?

Bai Macfarlanová vedie organizáciu s názvom Mary’s Advocates, ktorá sa venuje „posilneniu manželstva, eliminácii núteného rozvodu dohodou a podpore tých, ktorých nespravodlivo opustil manželský partner“. Jedným z jej súčasných projektov sú petície, ktoré sa dajú stiahnuť z internetu a posielajú sa biskupom, aby pomáhali predchádzať rozpadu vzťahov a vyzývali tých, čo uvažujú nad opustením rodiny, „aby pamätali na svoj manželský sľub a na svoju pôvodnú úprimnú túžbu byť oddaným manželom“.

Takéto včasné preventívne opatrenia sú, samozrejme, rovnako dôležité ako dokonca legitímne použitie „vnútorného fóra“. V roku milosrdenstva by nebolo zlé uvedomiť si, že nielen biskupi, ale aj cirkev ako taká by mala poskytnúť neospravedlniteľne opusteným manželkám duchovnú, finančnú a sociálnu podporu.

Howard Kainz 
Autor je emeritný profesor filozofie na Marquettovej univerzite. Medzi jeho ostatné publikácie patria The Philosophy of Human Nature (Filozofia ľudskej prirodzenosti, 2008), a The Existence of God and the Faith-Instinct (Existencia Boha a inštinkt viery, 2010).

Pôvodný text: The Internal Forum and Catholic Remarriage.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Treba odsúdiť islam?

Treba odsúdiť islam?

Priame odsúdenie islamu zo strany pápeža, aké vyslovovali pápeži počas minulých storočí, by malo za následok masívne nepokoje a možno aj 3. svetovú vojnu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.