Články na tému K Veci

Skutočný meč cti

Byť kresťanom znamená aj horlivo sa zaujímať o utrpenie a núdzu tých, ktorých spoločnosť často prehliada.

Byť kresťanom znamená aj horlivo sa zaujímať o utrpenie a núdzu tých, ktorých spoločnosť často prehliada.