Články na tému K Veci

Aktualizácia teórie spravodlivej vojny

Veľkí myslitelia, Cicero, Augustín, Akvinský, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Hugo Grotius, a iní počas stáročí predkladali a rozvíjali „teóriu spravodlivej vojny“.

Veľkí myslitelia, Cicero, Augustín, Akvinský, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Hugo Grotius, a iní počas stáročí predkladali a rozvíjali „teóriu spravodlivej vojny“.

Poznaj seba samého

Ak v skutočnosti sebe samým vlastne nerozumieme a naša sloboda závisí od toho, ako sa poznáme, čo to hovorí o našej slobode?

Ak v skutočnosti sebe samým vlastne nerozumieme a naša sloboda závisí od toho, ako sa poznáme, čo to hovorí o našej slobode?