Treba odsúdiť islam?

Priame odsúdenie islamu zo strany pápeža, aké vyslovovali pápeži počas minulých storočí, by malo za následok masívne nepokoje a možno aj 3. svetovú vo...

Priame odsúdenie islamu zo strany pápeža, aké vyslovovali pápeži počas minulých storočí, by malo za následok masívne nepokoje a možno aj 3. svetovú vojnu.

Ako reformovať islam?

Prenasledovaná bývalá moslimka Ayaan Hirsi Aliová napísala knihu o reformovaní islamu. Budú sa dať jej návrhy zrealizovať?

Prenasledovaná bývalá moslimka Ayaan Hirsi Aliová napísala knihu o reformovaní islamu. Budú sa dať jej návrhy zrealizovať?

Je možné obrátiť moslimov?

Po vysokej škole som sa prihlásil pracovať pre Laických misijných pomocníkov losangeleskej arcidiecézy. Po príprave ma poslali do južnej Nigérie a pri...

Po vysokej škole som sa prihlásil pracovať pre Laických misijných pomocníkov losangeleskej arcidiecézy. Po príprave ma poslali do južnej Nigérie a pri...