Stanislava Horváthová (Gajdošová)

Stanislava Horváthová (Gajdošová)

Redaktor

Svet manažmentu vymenila za svet neziskoviek. Dlhoročná skautka a dizajnérka vzdelávacích programov. Pýta sa, lebo sama hľadá.

    Strana 1

    Strana 1
    Denník Svet kresťanstva