Stanislava Gajdošová

Stanislava Gajdošová

Redaktor

Svet manažmentu vymenila za svet neziskoviek. Dlhoročná skautka a dizajnérka vzdelávacích programov. Pýta sa, lebo sama hľadá.

    Strana 1

    Strana 1