Kristína Visolajská

Kristína Visolajská

Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave so stážami v Rikshospitalet, Oslo a v Taliansku. Má atestáciu z pediatrie. Venuje sa popularizácii medicíny, demografii a sprievodným javom. Je vydatá a má päť detí.

    Strana 1

    Strana 1