Kristína Visolajská

Kristína Visolajská

Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave so študijnými a vedeckými pobytmi na Univerzite v Oslo a v Taliansku. Má atestáciu z pediatrie. Venuje sa popularizácii medicíny, demografii a sprievodným javom. Je vydatá a má päť detí. Členka iniciatívy Veda pomáha Covid-19.

    Strana 1

    Strana 1
    Denník Svet kresťanstva