Kristína Visolajská

Kristína Visolajská

Kristína Visolajská vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave so stážami na neurologickom oddelení v Rikshospitalet, Oslo a v Trieste. Pôsobí ako lekárka vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Venuje sa pediatrii, demografii a sprievodným javom a ich popularizácii. Je vydatá a má päť detí.

    Strana 1

    Strana 1