Daniela Bučková

Daniela Bučková

študentka žurnalistiky FF KU v Ružomberku.

    Strana 1

    Strana 1