Albert Otruba

Albert Otruba

Autor je podnikateľ, člen klubu otcov O dve osem.

Strana 1

Putovanie za svätým Olafom
Putovanie za svätým Olafom

„Svätoolafská pútnická cesta“ oživuje starú pútnickú cestu medzi Oslom a Trondheimom. Považuje sa za jednu z najkrajších diaľkových pútnických trás na svete.

Strana 1