Kim Davisovú v USA zavreli pre názor do väzenia. Na jej prípade záleží

Asi všetci sme už čítali o tom, čo sa stalo Kim Davisovej, úradníčke z Rowan County v Kentucky, USA, ktorá odmietla podpísať sobášne listy vydané vládou podľa požiadaviek zákona.

Nedokázala dať s čistým svedomím svoje imprimatur na dokument, ktorý by oficiálne tvrdil niečo, čo podľa jej presvedčenia nie je pravda, menovite, že dvaja ľudia toho istého pohlavia môžu v princípe utvoriť manželský zväzok. Ako sama hovorí:

Bolo by proti môjmu svedomiu vydať sobášny list, ktorý je v rozpore s Božou definíciou manželstva a na ktorom by bolo moje meno. Pre mňa to nie je maličkosť. Je to rozhodnutie medzi nebom a peklom. Rozhodnutie vo veci poslušnosti... Je to otázka náboženskej slobody, ktorú chráni prvý dodatok ústavy, ústava štátu Kentucky a kentucký zákon o obnovení slobody náboženského vyznania. Naše dejiny sú plné vyrovnávania sa s náboženskou slobodou a svedomím ľudí.

"Úradníčka Davisová nedokázala súhlasiť s tým, aby svojím podpisom vyhlásila, že rovnakopohlavný zväzok je manželský. Federálny sudca ju pre jej odpor dal zavrieť na päť dní do väzenia."

Zdieľať

Pani Davisová nedokázala s čistým svedomím súhlasiť s tým, aby svojím podpisom vyhlásila, že rovnakopohlavný zväzok je manželský, podobne ako keď učiteľ matematiky na verejnej škole odmietne povedať študentom, že 2+2=5, keď mu riaditeľ prikáže, aby to zahrnul do svojho vyučovacieho plánu. Manželstvo, samozrejme, nie je matematika, no dôvodom, že sa v tejto otázke nezhodneme, sú práve metafyzické axiómy, na základe ktorých je rovnakopohlavné manželstvo pre jedných samozrejmosťou a pre druhých ontologickou nemožnosťou.

Kim Davisová, úradníčka v Kentucky, USA (foto: freedavis.com)

Federálny sudca dal pani Davisovú pre jej odpor zavrieť do väzenia, kde strávila päť dní, a v utorok bola prepustená. Nie je žiadnym prekvapením, že reakciou na to bola búrka komentárov, od rozvážneho a starostlivého zhodnotenia právnych možností pani Davisovej z pera Eugene Volokha cez ťažko uchopiteľný prúd myšlienok Lumy Simmsovej až po zaujímavý, provokatívny a hlboký prúd blogov od Roda Drehera. Ozval sa aj redaktor First Things R. R. Reno, ktorý vyslovil pocity mnohých náboženských tradicionalistov: „Držím Kim Davisovej palce... Na jej mieste by som urobil to isté.“

Mala zložiť funkciu?

Niektorí komentátori tvrdili, že pani Davisová mala zložiť funkciu, lebo rovnakopohlavné manželstvá sú dnes „zákonom tejto krajiny“. Samozrejme, bol by to najúčinnejší spôsob, ako sa vyhnúť konaniu proti vlastnému svedomiu a zároveň hnevu federálneho sudcu. Rovnako by to však komunikovalo jej krajanom, že občania z radov kresťanov, ktorí berú svoju vieru vážne, nehovoriac už o nábožných Židoch a moslimoch, nie sú pre svoje náboženské presvedčenia a zvyky vhodnými kandidátmi na verejnú službu.

Rezignácia by bola aktom dobrovoľného občianskeho apartheidu, ktorý tradícia náboženskej slobody v Amerike vždy chápala ako krajnú možnosť a ktorý má prísť až potom, ako občania a verejní funkcionári dobrej vôle vyčerpajú všetky pokusy o primerané prispôsobenie sa.

Práve preto si mnohí z nás, liberáli aj konzervatívci, s vlasteneckou hrdosťou spomíname na federálny zákon o náhradnej vojenskej službe, zákon o obnovení slobody náboženského vyznania (RFRA) a na mnohé prípady pred Najvyšším súdom, ako boli napríklad Thomas verzus Posudková komisia (1980)Sherbertová verzus Verner (1962), a Wisconsin verzus Yoder (1971), ktoré vytvorili v našom verejnom živote priestor pre takú náboženskú rôznorodosť, aká má byť v slobodnej a otvorenej spoločnosti.

"Doterajšie spory mali aspoň spoločnú kultúru, vedelo sa, načo je sex, manželstvo a rodina. Je možné v súčasnej Amerike spoločnú kultúru zachovať? Týka sa to základov amerického politického poriadku." 

Zdieľať

Situácia s pani Davisovou je nepochybne iná. Je to volená úradníčka, ktorá má z titulu svojho úradu povinnosť vykonávať určité úkony. Predchádzajúce prispôsobenia boli síce vyvolané prípadmi, ktoré sa týkali sféry činnosti vlády či prijímania sociálnych dávok (napr. vojenský odvod, poistenie v nezamestnanosti, povinná školská dochádzka), no netýkali sa verejných funkcionárov vykonávajúcich svoju funkciu.

Jej prípad donedávna nikomu ani len nenapadol

Prípad pani Davisovej nie je iný preto, že by kentuckí zákonodarcovia nemohli právoplatne aplikovať tieto princípy v rámci budúcej legislatívy a prispôsobiť sa tak verejným funkcionárom, ako je pani Davisová. Skôr je iný preto, že až donedávna prakticky nikomu ani len nenapadlo, že by sa predpoklady našej spoločnej kultúry – spoločné presvedčenia o dobre, pravde a kráse či o tom, čo je manželstvo a osobná cnosť – mohli stať predmetom sporov, z ktorých by povstávali sektárske strany presvedčené o svojej pravde tak veľmi ako baptisti, anglikáni a kvakeri v raných dejinách Ameriky.

Tieto frakcie mali aspoň spoločnú kultúru. Vedeli, načo je manželstvo a sex. (Mimochodom, práve z tohto dôvodu nebolo možné prispôsobiť sa mormónom v 19. storočí. Odmietali spoločnú kultúru.)

Dnes teda stojíme pred otázkou: je možné zachovať si v súčasnej Amerike spoločnú kultúru – bez spoločnej viery a nespochybňovaných predpokladov o povahe manželstva, sexu a rodiny – ktorá nám umožní prispôsobiť sa verejným funkcionárom, ako je Kim Davisová? Je to veľká otázka, ktorá možno v niektorých smeroch ovplyvní naše chápanie základov amerického politického poriadku. Preto na Kim Davisovej záleží, čokoľvek si budeme myslieť o jej rozhodnutiach.

Francis J. Beckwith 
Autor je profesorom filozofie a štúdií vzťahov Cirkvi a štátu na Baylorovej univerzite, kde slúži aj ako Riaditeľ pre vyšší program štúdia filozofie. Vydal množstvo kníh, medzi nimi Politics for Christians: Statecraft as Soulcraft (Politika pre kresťanov: štátnické umenie ako starostlivosť o dušu, InterVarsity Press, 2010).

Pôvodný text: Why Kim Davis Matters, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo