Juraj Valach

Juraj Valach

Študent žurnalistiky na Masarykovej univerzite v Brne, spolupracovník Postoja

    Strana 1

    Strana 1