Juraj Valach

Juraj Valach

Študent žurnalistiky na Masarykovej univerzite v Brne, spolupracovník Postoja

Strana 1

Strana 1