Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
05. júl 2014

Homofóbia, homoloby a ekonomika

Hospodárske noviny 30.6.2014 uverejnili článok Homofóbia ničí ekonomiku, odhalila rozsiahla štúdia, ktorého úvod a obsah tvrdí: „Ak vás nepresvedčia ľudské práva, nevyhnete sa chladným, ekonomickým dátam. Homofóbia ničí štátny rozpočet a hospodárstvo." Odvoláva sa na štúdiu, podľa ktorej „homofóbia ...

Homofóbia, homoloby a ekonomika

Hospodárske noviny 30.6.2014 uverejnili článok Homofóbia ničí ekonomiku, odhalila rozsiahla štúdia, ktorého úvod a obsah tvrdí: „Ak vás nepresvedčia ľudské práva, nevyhnete sa chladným, ekonomickým dátam. Homofóbia ničí štátny rozpočet a hospodárstvo." Odvoláva sa na štúdiu, podľa ktorej „homofóbia pripravila Indiu v r. 2012 o 31 miliárd dolárov, ale doplácajú na ňu všetky krajiny na svete." Skúsme sa teda logicky a s chladným rozumom zamyslieť nad podstatnými tvrdeniami tohto článku.

Autorka štúdie „patrí medzi LGBT ľudí". „Ekonómka Lee Badgettová z Massachusettskej univerzity, ktorá spolupracuje so Svetovou bankou, zistila, že sú tri dôvody, prečo homofóbia ničí ekonomiku. Po prvé, kvôli diskriminácii na pracovisku či predtým pri vzdelávaní. Homosexuáli, lesby či transgender ľudia (LGBT) zarábajú menej ako ostatní, čo znižuje dane, ktoré štát vyberie. Po druhé musí kvôli vyššej miere chudoby štát investovať viac do sociálnych programov. A po tretie, vydáva ďalšie peniaze na zdravotnú starostlivosť kvôli zvýšenej miere depresií a ďalších psychologických problémov a AIDS." (finweb-hnonline)

Najnižší odhad strát bol takmer dve miliardy dolárov, čiže 0,1 percenta indického hrubého domáceho produktu, horná hranice je 1,7 percenta. „Najvyššie odhady takýchto strát pre Indiu vyšli na 31 miliárd dolárov." (L. Badgettová) Veľký rozptyl medzi oboma údajmi ekonómka vysvetľuje nedostatočnými dátami o sexuálnych minoritách. Tu citovaný článok ako dôkaz ekonomickej škodlivosti homofóbie udáva najväčšie, z neúplných údajov odhadované číslo, ktoré je 17 násobkom najnižšieho,a tvrdí že v skutočnosti je to zrejme ešte viac.

Nevedecké a demagogické zovšeobecnenie

Autor článku zovšeobecňuje na „všetky krajiny na svete" štúdiu z krajiny s veľmi osobitou kultúrou. Neberie do úvahy rozdiely v sociálnom správaní spôsobené tisícročiami inej kultúry a náboženstva, ani značné rozdiely v súčasnom fungovaní demokracie, práva a štátu. Neberie do úvahy indické uctievanie kráv, ktoré sa voľne prechádzajú po uliciach medzi bedármi zomierajúcimi od hladu. Kastovný systém, ktorý tam fakticky diskriminuje najmenej stonásobne viac ľudí ako je počet homosexuálov v krajine. Kultúru, kde rodičia určujú za koho sa vydá dcéra, a ktorej tradícia považuje ľudskú biedu za „zhora daný“ osud, a kde najväčšie sociálne dielo pomáhajúce všetkým bez rozdielu kasty a vyznania spravila katolícka rehoľníčka Matka Tereza.

Tento text nedefinuje obsah a rozsah pojmu homofóbia, ktorý patrí k jeho kľúčovým. To dáva príliš veľký priestor pre jeho účelové a demagogické zneužívanie proti tým, ktorí sú niekomu nepohodlní.

Diskriminácia vo vzdelaní

Niektoré z vážnych prejavov diskriminácie, ktoré štúdia uvádza, zjavne neplatia v (post)kresťanskej severnej Amerike a EÚ. Napríklad to, čo autorka uvádza ako dôvod, prečo by ekonomické škody homofóbie mohli byť ešte väčšie: „LGBT ľudia čelia veľkým bariéram v prístupe ku vzdelávaniu. To som však do štúdie nezahrnula, pretože to nedokážem kvantifikovať. Bohužiaľ, pretože z ekonomickej perspektívy je to extrémne dôležité."

Nerovnoprávny prístup k vzdelaniu je naozaj porušením základných ľudských práv. V Indii a moslimských krajinách je tak diskriminovaných mnohonásobne viac ľudí z kastových a náboženských dôvodov, komunisti tak diskriminovali a diskriminujú všetkých, čo stáli v ceste ich totalitnej moci. Na celom svete sú takto diskriminované milióny detí kvôli chudobe. A na Slovensku sú z rozhodnutia vlády socialistického Smeru R. Fica ekonomicky diskriminované deti navštevujúce cirkevné školy. Vsevernej Amerike a EÚ sa síce môžu vyskytnúť odsúdeniahodné prípady necitlivého a bezohľadného správania jednotlivcov k homosexuálom, ale to nie je diskriminácia v pravom zmysle slova. Takéto prejavy treba potláčať, "postihnutým" pomáhať a vážiť si ich ako každého iného, ale nie spraviť z nich nedotknuteľnú kastu vyvolených, ani dávať ich životný štýl za vzor deťom.

Diskriminácia v práci a ekonomika

„Máme iné štúdie, ktoré ukazujú, že vylúčenie istých skupín ľudí je pre ekonomiku jednoducho nákladné," hovorí autorka. To je pravda. Jednou z hlavných príčin, prečo komunistický reálny socializmus zlyhal a prehral v súťaži s demokratickou slobodnou ekonomikou, je to, že zo štúdia a riadiacich pozícii vylučoval všetkých, čo aspoň formálne neprijali totalitný režim a ním presadzovanú ideológiu "vedeckého ateizmu".

Neviem posúdiť, ako to v tomto funguje v Indii. V našich končinách je to však už naopak. V zamestnaní diskriminuje občanov z titulu inej orientácie nie homofóbia, ale homoloby. Máme už konkrétne príklady, keď boli šikanovaní, diskriminovaní a zo zamestnania vyhodení ľudia, ktorí podporili normálnu rodinu ako zväzok muža a ženy, alebo odmietli prijať a hlásať gender - ideológiu. Zo súkromného sektora, od "pokrokovej" IT oblasti až po dodávateľov kytíc či svadobných tort, aj u štátnych zamestnancov a na štát nejakým spôsobom odkázaných poskytovateľov sociálnych či zdravotných služieb.

Inzercia

Chudoba a sociálne programy

Je pravda, že kvôli vyššej miere chudoby štát musí investovať viac do sociálnych programov. Na celom svete je však viac mnohonásobne vážnejších príčin vzniku chudoby, ako homofóbia. Korupcia, nesloboda, bezohľadnosť mocných spojená s nefunkčnosťou demokracie a súdov. Neexistuje žiaden výskum, ktorý by dokázal, že celosvetovo patria LGBT ľudia medzi chudobnejších alebo bohatších oproti priemeru. Existujú lokálne odchýlky, a zovšeobecniť jednu z nich na celý svet je zavádzanie čitateľa. To platí rovnako pre Indiu, ako keby sme všetkých hodnotili podľa hviezd anglo-amerického šoubiznisu.

Štatistiky hovoria, že homosexuáli cestujú štvornásobne viac než priemerný obyvateľ, čo tiež dokazuje, že nepatria všetci medzi chudobné vrstvy. Aj tento článok, a nie prvý tohto druhu, spomína ekonomické zisky, ktoré niekde prinášajú „isté sektory globálneho turizmu, ktoré sa obracajú špeciálne na LGBT zákazníkov" a na nich orientovaný sobášny biznis. O tie sú ochudobnené krajiny, kde to zo zákona nie je možné. To sa však svojou jednostrannosťou podobá na zisky z herného priemyslu. Tie majú hlavne jeho prevádzkovatelia. Sociálne škody a osobné straty spôsobené gamblerstvom, ktoré z časti zachraňuje štát, sú však väčšie, než daňové príjmy z hazardných hier. Deti z riadne fungujúcich normálnych rodín majú lepšie vzdelanie, zdravšie sociálne vzťahy, menej psychických porúch, kriminality a drogových závislostí. V homosexuálnych a transgender komunitách je oproti nim percentuálne viac promiskuity aj drogových závislostí, čo je tiež jedna z príčin ich chudoby aj väčšej záťaže na sociálne programy (ide o percentá výskytu, netvrdím, že všetci sú "zlí"). Údaj o ekonomických stratách z dôvodu "homofóbie" bude smerodajný, len keď ho porovnáme s týmito stratami.

Psychické problémy a AIDS

Psychické problémy a AIDS sú nesporne osobnou tragédiou mnohých, a ekonomickou stratou pre spoločnosť. Uvádzať ich ako dôsledok homofóbie je však tvrdá demagógia a manipulácia verejnosti. Miera rozšírenia AIDS je priamo úmerná sexuálnej promiskuite, komerčnou reklamou a šoubiznisom propagovanému sexizmu, liberálne voľnej morálke bez záväzkov a zodpovednosti. Čiže tomu životnému štýlu, ktorý aj do školskej výchovy presadzuje homoloby, komerčné záujmy kliník "reprodukčného zdravia" a farmaceutického priemyslu, a aktivisti gender-ideológie. Je úmerná tomu, čomu sa snažia zabrániť aj zástancovia "tradičnej" rodiny, a tí, ktorých homoloby obviňuje z homofóbie.      

Autorka asi má pravdu, že medzi homosexuálmi, lesbami či transgender ľuďmi (LGBTI) je aj vyššia mieradepresií a ďalších psychologických problémov, ktoré majú aj negatívne ekonomické dôsledky. Tvrdiť že jedinou či hlavnou príčinou týchto problémov je homofóbia, je však demagógia. Prinajmenšom veľká časť z nich je priamo viazaná na spôsob správania, cítenia a myslenia takto orientovaných ľudí. Tých, ktorí to považujú za súčasť ich diagnózy, a hľadajú spôsob, ako im pomôcť, označkovala homoloby za homofóbov, a občas ich už aj diskriminuje za vyslovenie názoru. Až sekundárne sú problémy z toho, že niekedy sa takíto ľudia naozaj stretávajú aj s nepochopením či odsudzovaním. Výchova a štátna politika podľa Gender-ideológie, ktorá sa usiluje prirodzené chápanie sexuality človeka z biologického a medicínskeho hľadiska predefinovať na kultúrno-sociálny konštrukt, a fakticky potláča prirodzenú rodinu, všetky tu spomínané problémy iba zhorší.

Názor odborníkov

Niekedy je užitočný názor odborníkov. V oblastiach, ktoré súvisia s morálkou, svetonázorom, sociálnymi a kultúrnymi otázkami sa však odborníci omnoho viac rozchádzajú, a ťažšie dohodnú na spoločnom názore ako v technike či prírodných vedách. A tam, kde ide o politiku, moc, peniaze a osobné záujmy, nájdu sa odborníci, ktorí dokážu hocičo. Poznáme to aj zo skúseností komunistického reálneho socializmu, a platí to aj o téme tohto článku. Politici a médiá potom manipulujú verejnú mienku aj tým, ktoré názory ktorých odborníkov publikujú, a čo z nich zdôraznia a upravia. S tým vedomím treba čítať aj tu spomínanú štúdiu.

L. Badgettová priznáva, že aj „niektorí gayovia zistenie popierali, neverila im ani časť vedeckého publika, ďalší tábor ju ale ocenil, nielen preto, že dávala do súvislosti sexuálnu orientáciu s kúpnou silou.“ Vysvetlenie možno vidieť v slovách W. Dickensa,ktorý Badgettovú viedol pri jej štúdiách v Berkeley: „Prišla s tým síce trochu predčasne, ale nakoniec naskočila na vlnu rastúcich sympatií pre práva gayov."

Globálne straty kresťanskej civilizácie

Pri presadzovaní požiadaviek homoloby a aktivistov gender-ideológie sa používajú aj spôsoby, ktoré poznáme z čias komunistickej totalitnej diktatúry. Jedným z nich je označkovanie všetkých, čo majú iný názor, za netolerantných nepriateľov ľudských práv a homofóbov. Spolu s touto agendou ide aj presadzovanie čo najprístupnejších interrupcií platených štátom, čo najvoľnejšej eutanázie i sexuálnej výchovy v školách. Výsledkom je omnoho väčšia sociálna, kultúrna a ekonomická hrozba, ktorá nás čaká z totálneho prepadu pôrodnosti.

Najlepší spôsob jej odvrátenia – podpora prirodzenej zdravej rodiny, sa vyhlasuje za neprijateľnú homofóbiu. Tí, ktorí sú veľmi netolerantní ku všetkým, ktorí to hovoria, zároveň ako súčasť multi-kulti politiky a na odvrátenie negatívnych dôsledkov poklesu pôrodnosti presadzujú čo najväčšie možnosti pre prisťahovalcov z moslimských krajín a Ázie. Nedávny príklad z Veľkej Británie, kde títo po prečíslení domáceho obyvateľstva začali na svoj spôsob deformovať štátne školy nie je jediným varovaním. Keď demokraticky prečíslia aj parlament, môžu sa ženy, homosexuáli a všetci inak zmýšľajúci tešiť na inakšie diskusie o ich právach, tolerancii a diskriminácii. A keď od arabskej ekonomiky odrátame príjmy z ropy, ktorá ich nestojí žiadnu námahu, a vidíme ich vedecké, ľudskoprávne, sociálne a technologické „úspechy“, môžeme si predstaviť aj celosvetové ekonomické a sociálne dôsledky tohto vývoja.

Pavol Martinický

Ilustračné foto: flickr.com (licencia CC)

Odporúčame

NÁZOR: Kresťania, Fico a červený Prométeus

NÁZOR: Kresťania, Fico a červený Prométeus

caplovic12.jpg Tri štvrtiny obyvateľov Slovenska sa hlási ku kresťanstvu aj potom, ako komunistická diktatúra 41 rokov prenasledovala Cirkev. Po 22 slobodných rokoch však väčšina vo voľbách podporila sociálnodemokratickú stranu vedenú bývalým komunistom. Je to aj pre...