Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
11. september 2018

Ako vidia Slováci potraty? Pol na pol

Prieskum Focusu pre Postoj ukázal, že za zmenu legislatívy smerom k pro-life je polovica obyvateľov.
Ako vidia Slováci potraty? Pol na pol

Foto: pochodzazivot.sk, Postoj

Prieskum verejnej mienky, ktorý pre Postoj uskutočnila agentúra Focus, hĺbkovo zisťoval, aké sú názory verejnosti na umelé ukončenie tehotenstva. Testovali sme nielen celkový názor, ale aj konkrétne situácie a argumenty, ktoré sa používajú ako dôvody na potrat.

Zber dát urobila agentúra Focus v auguste na vzorke 1 007 respondentov. Celkovo sme k tejto téme položili štyri otázky a všetky odpovede možno segmentovať podľa osemnástich kritérií. Vyberáme najzaujímavejšie zistenia.

Realizáciu prieskumu podporili Asociácia za život a rodinu, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a Juraj Šúst, riaditeľ Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Pol na pol

Hlavným zistením je, že spoločnosť je rozdelená presne pol na pol v tom, či ponechať súčasnú legislatívu upravujúcu potraty v terajšom znení alebo ju upraviť smerom k pro-life.

Respondentov sme sa spýtali, ku ktorému postoju majú najbližšie. Či sú za zachovanie status quo, úplný zákaz potratov alebo povolenie potratov len z vymenovaných závažných dôvodov – znásilnenie, ohrozenie života matky či poškodenie plodu. Focus nameral 47 percent tých, ktorí sú za zachovanie súčasného stavu. A rovnako veľa – 48 percent – je podľa agentúry tých, ktorí majú bližšie k názoru, že potratový zákon treba zmeniť. Či už úplne zakázať potraty (8 percent), alebo ich obmedziť na menované závažné situácie (40 percent).

Prameň: Focus / Postoj

V inom prieskume, ktorý si pred letom tiež vo Focuse objednal Denník N, bola otázka položená reštriktívnejšie, respondentov sa pýtal, či sú za prijatie zákona, ktorý by sprísňoval legislatívu. Výsledok bol, že proti sprísneniu zákona, teda za zachovanie súčasného stavu, bolo 60 percent respondentov.

V prieskume Postoja sme sa respondentov pýtali na to, aký legislatívny stav by bol pre nich najprijateľnejší.

Muži ako ženy

Ďalším zistením je, že medzi tým, ako na jednotlivé otázky odpovedali muži a ženy, nie je žiadny rozdiel. Obe skupiny odpovedali takmer úplne rovnako na všetky otázky vrátane otázok tých, kde sa vymenovávali rozličné prípady, v ktorých by respondenti súhlasili či nesúhlasili s potratom.

V konkrétnych simulovaných prípadoch ako poškodenie plodu, ohrozenie matky či zlá finančná situácia rodiny mali muži o niečo vyššiu tendenciu súhlasiť s potratom, no rozdiel oproti súhlasu žien bol v rámci štatistickej odchýlky. Neplatí preto často opakovaný argument, že verejnú debatu o potratoch formujú muži na úkor názoru žien.

Úplne jednoznačne v prospech potratov sa verejnosť postavila v prípadoch, keď dôvodom na potrat malo byť znásilnenie, incest či ohrozenie života matky, alebo poškodenie plodu. V týchto prípadoch boli za povolenie potratu takmer tri štvrtiny respondentov. No ak by dôvodom na potrat mali byť zlé sociálne či ekonomické podmienky, podiel tých, čo sú za povolenie potratov, klesol pod 50 percent.

Pokiaľ ide o vek, viacero vekových skupín možno rozdeliť do dvoch táborov. Skupina 18 až 45 rokov je nadpolovične za zachovanie status quo, skupina nad 45 rokov nadpolovične za posun smerom k pro-life variantu.

Až štvrtina populácie by však súhlasila s tým, aby regulárnym dôvodom na potrat bolo aj nechcené pohlavie dieťaťa.


Potraty a strany
 

Pri pohľade na politické rozdelenie je zrejmé, že najviac pro-life voličov má KDH. Len približne jedenásť percent jeho voličov si želá zachovanie súčasného stavu a viac ako osemdesiat percent z nich je za sprísnenie legislatívy. Päťdesiatpäť percent by súhlasilo s poľským modelom, teda s umelým potratom do 12. týždňa len zo závažných dôvodov, ako je znásilnenie, ohrozenie života matky a vážne poškodenie plodu a takmer tridsať percent si želá, aby umelý potrat nebol možný zo žiadnych dôvodov. So sprísnením potratovej legislatívy súhlasí aj jasná nadpolovičná väčšina voličov Mosta.

Inzercia

Prameň: Focus / Postoj


V prípade ostatných strán je pomer zástancov a odporcov sprísnenia potratovej legislatívy približne pol na pol (s výnimkou SMK).

Pokiaľ ide o preferenčne najsilnejšiu stranu Smer, tak medzi jej voličmi mierne prevažujú zástancovia sprísnenia súčasnej potratovej legislatívy. Takýto krok podporuje približne päťdesiatpäť percent voličov Smeru, za zachovanie súčasného stavu je štyridsaťjeden percent z nich.

Zaujímavým zistením je, že v podstate žiadna strana nemá v tejto téme jednoznačne pro-choice vyhranený elektorát. Z parlamentných strán má nadpolovičnú podporu za zachovanie súčasného stavu len Sme rodina. Liberálna SaS nedosahuje ani polovicu. Mimoparlamentné Progresívne Slovensko či strana Spolu mali tiež nečakane vysoký podiel tých voličov, ktorí majú bližšie k názoru, že by súčasný stav zmenili smerom k pro-life (45, resp. 42 percent ich voličov).

Zaujímavé je, že napr. ĽSNS, ktorá si pred letom túto agendu osvojila, má približne rovnaký podiel tých voličov, ktorí by boli za posun interrupčného zákona pro-life smerom, ako má OĽANO, SAS či Progresívne Slovensko. (Pri malých stranách však treba rátať s väčšou možnou odchýlkou).

Prešov verzus Banská Bystrica

Ako najprolife región Slovenska sa ukázal jednoznačne Prešovský kraj, kde sprísnenie potratovej legislatívy podporuje približne sedemdesiat percent respondentov. Nadpolovičnú podporu by tento krok mal aj v Žilinskom a Košickom kraji. Bratislavský kraj je v tejto otázke rozdelený približne pol na pol.

Prameň: Focus / Postoj

Najmenšiu podporu má sprísnenie vykonávania umelých potratov v Banskobystrickom kraji, kde sa až sedemdesiat percent respondentov vyslovilo za zachovanie súčasného stavu.

Z nášho prieskumu tiež vyplýva, že kritériá, ako je výška príjmu, dosiahnuté vzdelanie či veľkosť sídla, alebo počet členov domácnosti nehrá pri rozhodovaní o tejto téme signifikantnú úlohu.

Neprekvapí však, že názor koreluje s religiozitou. Sprísnenie súčasnej potratovej legislatívy má výraznejšiu podporu u ľudí, ktorí sa hlásia k rímskokatolíckemu a gréckokatolíckemu vierovyznaniu, a spomedzi nich najmä v skupine, ktorá sa zúčastňuje na bohoslužbách minimálne raz za týždeň a častejšie.

Na základe nášho prieskumu sa na rozdiel od čísel, ktoré publikoval Denník N, nedá tvrdiť, že väčšina ľudí je proti zmene zákona smerom k pro-life. To, čo sa dá povedať, je, že naša spoločnosť je v tejto téme rozdelená na dve približne rovnako veľké skupiny.

A ešte to, že veľmi záleží na tom, na čo presne sa v prieskume pýtate.

 

Celé znenie otázky a odpovedí na výber: Ktorý z uvedených názorov je vám najbližší?  Som za to, aby naďalej platil súčasný interrupčný zákon, ktorý umožňuje umelé ukončenie tehotenstva do 12. týždňa tehotenstva bez udania dôvodu. / Som za to, aby sa súčasný interrupčný zákon zmenil tak, aby bolo umelé prerušenie tehotenstva do 12. týždňa tehotenstva možné len zo závažných dôvodov, ako je znásilnenie, ohrozenie života matky, vážne poškodenie plodu. / Som za to, aby sa súčasný interrupčný zákon zmenil tak, aby nebolo možné umelé ukončenie tehotenstva zo žiadnych dôvodov.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.