Marcela Dobešová

Strana 1

Rok 2013 bol výnimočný svojim zápasom o rodinu
Rok 2013 bol výnimočný svojim zápasom o rodinu

Celý rok 2013 bol výnimočný rozsahom, tlakom, finančnou a mediálnou podporou na „búranie stereotypov“ v rodine a v šírení „kultúry smrti“, ako sú podľa Jána Pavla II. zabíjanie nenarodených, eutanázia, prostitúcia, obchod so ženami a mladistvými, terorizmus, vojny, potlačovanie ľudských práv v celo...

NÁZOR MARCELY DOBEŠOVEJ: O čo tu ide? Reakcia na odporcov pochodu
NÁZOR MARCELY DOBEŠOVEJ: O čo tu ide? Reakcia na odporcov pochodu

Pochod za život v Košiciach je realita. Svojou podstatou je to od roku 1989 najväčšie občianske zhromaždenie. V demokratickej spoločnosti je tento prejav veľmi dôležitý, vážny a mal by byť predzvesťou spoločenskej zmeny. Aby sme si vzájomne rozumeli a mohli vedľa seba v pluralitnej spoločnosti exis...

KOMENTÁR: Šťastie? Nešťastie? Iba Pán Boh vie!
KOMENTÁR: Šťastie? Nešťastie? Iba Pán Boh vie!

Výsledky 1. kola prezidentských volieb boli názorovým spektrom občanov Slovenska. V týchto voľbách bolo z čoho vybrať. Od pokračovateľov ideí komunizmu, klientelizmu, cez socialistov, liberálov, až ku konzervatívcom. A tú sú výsledky. Podstatná časť voličov vyberala medzi dvomi kandidátmi, ktorí p...

Strana 1