Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
20. jún 2018

Ale veď dôchodky bez detí nebudú

V článku budem pokračovať v úvahách o zavedení rodičovského dôchodkového piliera a ukážem, ako zapadá do obvyklej mikroekonomickej teórie.
Ale veď dôchodky bez detí nebudú

Ilustračné foto: flickr.com (Anna Pruzhevskaya)

Demografická hrozba nie je vzdialená

Keď som sa pred viac ako desaťročím začal intenzívnejšie zaoberať problémom demografie, teda nízkej pôrodnosti, často som narážal na to, že ľudia síce o ňom počuli, ale inštinktívne ho odmietali vážnejšie zobrať na vedomie s tým, že ide o čosi vzdialené.

Lenže ono je to už dávno tu a dôsledky krízy pociťujú dôchodcovia. Vidno to na jednoduchom ukazovateli, ktorým je percentuálny pomer priemerného dôchodku k priemernému platu v národnom hospodárstve. Podľa údajov Sociálnej poisťovne tento ukazovateľ za posledné desaťročia klesá, čo ukazuje tabuľka vývoja v rokoch 1991 – 2017 (kvôli prehľadnosti uvádzame údaje len za každý štvrtý rok plus prvé tri a posledné tri roky): 

Čo tieto čísla znamenajú? To, že dôchodcovia pomaly schudobnievajú oproti zvyšku populácie a že prechod z produktívneho obdobia do oddychu v starobe bude znamenať stále väčší prepad životnej úrovne. Príčinou je, samozrejme, princíp nízkej pôrodnosti: počet dôchodcov narastá, zatiaľ čo počet produktívnych ľudí bude klesať. A tí prví berú dôchodok zo zdrojov, ktoré vytvárajú tí druhí.

Treba poznamenať, že k poklesu ukazovateľa dochádza napriek tomu, že v posledných rokoch došlo k výraznému zníženiu nezamestnanosti a zvýšeniu veku odchodu do dôchodku. To všetko sú faktory, ktoré zlepšujú bilanciu Sociálnej poisťovne. Napriek tomu ukazovateľ pomeru dôchodkov k platom klesá, lebo faktor demografického poklesu je ešte silnejší.

Šokujúce prognózy z Národného programu reforiem

K téme:
K príčinám nízkej pôrodnosti
Nízka pôrodnosť plodí medzigeneračnú sociálnu nespravodlivosť
Ako sa má vláda správať voči rodinám s deťmi Zdieľať

Môžeme teda konštatovať, že za štvrťstoročie poklesol náš ukazovateľ o 8 percent. A čo bude ďalej? Šokujúcu odpoveď nájdeme v Národnom programe reforiem 2018, kde na str. 35 nájdeme suché konštatovanie, že do roku 2070 poklesne tento ukazovateľ o ďalších 10 percent. To znamená, že na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia náš priemerný dôchodca odchádzal do penzie s dôchodkom rovným polovici svojho platu, po troch štvrtinách storočia to bude len jedna tretina jeho platu. A ten pokles už dávno beží. Nebude to živorenie?

Jediné, čo k tomu vie vláda povedať, je výrazné odporúčanie, aby si ľudia popri povinných odvodoch poistného ešte sporili navyše. Ľudia teda majú odvádzať odvody, majú si ešte navyše dobrovoľne sporiť a popri tom, samozrejme, ešte vychovávať deti.

Ilúzia poistenia

Je prekvapujúce, že pri hrozbe takéhoto vývoja (hrozbe, ktorá už sčasti na nás dopadá) sa tak málo spomína, že nie všetci sa na tom vývoji podieľame rovnakou mierou. Niektorí ľudia majú viac detí, niektorí málo, niektorí žiadne. Iste, je to citlivá záležitosť. Niektorí, napríklad, deti mať nemôžu. Správanie veľkej väčšiny však nemožno analyzovať poukazovaním na správanie menšiny.

Preto pri tomto vývoji treba poukázať na právo tých ľudí, ktorí majú detí viac, a teda na neblahom vývoji sa nepodieľali, poberať vyšší dôchodok ako ľudia, ktorí majú detí málo či žiadne.

Príčinou, prečo sa o tom nehovorí, je možno naše nesprávne chápanie systému dôchodkového poistenia. Ono totiž tak trochu poistením je a tak trochu nie je. Priebežný systém dôchodkového starobného poistenia sa veľmi líši od – dajme tomu – poistenia auta proti havárii v komerčnej poisťovni.

Poistná udalosť ako havária auta je málo pravdepodobná. Keď platíte poistné proti havárii auta, viete, koľko dostanete od poisťovne v prípade poistnej udalosti. A poisťovňa tie peniaze má. Poistné proti havárii sa totiž vyberá vo výške, ktorá zodpovedá známej štatistike nehôd a počtu pravdepodobnosti, a to tak, aby mohlo byť vyplatené poistné plnenie. V takej situácii je jasné, že dve osoby, ktoré platia rovnaké poistné podľa rovnakej poistnej zmluvy, majú pri rovnakej poistnej udalosti nárok na rovnaké plnenie.

Inzercia

Odvody, ktoré platíte do Sociálnej poisťovne, sa síce nazývajú „poistným“, ale majú skôr charakter dane, ktorú vláda vyzbiera a hneď rozdá. Koľko vám vyplatia na dôchodku o štyridsať rokov, nikto nerieši. Zdieľať

Poistná udalosť, ktorou je odchod do dôchodku, je udalosť takmer istá. Keď platíte odvody do Sociálnej poisťovne, odpoveď na otázku, aký budete mať dôchodok o 40 rokov, je veľmi nejasná. Odvody, ktoré platíte do Sociálnej poisťovne, sa síce nazývajú „poistným“, ale majú skôr charakter dane, ktorú vláda vyzbiera a – ako každú inú daň – hneď rozdá. Koľko vám vyplatia na dôchodku o štyridsať rokov, nikto nerieši. Pravidlá vyplácania sa zmenia veľakrát. A najmä váš dôchodok o štyridsať rokov bude závisieť viac od iných faktorov (externalít) než od toho, koľko „poistného“, v skutočnosti však dane, platíte teraz. Pri slove externalita sa musíme pristaviť.

Čo znamená slovo externalita

Každá seriózna učebnica mikroekonómie obsahuje kapitolu o externalitách. Čo to slovo znamená? Externalita je aktivita, ktorou jeden subjekt prenáša náklady alebo prínosy (úmyselne či neúmyselne) na iný subjekt. Ak ide o náklady, hovoríme o zápornej externalite, ak ide o prínosy, hovoríme o kladnej externalite. Znečistenie ovzdušia spôsobené továrňou či hluk, ktorý spôsobujú hostia pohostinstva vo večerných hodinách, to je záporná externalita. Keď mesto skrášli okolie vašej reštaurácie a vaša reštaurácia sa tým stane žiadanejšou, ide o kladnú externalitu.

Teóriu externalít rozpracoval pred sto rokmi anglický ekonóm Arthur Cecil Pigou. Pigou aj prišiel s nápadom, že štát môže záporné externality zdaňovať. Aj sa to robí. Vari najznámejším príkladom je daň za emisie látok znečisťujúcich životné prostredie.

Zdaňovať však možno aj kladné externality, samozrejme, negatívnou daňou. Negatívna Pigouova daň znamená, že nie producent platí štátu, ale štát producentovi. Teda negatívna Pigouova daň je subvencia.

Rodina je externalita

Samozrejme, že výšku našich dôchodkov ovplyvňuje zamestnanosť, výkonnosť ekonomiky, politika vlády a pod. Ale je tu aj silná externalita. Ten dôchodok závisí aj od toho, či v rodinách bolo v predchádzajúcej generácii veľa detí alebo málo detí. Áno, rodina s deťmi je externalita. Kladná externalita. Ak tých detí bolo veľa, tak dnes je veľa zamestnaných ľudí, ktorí platia odvody, a preto je z čoho vyplácať dôchodky. Darmo vláda napína svaly, aká je dobrá. Iba využíva externalitu, na ktorej nemá zásluhu.

Rodičovský dôchodkový pilier je negatívna Pigouova daň

Dnes stojí otázka takto: Chcete, aby vaše deti mali dôchodok iba vo výške tretiny svojho platu, a to napriek tomu, že vychovali veľa vašich vnukov? Zdieľať

V Zamyslení č. 3 série článkov o demografii som písal o potrebe zavedenia dodatočného dôchodkového piliera, ktorý som nazval rodičovským dôchodkovým pilierom. Jeho zriadenie som navrhoval ešte pred desiatimi rokmi ako poslanec parlamentu. Výška z tohto dôchodku by sa odvíjala od detí dôchodcu. Ponúkol som dva varianty. V prvej by sa tá výška odvíjala iba od počtu detí. V druhom variante, za ktorý som sa prihováral viac, by sa odvíjala priamo od výšky odvodov, ktoré odviedli deti dôchodcu do systému dôchodkového zabezpečenia.

Dôchodok z tohto piliera by nebol ničím iným ako negatívnou Pigouovou daňou, ktorou štát odmeňuje pôvodcov kladnej externality, ktorou sú deti. Teda myšlienka rodičovského piliera zapadá do mikroekonomickej teórie.

V niektorom z ďalších článkov by som sa rád vyjadril k niektorým pripomienkam k rodičovského piliera, ktoré odzneli v diskusii pod Zamyslením č. 3.

Dnes však stojí otázka takto: Chcete, aby vaše deti mali dôchodok iba vo výške tretiny svojho platu, a to napriek tomu, že vychovali veľa vašich vnukov?


Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

 

Odporúčame