Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Komentáre a názory
10. 09. 2013, 09:06

Fatima zmenila dejiny sveta

Zjavenia Panny Márie Fatimskej z roku 1917 uprostred 1. svetovej vojny a na prahu sovietskej „októbrovej revolúcie“ mali ďalekosiahle historické dôsledky. (Pri príležitosti 99. výročia fatimských udalostí prinášame text pôvodne publikovaný na našom portáli pred tromi rokmi.)

Fatima zmenila dejiny sveta

Zjavenia Panny Márie Fatimskej z roku 1917 uprostred 1. svetovej vojny a na prahu sovietskej „októbrovej revolúcie“ mali ďalekosiahle historické dôsledky.

Predohrou k fatimským zjaveniam bolo zjavenie sa anjela na jar roku 1916, ktorý sa trom portugalským deťom, Lucii, Hyacinte a Františkovi, predstavil ako „anjel pokoja“. Anjel sa im opäť zjavil v lete, povedal im, že nebesia majú „plán milosrdenstva“ a poučil ich, aby prednášali modlitby a obety. Tretíkrát sa zjavil na jeseň a ponúkol deťom Eucharistiu.

Zjavenia Panny Márie sa začali 13. mája 1917 a pokračovali trinásty deň každého mesiaca – okrem augusta, keď boli deti uväznené a hrozila im poprava. 19. augusta sa Panna Mária zjavila na inom mieste a sľúbila deťom, že 13. októbra urobí zázrak, aby všetci mohli uveriť.

Po zázraku Slnka sa začali meniť dejiny Portugalska

Ukázalo sa, že spomínaný zázrak patril podľa klasifikácie Tomáša Akvinského do najvyššej triedy zázrakov – udalosť, ktorá je podľa prírodných zákonov absolútne nemožná. V tomto prípade šlo o krúženie slnka, ktoré trikrát prešlo hore a dolu, čo sledovalo 70 000 ľudí vo Fatime i v susedných dedinách a priniesli o tom správu aj noviny.

„Otec Jaki prišiel k záveru, že Fatima je pravdepodobne najdôležitejšou udalosťou 20. storočia, znamením Prozreteľnosti pre dobu, ktorá mala byť svedkom neuveriteľnej neľudskosti a nemorálnosti.“

Zdieľať

Historické zmeny sa začali takmer okamžite. Prírodovedec a teológ otec Stanley L. Jaki, ktorý cestoval do Portugalska vykonať dôkladný vedecký výskum výpovedí očitých svedkov a vyhlásení týkajúcich sa „zázraku Slnka”, vo svojej knihe God and the Sun at Fatima (Boh a Slnko pri Fatime) poznamenáva:

Deň po zázraku Slnka sa vo volebných miestnostiach začali meniť dejiny Portugalska, aj keď vtedy ešte nikto nemohol vidieť celkový význam týchto udalostí. Mohli by sme sa spýtať, čo keby Portugalsko padlo za obeť Leninovým plánom, keďže Lenin nazval Lisabon najateistickejším hlavným mestom na svete? Asi by Lisabon tak pozorne nesledoval, keby s ním nemal plány. Čo by sa stalo so Španielskom [počas Španielskej občianskej vojny], keby Portugalsko už bolo v komunistickom tábore? A čo by bolo s Francúzskom, v ktorom vládol „Ľudový front“, keby sa celý Pyrenejský polostrov zmenil na predsunutú základňu Moskvy?

Okrem pôsobenia na Pyrenejský polostrov Panna Mária zverila deťom prorocké posolstvá pre ľudí dvadsiateho storočia v troch „tajomstvách“, ktoré neskôr odhalila Lucia ako jediná žijúca svedkyňa zjavení.

Tri fatimské tajomstvá

Prvé tajomstvo pozostávalo z videnia pekla, po ktorom nasledovalo varovanie, že vojny sú spôsobené hriechmi, že „hriechy telesnosti“ sú najčastejšou príčinou, že ľudia idú do pekla a že Boh si želá zaviesť úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na záchranu hriešnikov pred večným zatratením.

Zdieľať

Druhým tajomstvom bolo varovanie pred príchodom 2. svetovej vojny a šírením sovietskeho komunizmu, po ktorom nasledovala žiadosť o osobné zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zmierne sväté prijímania v päť prvých sobôt v mesiaci a aby pápež a biskupi zasvätili Rusko Nepoškvrnenému Srdcu. Panna Mária varovala, že ak sa to nestane, výsledkom bude šírenie omylov Ruska po celom svete a prenasledovanie kresťanov. Dodala však, že pápež nakoniec toto zasvätenie vykoná a Rusko sa obráti.

V treťom tajomstve, ktoré Vatikán zverejnil v roku 2000, Panna Mária nehovorila. Tri deti videli panorámu budúcich utrpení kresťanov i pápeža a anjela držiaceho nad svetom ohnivý meč počuli volať: „Pokánie, pokánie, pokánie!”

Otec Jaki prišiel na základe svojho vyšetrovania k záveru, že Fatima je pravdepodobne najdôležitejšou udalosťou dvadsiateho storočia, znamením Prozreteľnosti pre dobu, ktorá mala byť svedkom toľkých skutkov neuveriteľnej neľudskosti a nemorálnosti.

Rusko sa ako krajina obracia

V roku 1984 pápež Ján Pavol II. v spojení s biskupmi na celom svete zasvätil Rusko a svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (pokus o atentát na Jána Pavla II. sa udial 13. mája 1981 a 13. mája 2000 navštívil Fatimu kvôli blahorečeniu dvoch z detí – náboj, ktorému sa nepodarilo ho zabiť, podľa cirkevných predstaviteľov dokonale zapadol do koruny, ktorá zdobí tamojšiu sochu Panny Márie). V roku 1989 padol Berlínsky múr a svet náhle prekvapil následný rozpad Sovietskeho zväzu.

Niektorí fatimisti boli sklamaní z malého počtu individuálnych obrátení v Rusku. No Panna Mária hovorila o obrátení krajiny. Jeho znakov je v Rusku po roku 1989 veľmi veľa: pravoslávnych kresťanov je 60 miliónov vrátane prezidenta a premiéra. Podľa článku v National Geographic z roku 2009:

„V roku 1987 boli v Rusku len tri kláštory; dnes je ich 478. Vtedy boli len dva semináre; teraz ich je 25. Kostolov bolo v Gorbačovovej dobe asi 2 000, dnes takmer 13 000.“

Zdieľať

V roku 1987 boli v Rusku len tri kláštory; dnes je ich 478. Vtedy boli len dva semináre; teraz ich je 25. Najnápadnejší je prudký nárast počtu kostolov, z asi 2 000 v Gorbačovovej dobe na dnešných takmer 13 000.

Stále však zostáva znovuzjednotiť pravoslávne „sesterské cirkvi“ s rímskym obradom, k čomu boli od 2. vatikánskeho koncilu učinené významné kroky. Je možné, že tento úspech spôsobí zázračnú zmenu v kresťanstve a vo svete.

Rusko už nešíri po svete svoje omyly ani neprenasleduje kresťanov. No kresťania sú stále prenasledovaní rukami islamistických ozbrojencov kričiacich „Allahu akbar”, ktorí v súčasnosti predstavujú veľkú prekážku nielen pre demokraciu, ako som tvrdil v minulom stĺpčeku, ale aj pre mier vo svete.

Prečo Panna Mária nespomínala túto hrozbu, keď varovala pred svetovými vojnami a prenasledovaním kresťanov? Nebolo treba, lebo už sme mali primerané varovanie od samotného Pána, ktorý prorokoval: „prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu“ (Jn 16,2).

To, čo žiadala Panna Mária vo Fatime – zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zmierenie v päť prvých sobôt a pokánie – nám stále ukazuje jedinú istú cestu k mieru.

Howard Kainz
Autor je emeritný profesor filozofie na Marquette University. Medzi jeho ostatné publikácie patria Natural Law: an Introduction and Reexamination (Prirodzený zákon: úvod a nové preskúmanie, 2004), The Philosophy of Human Nature (Filozofia ľudskej prirodzenosti, 2008), a The Existence of God and the Faith-Instinct (Existencia Boha a inštinkt viery, 2010).

 

 

Pôvodný text: Fatima and World Peace, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia Creative Commons).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

K VECI: Islam a demokracia: stále ako olej a voda

K VECI: Islam a demokracia: stále ako olej a voda

mesita-text.jpg Minulý rok som sa v jednom stĺpčeku zaoberal ex-moslimskými „apostatami“, ako je napr. Nonie Darwish, ktorí tvrdia, že demokracia v západnom zmysle je v krajinách s moslimskou väčšinou nemožná, lebo islamské zákony „šaría“ musia mať pred inými zákonmi ...

K VECI: Slová vďaky pre Michaela Novaka

K VECI: Slová vďaky pre Michaela Novaka

Portrait_of_Michael_Novak__by_I.Babailov__w-text2.jpg Kým ja som počas svojho dospievania sledoval dejiny v televízii a v rádiu, Michael Novak už dejiny tvoril – a úžasným príbehom dospievania sú svojím spôsobom aj jeho elegantné a zábavne podané pamäte, ktoré práve v...

NÁZOR: Indoktrinácia zdravotnou výchovou podľa OSN a rodových ideológov

NÁZOR: Indoktrinácia zdravotnou výchovou podľa OSN a rodových ideológov

UK sex ed 5years.png V Slovenskom rozhlase koncom augusta nenápadne zaznela informácia, že od septembra sa má na stredných školách a na 2. stupni základných škôl začať vyučovať tzv. zdravotná výchova. Kampaň tomu robí aj jej dlhoročná proponentka Doc. Eva Poliaková do...

K VECI: Archeologický thriller

K VECI: Archeologický thriller

25038874.jpg Tipujem, že „archaeologický“ a „thriller“ sú dve slová, ktoré sa v časoch pred Dobyvateľmi stratenej archy ocitli spolu len veľmi zriedka. Generácie filmových fanúšikov vyrástli na hrdinských kúskoch Indianu Jonesa, očarení jeho neohrozenými činmi a uchvát...