KULTUREVUE: Prečo verí Messori?

Knihy Vittoria Messoriho nie náhodou obsadzujú horné priečky (sekulárnych!) rebríčkov predávanosti, vyžadujú si ďalšie vydania a preklady. Nepatria do kategórie duchovného čítania, ktoré katolík vyberá z police, aby si splnil náboženskú povinnosť s príchuťou asketického cvičenia. 

Ale Messoriho diela nepatria ani do kategórie „amerických“ slepačích zlepencov pre dušu, namixovaných z anekdotických príbehov a poučných úvah, ktoré nezanechajú hlbšiu stopu. Platí to aj o knižnom rozhovore Prečo verím (Perche credo), ktorý u nás vydali Redemptoristi v spolupráci s Lúčom.

Vittorio Messori a Andrea Tornielli, dve novinárske esá s generačným odstupom, sa idú rozprávať o obrátení a viere, o Bohu, o cirkvi. Bude to mať viac než 400 strán, a nebude to nudné. Z viacerých dôvodov.

Po prvé: obrátenie. Každý veriaci pri čítaní znova pocíti vlastnú triašku. Čosi ako Mojžiš pred kríkom. Alebo Pavol pod koňom. Messori sa obrátil presne tak: dôsledne sekularizované povojnové dieťa antiklerikálnej matky, študent agnostických profesorov, objekt neviazaných 60. rokov zasiahol blesk z jasného neba. Boh sa mu zjavil. O tomto zážitku svojich 23 rokov sa Messori rozhodol hovoriť až po štyroch desaťročiach, keď už mal za sebou dielo, uznanie, autoritu. Aj preto podtitul knihy: Život ako dôkaz viery.

Po druhé: čistá argumentácia. Nie nadarmo je Messori vnútorne silno spriaznený s Jozefom Ratzingerom, ktorý jeho dielo pozná, uznáva a odporúča. Čitateľ zažíva intelektuálne potešenie z precíznosti jazyka, z dôslednosti zdôvodnení, zo zrozumiteľnosti vysvetlení. Cíti, ako prijíma podnety na vytváranie a korigovanie vlastných postojov, na obohatenie a upevnenie vlastnej argumentačnej výbavy.

Po tretie: silný pocit normálnosti. Z leitmotívov Messoriho nazerania na duchovné veci možno vyzdvihnúť dva: princíp aj-aj a princíp šerosvitu. Od prvej po poslednú stranu Messori vytrvalo zdôrazňuje, že katolícke znamená et-et, aj-aj, schopné veľkodušne a chápavo objať širokú škálu postojov, prístupov, štýlov. Nevylučovať, ale porozumieť a pomáhať premieňať sa, napĺňať. Prístup buď-alebo je sektársky, heretický, schizmatický, škodlivý. Mladícky, nezrelý, pyšný. Práve vďaka tomu je katolícke synonymom ľudského. Prirodzené predchádza nadprirodzené.

"Vittorio Messori dostal pri páde z koňa úlohu stať sa moderným apologétom."

Zdieľať

Na tomto základe stavia Messori kritiku akejkoľvek jednostrannosti. Mnohodetné matky sa často s pýchou v oku pozerajú na tých, čo majú „iba“ jedno dieťa; prísnejší asketizmus sa povyšuje nad „málo“ prísny. Ale aj v Messoriho vlastnej rodine s jediným dieťaťom realizuje Boh svoj plán. A sv. Benedikt zahrnul do svojej reguly usmernenie na jednu eminu vína na deň, čo je historická miera vykladaná rôzne, kolíšuc okolo jedného litra.

Šerosvit je Božia taktika: aj zjavený – aj skrytý. Boh sa dáva človeku spoznať, ale tak, aby mu vždy nechal slobodu rozhodnúť sa, či ho naozaj spozná. „... aby hľadeli, a nevideli, aby počúvali, a nepočuli.“ Boh ctí slobodu človeka viac než my ľudia. Messori ako niekdajší agnostik pristupuje s veľkým porozumením a empatiou k tým, ktorí Boha nepoznajú.

Vittorio Messori dostal pri páde z koňa úlohu stať sa moderným apologétom. Kresťanom, ktorí neraz vysýpajú z jasieľ so slamou aj dieťa, aby sa venovali hlavne charite, kultúre, teológii, riadeniu..., znova zvestovať Ježiša a jeho zmŕtvychvstanie. Zároveň získal pevné presvedčenie o svojej príslušnosti ku Katolíckej cirkvi. A tak sa stal aj apologétom matky cirkvi a jej nepopulárnych postojov. Svoju úlohu napĺňa v početných dielach od prvotiny Hypotézy o Ježišovi cez Hypotézy o Márii, Stávku na smrť či sériu kníh o problematických kapitolách dejín Cirkvi. Po slovensky vyšli v Lúči Hypotézy o JežišoviNaozaj vstal z mŕtvych?

Vittorio Messori sa rozhodol svedčiť o svojom obrátení a viere až v zrelom veku, z pozície autority. No keď zdôvodňuje nádej, ktorá je v ňom, stále horí tým OHŇOM, o ktorom hovorí jeho učiteľ Blaise Pascal. Možno sa pri ňom zohriať, ale aj zapáliť.

Terézia Rončáková
Foto: wikimedia.org, luc.sk, vittoriomessori.it

MESSORI, Vittorio: Prečo verím. Život ako dôkaz viery. Lúč, Redemptoristi : Bratislava, 2010, 417 s.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo