List provinciála saleziánov Karola Maníka zamestnancom TV LUX

Drahí zamestnanci TV LUX!

Dovoľte mi, aby som napísal zopár riadkov vám všetkým, ktorí pracujete pre televíziu a ktorí ste jej verili. Volám sa Karol Maník a som provinciál a štatutár rehole Saleziáni don Bosca, ktorá má 40% obchodný podiel v TV LUX a teda je jedným z 3 spoločníkov TV LUX. Nemal som úmysel vstupovať a zasahovať do riadenia televízie a do diania medzi zamestnancami, ale udalosť zo dňa 4.5.2011 ma prinútila reagovať.

Nebudem sa vyjadrovať k úrovni komunikácie pána Kováčika v takej dôležitej otázke, ako je odvolanie konateľa. Od človeka, ktorý je hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) by som očakával aspoň toľko odvahy a serióznosti, aby sa postavil pred vás a osobne vám vysvetlil to, čomu ani ja nerozumiem a čo sa, podľa môjho názoru, nedá ani racionálne zdôvodniť.

Chcem sa vyjadriť k jeho mailu, v ktorom oznamuje odvolanie konateľa. Je mi z toho veľmi smutno, ale musím konštatovať, že pán Kováčik trochu zavádza. Ak dovolíte, rád by som dal veci na správnu mieru.

Pán Kováčik píše: "Potešitelnou správou je, že všetci traja spoločníci TV LUX, teda KBS, SDB i Lux communication i napriek potrebe ďalších dotácií prejavili záujem i naďalej hľadať možnosti ďalšieho fungovania TV LUX." Je mi to ľúto, ale pravda je taká, že ako traja spoločníci sme sa spoločne poslednýkrát stretli vo februári 2011 na Valnom zhromaždení TV LUX s.r.o, kde som ja jasne deklaroval, že si neviem predstaviť ďalšiu spoluprácu s Lux communication (LC), pretože tento spoločník, podľa môjho názoru, nedokáže partnersky spolupracovať. Za LC tam boli prítomní pán Tomáš Straka a Martin Lišhák. Ten istý názor som povedal otcom biskupom na plenárnom zasadnutí KBS v marci 2011. Dňa 18.4.2011 som sa stretol s predsedom KBS Mons. Zvolenským na jeho pozvanie. Predseda KBS vyjadril želanie KBS, aby saleziáni zostali v projekte TV LUX aj naďalej. Ja som vyjadril snahu budovať vzájomnú dôveru medzi SDB a KBS za jasných pravidiel. Obidvaja sme sa dohodli, že v budúcnosti najprv my prerokujeme všetky otázky ohľadom TV LUX a taktiež sme sa dohodli, že ja na budúcom stretnutí predstavím principiálne podmienky spolupráce. Predseda KBS ešte vyjadril svoju prvú podmienku, ktorou bola zmena riaditeľa. S tým sme sa rozišli a ja som začal s nádejou pripravovať podmienky budúcej spolupráce. Následne som dostal mail s odporúčaním, aby sa riaditeľ zriekol funkcie, aby mohol byť k 4.5.2011 menovaný nový konateľ. Ja som na to reagoval s prosbou, aby sa to neurýchľovalo, aby sme si najprv prešli podmienky ďalšej spolupráce a až potom sa robili zmeny, tak ako sme sa na tom osobne dohodli. Túto svoju reakciu som znova potvrdil 3.5.2011 prosbou, aby KBS neodvolala riaditeľa TV LUX rýchle, bez konzultácie a vzájomnej dohody, aby sa tak naša krehká dôvera úplne nezlomila. Do poslednej chvíle som dúfal, že to nespraví. A potom prišiel 4.máj...

Nezúčastnil som sa valného zhromaždenia, ktoré malo odvolať konateľa a ani som nikdy nedal k tomu súhlas! Ak teda pán Kováčik napísal: "Spoločníci ku dnešnému dňu rozhodli i o nasledovných zmenách", myslel tým len na spoločníkov KBS a LC a teda iba na jedného, lebo ako sám píše: "na základe rozhodnutia Lux communication prešlo 40 percent rozhodovacích práv tejto spoločnosti na KBS na obdobie jedného roka." Považoval som za potrebné toto objasniť.

Neviem, prečo KBS odvolala pána Hatoka, ktorý mal a má moju plnú podporu, a nikdy som s takýmto spôsobom nesúhlasil. Taktiež neviem, prečo tým porušila Dohodu o úprave vzťahov spoločníkov TV LUX s.r.o, ktorú podpísali všetci traja spoločníci (Mons. Zvolenský, Tomáš Straka, Karol Maník) 15.9.2008 v Šaštíne, v ktorej sa píše, že "o poste riaditeľa, ako aj o poste jeho zástupcu, rozhoduje televízna rada jednoznačným konsenzom. V prípade, že ku konsenzu nedôjde v období 3 mesiacov, riaditeľa a zástupcu riaditeľa volí Valné zhromaždenie TV LUX s.r.o.". Nie som si vedomý, že by televízna rada rokovala o odvolaní riaditeľa a o menovaní nového. Možno to bude vedieť vysvetliť pán Kováčik, ktorý je momentálne predseda televíznej rady.

Drahí zamestnanci. Považoval som za korektné reagovať a napísať svoj názor.
Ďakujem vám v mene našej rehole za všetko, čo ste dodnes urobili pre televíziu LUX. Veľmi si cením vašu obetavosť, ochotu a nasadenie v celom projekte. Je mi veľmi ľúto, že takýto pekný projekt narazil na ťažkosti. Som presvedčený, že je to dobrý projekt! Verím, že sa to všetko vysvetlí a vy dostanete odpovede na svoje otázky. Zdá sa mi, že pán František Majda sa stal súčasťou nejakej zvláštnej hry a prosím ho, aby si zachoval charakter a zvážil svoje ďalšie kroky.

S úctou

Karol Maník
provinciál
Saleziáni don Bosca

ilustračné foto: Pavol Rábara

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo