Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
07. september 2016

Chromík: Zbierame milión podpisov, aby EÚ jasne povedala, čo je manželstvo

Európska iniciatíva chce dosiahnuť, aby si EÚ pre svoje predpisy zadefinovala pojmy manželstvo a rodina. Kritici považujú podpisovú akciu za podraz.
Chromík: Zbierame milión podpisov, aby EÚ jasne povedala, čo je manželstvo

Slovensko sa zapojilo do európskej iniciatívy na ochranu manželstva a rodiny. Cieľom je predložiť Európskej komisii návrh na definíciu manželstva a rodiny. Potrebné je vyzbierať v rámci EÚ milión podpisov. Za Slovensko akciu zastrešuje Anton Chromík cez Asociáciu Otca mamu deťom.

Robíte ďalšie referendum?

(Smiech.) Nie, ide o iniciatívu, ktorá má dve podoby. Jedna pôsobí na rodinu zvnútra, druhá chce zmenu zvonka.

Sme si vedomí, že len zmena ústavy nezabráni tomu, aby sa rodiny nerozpadali. Preto chceme na rodinu pôsobiť zvnútra a organizujeme akciu Urobte Vianoce teraz. V rámci nej ideme s dobrovoľníkmi do miest, kde chceme povzbudzovať rodičov, aby napríklad venovali deťom čas, a chceme povzbudiť manželov, aby sa obdarovali navzájom a obnovili si svoju prvotnú lásku. Chceme nahradiť kultúru brania kultúrou dávania.

Ako chcete pôsobiť na rodinu zvonka?

Aktuálne cez európsku iniciatívu občanov Mama, otec a deti.

O čo ide?

Európski občania majú právo legislatívnej iniciatívy, ak vyzbierajú pod ňu milión podpisov. O to sa snažíme, v rámci celej EÚ vyzbierať milión podpisov pod návrh, ktorý definuje na európskej úrovni manželstvo a rodinu.

Podľa bývalého predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka je iniciatíva podraz, pretože vyvoláva dojem, že presadzuje zadefinovanie manželstva ako muža a ženy na európskej úrovni. To však dnes nie je možné a petícia to nespomína a ani túto reguláciu neumožňuje.

Aj mňa takáto silná emocionálna reakcia pána Mazáka prekvapila, poznal som ho osobne ako príjemného človeka. Pán profesor sa mýli.

Európska komisia podľa nariadenia zaregistruje ako európsku iniciatívu občanov iba takú iniciatívu, ktorá nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv, nie je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca a navrhovaná iniciatíva občanov nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie (čl. 2 Zmluvy o EÚ).

Registráciu tejto iniciatívy schválila svojím rozhodnutím Európska komisia. Bola tu snaha liberálov napadnúť rozhodnutie Európskej komisie o registrácii tejto iniciatívy na Európskom súdnom dvore. Žiadosť o právnu pomoc pri žalobe však bola predsedom súdu zamietnutá ako zjavne neopodstatnená.

Ako znie teda návrh iniciatívy?

Ide o tzv. horizontálne uplatniteľnú legislatívu, ktorá definuje pojem manželstva a rodiny v rámci práva EÚ – manželstvo ako zväzok muža a ženy a rodinu založenú na manželstve alebo rodinnom pôvode.

Akú má formu?

Toto legislatívne nariadenie bude hovoriť, že ak EÚ v rámci svojich kompetencií spomenie pojmy manželstvo a rodina, tak ich použije vo význame, ktorý je spoločný všetkým krajinám.

To je aký?

Prienik všetkých pojmov, ktoré v EÚ krajinách máme, je manželstvo ako zväzok muža a ženy. Samozrejme, zostane na krajinách, aby si predpisy ďalej prispôsobili tým spôsobom, že budú uplatniteľné pre ďalšie skupiny. Dôležité však je, že spoločný predpis nebude v rozpore s ústavami iných členských štátov.

„Chceme dosiahnuť, aby sa nenavrhovali kontroverzné veci. Preto si treba podľa nás dopredu definovať spoločný rozsah pojmu manželstvo a rodina pre prípady, keď bude použitý v kompetenciách EÚ.“ Zdieľať

Pôjde teda len o deklaratórny charakter?

To by som nepovedal. Horizontálne uplatniteľná legislatíva znamená, že vo všetkých predpisoch, ktoré bude vydávať EÚ, bude platiť definícia pojmu manželstvo a rodina, ktorú navrhuje naše nariadenie. Takže nebude treba v každom predpise definovať, čo sa rozumie pod manželstvom alebo rodinou.

Aký to však bude mať význam, ak si aj tak budú môcť krajiny prispôsobiť svoju definíciu manželstva?

Krajiny môžu priradiť práva, čo vyplývajú z nariadenia, aj iným skupinám. Ale to je už ich osobná vec. Im to zaručí slobodu a na druhej strane sa neobmedzuje sloboda krajinám, ktoré majú pojmy nastavené rovnako ako v európskom predpise.

Skúsme to ešte zjednodušiť. Na európskej úrovni sa definuje manželstvo tak, ako ho chápeme my konzervatívci?

EÚ nemá kompetenciu v otázkach manželstva, to všetci vieme. Ale má kompetenciu v iných oblastiach, kde používa pojmy manžel a manželka, rodina, manželstvo. Videli sme to teraz nedávno pri nariadení, kde sa snažili o presadenie kompetencie pri uznávaniach majetkových dôsledkov cezhraničných manželstiev a registrovaných partnerstiev.

Inzercia

Touto iniciatívou chceme dosiahnuť, aby sa nenavrhovali kontroverzné veci. Preto si treba podľa nás dopredu definovať spoločný rozsah pojmu manželstvo a rodina pre prípady, keď bude použitý v kompetenciách EÚ.

Dokáže teda v prípade úspechu táto iniciatíva zabrániť v praxi nejakým škodám?

Určite áno. V prípade, ak by došlo k prijatiu tejto legislatívy, tak ide o enormný význam. Znamenalo by to, že sa vraciame späť k Únii tak, ako sme si ju predstavovali. Ako k spoločnému domu, v ktorom sa nerobí propaganda, ale sa hľadá zhoda.

Ak by toto EÚ prijala, tak by to znamenalo uzavretú debatu do budúcnosti a vlastne pokojné spolunažívanie medzi štátmi, ktoré majú v rámci EÚ rozdielne názory.

Má to však celé význam, keď si štáty v konečnom dôsledku môžu schváliť napríklad registrované partnerstvá?

EÚ prichádza stále s novými a novými iniciatívami, nariadeniami, ktorými zadnými dvierkami či cez okno hľadá spôsoby, ako dosiahnuť zmenu stavu vo veciach pojmov o rodine a manželstve. Europarlament pravidelne prijíma nezmyselné rezolúcie, ktoré zasahujú do kompetencií štátov výrazným spôsobom. A potom stačí jedna jediná vláda, ktorá sa kvôli eurofondom podlizuje Bruselu a už niet cesty späť, lebo aj po zmene vlády sme viazaní nariadením EÚ.

Takisto je významný rozmer celej akcie v tom, že ide o občiansku iniciatívu, a nie byrokratickú aktivitu Bruselu. Hoci by aj bola iniciatíva neúspešná, bude to silný signál od európskych občanov.

Skúsme nejaký príklad, kde by to pomohlo...

Spomínal som už čerstvý návrh EÚ, aby si štáty vzájomne uznávali majetkové dôsledky vyplývajúce z manželstiev a registrovaných partnerstiev. Lenže my žiadne registrované partnerstvá nemáme a pojem manželstvo EÚ nedefinuje. Výsledkom je chaos a nejasnosť. Takže ak by sme sa k tomuto návrhu pridali, kompetencie by išli sudcom, ktorí by pri majetkových dôsledkoch rozhodovali, pri ktorých zväzkoch ich budú uznávať a ktorých nie, a nemusia sa riadiť našimi predpismi o manželstve.

Ak by bola prijatá iniciatíva Otec, mama, deti, takéto nariadenie by mohlo byť prijaté len vo vzťahu k manželstvu muža a ženy. Nemuselo by teda prísť k nejasnostiam o manželstve a odovzdávaniu kompetencií sudcom.

Poďme k samotnému zbieraniu podpisov. Máme si to predstaviť ako klasickú petíciu?

Nejde o petíciu, je to už samotný návrh legislatívy, ktorý si vyžaduje milión podpisov. Občianska iniciatíva, ktorá je návrhom legislatívy, je dokonca už registrovaná Európskou komisiou.

Líši sa niečím zbieranie podpisov od štandardnej petície?

Výrazne. V tomto prípade sa vyžadujú oproti bežnej petícii niektoré údaje navyše – rodné meno, a to aj pri mužoch, ďalej miesto narodenia, potom krajinu pri adrese, štátnu príslušnosť a ešte aj dátum podpisu.

Existuje tu aj časové obmedzenie?

Všetky podpisy sa musia vyzbierať do 10. decembra. My sme si dali termín na 10. novembra, aby sme mali čas všetky podpisy zaevidovať.

Iniciatívu rozbehlo sedem členských štátov, Slovensko sa pripojilo neskôr. Prečo?

Už je zapojených 22 krajín. My trochu neskôr, ale nie oveľa. Zdržalo nás schvaľovanie podpisového hárku, ktorý musí byť schválený národnou autoritou, v našom prípade ministerstvom vnútra.

Koľko podpisov sa očakáva od Slovenska?

Nechcem hovoriť žiadne čísla, uvidíme. Budeme radi, keď sa zapojí čo najviac ľudí.

Foto: Pavol Rábara

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.