Roman Joch

Roman Joch

Vysokoškolský pedagóg a publicista, riaditeľ Občanského institutu v Prahe.