Mátel Andrej

  Strana 1

  ZAHRANIČIE: O osude majetku obetí holokaustu
  ZAHRANIČIE: O osude majetku obetí holokaustu

  V dňoch 26.-30. júna 2009 sa koná v Prahe a Terezíne Medzinárodná konferencia o osude majetku obetí holokaustu (hebrejsky šoa). Česká republika iniciovala jej organizovanie ešte v júli minulého roku. „Hoci sa konferencia koná až na úplný záver českého predsedníctva, je jednou z najvýznamnejších ak...

  Kto sú mesiánski Židia? (IX. Sviatky)
  Kto sú mesiánski Židia? (IX. Sviatky)

  Je zaujímavé, že už niekoľko desaťročí sa stalo medzi kresťanmi akýmsi módnym hitom slávenie židovských sviatkov. Čo si o tom myslíš? Módnym hitom je nosenie účesu alebo oblečenia podľa veľkých hviezd alebo významných návrhárov. Vari boli Židia v mysliach kresťanov „hviezdami“, aby ich nasledovali...

  Kto sú mesiánski Židia? (VIII. Tradícia)
  Kto sú mesiánski Židia? (VIII. Tradícia)

  Rešpektujú mesiánski Židia židovskú tradíciu? Dôležité je uspresniť si, čo pod „tradíciou“ budeme rozumieť. Navrhujem, aby sme v tomto rozhovore pod ňou rozumeli rozličné židovské náboženské a kultúrne prvky, ktoré tvoria židovskú identitu. Tí mesiánski Židia, ktorí vedome chcú rozvíjať svoju židovs...

  Kto sú mesiánski Židia? (VII. Viera)
  Kto sú mesiánski Židia? (VII. Viera)

  Jestvuje niečo typické pre židovskú vieru? Myslím, že sú to príbehy. Namiesto precíznych filozofických formulácií uprednostňujú Židia rozprávanie príbehov. Rozprávanie má všeobecne prednosť pred písaním. Veď aj na počiatku bolo slovo... My mesiánski veriaci veríme, že ono Slovo bol Ješua, Boží syn. ...

  Kto sú mesiánski Židia? (VI. Písma)
  Kto sú mesiánski Židia? (VI. Písma)

  Majú mesiánski Židia a kresťania rovnakú Bibliu? Pred odpoveďou na túto otázku je vhodné položiť si inú: „Aké Písma používal Ješua, jeho apoštoli a mesiánski veriaci ranej cirkvi?“ Vieme, že Ješua čítal a citoval Tóru (Päť kníh Mojžišových), Prorokov aj Žalmy – teda posvätné Písma židovského ľudu. P...

  Kto sú mesiánski Židia? (V. Zem)
  Kto sú mesiánski Židia? (V. Zem)

  O návrate do Zasľúbenej zeme a opätovnom usadení sa v Jeruzaleme, snívali Židia dlhé stáročia. Túto nádej živili čítaním biblických proroctiev a vrúcnou modlitbou. „Budúci rok v Jeruzaleme!“ zaznievalo v závere sederovej večere každoročne sláveného sviatku Pesach. Pre kresťanov bola otázka navždy uz...

  Kto sú mesiánski Židia? (IV. Olivovník)
  Kto sú mesiánski Židia? (IV. Olivovník)

  Boli na počiatku Ješuovho hnutia ako prvotiny ranej úrody. Ale stali sa nechcenými, pre Židov i kresťanov z národov. Ich počet sa zmenšoval, až sa celkom stratili. Nebolo o nich počuť takmer 15. storočí. Hovorím o Židoch veriacich v Mesiáša Ješuu ha-nocri, ktorí vierou v neho neodmietli svoju židovs...

  Kto sú mesiánski Židia? (III. Nechcení)
  Kto sú mesiánski Židia? (III. Nechcení)

  Predbežným tvrdením, ktoré sa pokúsim objasniť, je nasledovné: Židia veriaci v Mesiáša Ješuu, sa postupne stali nechcenými pre ostatných Židov ako aj kresťanskú cirkev z ktorej sa postupne stalo samostatné náboženstvo oddelené od židovstva. Hoci bol tento proces postupný, jestvujú isté zlomové okami...

  Kto sú mesiánski Židia? (II. Na počiatku)
  Kto sú mesiánski Židia? (II. Na počiatku)

  Hoci sériu článkov o mesiánskom židovstve som začal novodobou históriu, ich dejiny siahajú celkom na počiatok. Mám na mysli ten počiatok, kedy sa podľa evanjelistu Jána „Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami“. Aj pred jeho príchodom Boh hovoril so svojim stvorením, ale v plnosti času komunikoval ...

  Kto sú mesiánski Židia?
  Kto sú mesiánski Židia?

  Túto otázku som si osobne nikdy nemusel položiť. Do sedemnástich rokov som bol úplný ateista a nikdy ma otázky viery v tomto období nezaujímali. Po mojej postupnej konverzii na strednej škole som z kresťanov poznal len katolíkov. Počas vysokoškolských štúdií som začal spoznávať aj iné denominácie ne...

  Strana 1