Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
09. jún 2008

Kto sú mesiánski Židia?

Túto otázku som si osobne nikdy nemusel položiť. Do sedemnástich rokov som bol úplný ateista a nikdy ma otázky viery v tomto období nezaujímali. Po mojej postupnej konverzii na strednej škole som z kresťanov poznal len katolíkov. Počas vysokoškolských štúdií som začal spoznávať aj iné denominácie ne...

Túto otázku som si osobne nikdy nemusel položiť. Do sedemnástich rokov som bol úplný ateista a nikdy ma otázky viery v tomto období nezaujímali. Po mojej postupnej konverzii na strednej škole som z kresťanov poznal len katolíkov. Počas vysokoškolských štúdií som začal spoznávať aj iné denominácie než je rímskokatolícka, ale ani v tomto období som o mesiánskych Židoch ani nepočul.

Začal som však starostlivo študovať Bibliu a dospel som k poznaniu, ktoré je pre moju kresťanskú vieru veľmi dôležité, ba povedal by som rozhodujúce: „Ježiš Kristus bol Žid. Jeho matka bola Židovka. Všetci jeho učeníci boli Židia. Ježiš citoval výhradne židovské Písmo. Tí, ktorí zažili zoslanie Ducha Svätého na Turíce v Jeruzaleme, boli opäť Židia. Celé kresťanstvo založené na viere v Ježiša ako Mesiáša (grécky Krista) povstalo zo židovstva.“

Zvyčajne každý skromne informovaný kresťan tieto jednoduché historické fakty pozná. Pre mňa sa však stali podstatnou súčasťou života viery. Nie sú len informáciou, ale duchovnou skutočnosťou, ktorá ovplyvňuje celý môj život. Jednoducho viem, že patrím k židovskému ľudu. Hoci mojimi rodičmi ani starými rodičmi neboli Židia – takže nepochádzam zo židovstva podľa tela – vierou v židovského Mesiáša Ješuu som súčasťou Izraela (nezávisle na tom, že ortodoxní Židia by to popreli). Ospravedlňujem sa za tento osobný úvod a prejdem priamo k téme.

Mesiánski Židia sú rodení Židia, ktorí uverili v Mesiáša Ješuu, ale nevstúpili do žiadnej zo súčasných kresťanských denominácií. Táto viera im nič neuberá zo židovskej identity.

Otázka, ktorú som si položil približne pred desiatimi rokmi, znela: „Ak prví veriaci boli Židia, prečo v súčasnosti nežijú v mojom okolí žiadni ,židovskí kresťania‘?“ Postupne som začal pátrať po ich existencii a bol som veľmi milo prekvapený. Po celom svete žije v súčasnosti pomerne veľké množstvo židovských veriacich v Mesiáša. Väčšina z nich nevstúpila do žiadnej z jestvujúcich kresťanských denominácií a nepoužíva označenie „kresťania“. Samých seba označujú v hebrejčine Jehudim mešichim, čo sa prekladá „mesiánski Židia“. V posledných rokoch som mal možnosť zažiť viacero osobných stretnutí s mesiánskymi Židmi z Izraela, Ameriky i Európy, s niektorými si doposiaľ dopisujem. Mnohé informácie mám od nich samotných, ďalšie som sa dočítal v odbornej literatúre. Poznám mesiánskych Židov a viem, kto sú. Je to pre mňa samozrejmosť, o ktorej komunikujem s inými. Často sa však stretávam s tým, že pre druhých to samozrejmosťou nie je. Pýtajú sa ma: „Kto sú to mesiánski Židia?“ Postupne sa budem snažiť priblížiť týchto spolu-veriacich. Hoci ja sám nie som historik, na začiatok nezaškodí stručne poznať ich novodobú históriu.

Podľa viacerých historikov „židovského kresťanstva“ začiatok vzniku tohto novodobého fenoménu siaha do 70. rokov 19. storočia. Pripomeniem, že aj pred týmto obdobím niektorí jednotliví Židia uverili v Ježiša, ale podľa tradičného spôsobu sa pridali k niektorej z jestvujúcich kresťanských denominácií. V roku 1866 bolo založené vo Veľkej Británii Spoločenstvo hebrejských kresťanov (Hebrew Christian Alliance). Títo „hebrejskí kresťania“ sa snažili zachovať židovskú identitu. Súčasťou misie medzi Židmi bolo posolstvo, aby prijatím Mesiáša Ješuu nestratili svoju príslušnosť k židovskému ľudu. Predstavitelia hebrejských kresťanov, akými boli Mark Levy alebo John Zacker, už použili aj terminológiu „mesiánski Židia“ a „mesiánski judaizmus“, ale k jej všeobecnému prijatiu prišlo oveľa neskôr. Je zaujímavé, že v tomto období sa zrodilo sionistické hnutie s cieľom návratu Židov do Svätej zeme a založenia židovského štátu. Všeobecne jestvuje medzi židovskými veriacimi v Ješuu presvedčenie, že Božie zvolávanie rozptýleného židovského ľudu zo všetkých krajín sveta do erec Jisrael úzko súvisí s duchovným prebudením uprostred tohto ľudu a ich zjednocovaním mimo kresťanských denominácií.

V roku 1882 založil Joseph Rabinowitz (1837-1899) prvú židokresťanskú obec v novodobých dejinách v Besarábii (Kišinev, dnešné Moldavsko). Išlo o spoločenstvo, ktoré nepatrilo k žiadnej denominácii, ale malo skôr charakter synagógy veriacich v Mesiáša Ješuu. Nazývalo sa Obcou mesiánskych židov, synov Novej zmluvy (hebr. Jehudim Mešichim Bnej Brit Chadaša). Podľa Rabinowitza leží „kľúč k Svätej zemi v rukách nášho brata Ješuu“. Je zaujímavé, že v tomto období na druhej strane Európy založil Theodor Herzl Svetovú sionistickú organizáciu. V roku 1897 zvolal 1. sionistický kongres do Bazileja. Herzl si do svojho denníka napísal: „V Bazileji som založil židovský štát.“

Inzercia

V roku 1915 vznikla Americká spoločnosť hebrejských kresťanov. Podľa jej zakladateľa Arthura Kuldela má ísť o „organizáciu, ktorá dýcha duchom Mesiáša a je poháňaná láskou k Izraelu“. V roku 1925 bolo utvorené Medzinárodné spoločenstvo hebrejských kresťanov. Do tohto historického vývoja však vstúpila v polovici 20. storočia II. svetová vojna a zverstvá holokaustu (hebr. šoa). Nacistom a ich prisluhovačom bolo jedno, či ide o náboženských alebo sekulárnych Židov alebo či veria v Ježiša, resp. vstúpia do niektorej z cirkevných denominácií. Jednoducho išlo o Židov. Napriek počiatočným výnimkám voči „kresťanským Židom“ asi 6 miliónov ľudských bytostí židovskej národnosti bolo zabitých vo svojich domovoch, koncentračných a vyhladzovacích táboroch. Po tejto krížovej ceste židovského ľudu však povstalo niečo, čomu pomaly nikto neveril. Židovský štát bol vzkriesený z mŕtvych. Po takmer devätnástich storočiach exilu vyhlásil 15. mája 1948 David Ben Gurion vznik nového štátu Izrael.

Zrodenie resp. do istej miery pretransformovanie „hebrejského kresťanstva“ do „mesiánskeho židovstva“ nastalo koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia priamo v Izraeli. Podľa Benjamína Bergera nové Božie jednanie duchovne súviselo so znovu zjednotením Jeruzalema pod židovskou správou (r. 1967). Tisíce Židov sa v tomto období obracali k Ješuovi najmä v USA, ale aj v iných krajinách a v polovici 70. rokov aj v Izraeli. Aj Americká spoločnosť hebrejských kresťanov sa v roku 1975 premenovala na Mesiánsku židovskú spoločnosť Ameriky (skr. MJAA). Benjamín Berger o tomto období hovorí nasledovne: „Ja sám som s bratom prišiel z Ameriky do Izraela krátko po roku 1970. Vtedy bolo Židov veriacich v Ješuu relatívne málo. Boh mi dal bremeno prosieb za obrátenie Izraela. Po niekoľkých rokoch sa po celej zemi začali obracať k Ješuovi Židia zo všetkých skupín obyvateľstva, od prísne ortodoxných až k celkom liberálnym. Títo ľudia sa stretli s Ješuom najrozličnejším spôsobom – zažili priame zjavenie alebo počuli svedectvo svojich veriacich priateľov.“ Podľa Barryho Segala žije v súčasnosti (myslí tým rok 2007) v Izraeli okolo 12.000 mesiánskych Židov vo vyše 100 kongregáciách. Čo sa týka označenia „mesiánski židia“ a „mesiánsky judaizmus“, Martin Chernoff – jeden z priekopníkov tohto novodobého hnutia – verí, že bolo zjavené a darované od Pána (hoci aj predtým sa používalo).

Mesiánski Židia sú rodení Židia, ktorí uverili v Mesiáša Ješuu, ale nevstúpili do žiadnej zo súčasných kresťanských denominácií. Táto viera im nič neuberá zo židovskej identity.

ThDr. Andrej Mátel

Kto sú mesiánski Židia? (II. Na počiatku)
Kto sú mesiánski Židia? (III. Nechcení)
Kto sú mesiánski Židia? (IV. Olivovník)
Kto sú mesiánski Židia? (V. Zem)
Kto sú mesiánski Židia? (VI. Písma)
Kto sú mesiánski Židia? (VII. Viera)

Odporúčame

Súčasný smer česko-slovenského satanizmu

Súčasný smer česko-slovenského satanizmu

Podľa viacerých odborníkov venujúcich sa problémom siekt, okultizmu a satanizmu, ako aj samotných satanistov, fenomén satanizmu je širokospektrálnym nekonzistentným hnutím. Český psychiater a pastoračný terapeut MUDr. Prokop Remeš píše: „Satanizmus nie je sekta ani organizácia s jednotnou štr...

New York: Kardinál verzus exstarosta

New York: Kardinál verzus exstarosta

Náboženské princípy neraz zasahujú do najvyššej politiky. Vážnu polemiku pred časom vyvolala nenápadná udalosť sprevádzajúca aprílovú návštevu pápeža Benedikta XVI. v USA. Počas omše v Katedrále svätého Patrika v New Yorku pristúpil k svätému prijímaniu aj bývalý newyorský starosta a neúspešný repub...