Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Naše školy Spoločnosť
17. január 2022

Učenie po novom

Gröhling spustil reformu vzdelávania. Pre školy bude povinná až o štyri roky

Čo čaká žiakov a učiteľov v najbližších rokoch? Ministerstvo školstva pripravuje veľké zmeny v tom, ako bude vyzerať vyučovanie na základných školách.

Gröhling spustil reformu vzdelávania. Pre školy bude povinná až o štyri roky

Ilustračné foto – TASR

Menej memorovania, koniec delenia na prvý a druhý stupeň, väčšie prepojenie medzi predmetmi či viac kritického myslenia. Vyše tristo expertov pracovalo uplynulý rok na zmenách v obsahu učiva, ktoré žiaci preberajú na základných školách.

Minulý týždeň predstavil minister školstva Branislav Gröhling spoločne s odborníkmi zo Štátneho pedagogického ústavu základný dokument veľkej reformy obsahu vzdelávania, ktorý predkladá na pripomienkovanie verejnosti. Jeho autori sa pri ňom inšpirovali krajinami, ktoré vo vzdelávaní dosahujú kvalitné výsledky.

Školy by „po novom“ mali učiť od školského roka 2026/2027. Dovtedy chce ministerstvo pripraviť nové osnovy jednotlivých predmetov, vyškoliť učiteľov a poskytnúť školám nové učebnice.

„Na základe dát a prieskumov môžeme vidieť, že situácia je v mnohých ohľadoch alarmujúca, a z tohto dôvodu s prípravou zmien musíme začať už teraz. Zmeny v obsahu a formách vzdelávania na základných školách, ktoré pripravujeme, budú vzdelávať žiakov a žiačky v duchu potrieb života v 21. storočí,“ tvrdia experti.

Do konca tohto roka plánujú predstaviť nový štátny vzdelávací program, čiže osnovy, podľa ktorých učitelia v školách vzdelávajú.

Prvých absolventov nového modelu vzdelávania môžeme očakávať v rokoch 2032 až 2035.

Dostať žiakov na vyššiu úroveň

„Dlhoročné domáce aj medzinárodné analýzy, výskumy a porovnania nám ukazujú, že zmeny v obsahu a forme vzdelávania sú na Slovensku nevyhnutné,“ píše sa v dokumente o kurikulárnych zmenách. „Pandemická situácia túto skutočnosť potvrdila a naplno odkryla slabé miesta vzdelávacieho systému, o ktorých roky diskutujú analytici, odborníci aj ľudia z praxe.“

Slabé výsledky slovenských žiakov ukazujú aj medzinárodné merania. V oblasti čitateľskej gramotnosti kontinuálne klesajú a nachádzajú sa hlboko pod priemerom krajín OECD. Vyučovaniu slovenčiny či literatúre sa pritom na našich základných školách venuje viac ako tretina času.

Nepriaznivé výsledky majú slovenské deti v porovnaní s rovesníkmi v krajinách OECD aj v prírodných vedách či matematike.

Reforma má cieľ, aby sa v medzinárodných meraniach PISA dostali žiaci v najbližších desiatich rokoch na úroveň priemeru krajín OECD v matematickej, prírodovednej aj čitateľskej gramotnosti a minimálne si udržali aktuálny priemer v matematike.

Ďalším cieľom je zníženie vplyvu socio-ekonomického statusu na výsledky žiakov v základných gramotnostiach, kde momentálne ako krajina patríme medzi najhorších.

Menej bifľovania

Ako by sme sa mali k lepším výsledkom dopracovať?

Základom je, že žiaci by nemali učivo v školách len preberať, ale nájsť pre osvojené vedomosti využitie v praxi. Nemali by sa zbytočne „bifľovať“ a doslovne opakovať zapamätané učivo. Učitelia by ich mali viesť ku kritickému mysleniu, k premýšľaniu a prepájaniu súvislostí. Napomôcť tomu má aj lepšie prepojenie predmetov a témy, o ktorých sa učia, by mali na seba nadväzovať.

V súčasnosti sa napríklad stáva, že žiaci majú na fyzike vypočítať príklad, ale vzorec naň sa učia v matematike až o rok. Alebo sa učia o romantizme v literatúre, no chýba im nadväznosť, keď si o ňom hovoria na dejepise.

Podľa odborníkov to spôsobuje, že prechádzajú do vyšších ročníkov nepripravení a mnohé fakty sa učia separovane od širších súvislostí.


Minister školstva Branislav Gröhling. Foto – TASR

 

Cykly namiesto stupňov

Častým problémom pre učiteľov je, že na hlbšie vysvetľovanie, diskusie so žiakmi či praktické aktivity nemajú na klasickom vyučovaní dostatok času. Aj toto chce reforma zlepšiť.

Inzercia

Namiesto predpísaného učiva, ktoré musia učitelia zo žiakmi v danom ročníku prebrať, by sa obdobie žiaka na základnej škole malo rozdeliť do troch vzdelávacích cyklov. Prvý bude od 1. do 3. ročníka, ďalší od 4. do 5. ročníka a posledný budú tvoriť ročníky 6. až 9.

Prvý cyklus buduje elementárne základy gramotnosti, druhý ich upevňuje a rozvíja, súčasne pripravuje na komplexnejšie vzdelávanie v poslednom, treťom cykle, ktorého výstupom sú pevné základy všeobecného vzdelania.

Odborníci zároveň navrhujú, aby do súčasného prvého stupňa základnej školy patril aj piaty ročník. „Pokiaľ medzinárodná klasifikácia stupňov vzdelávania ostane aj naďalej v platnosti, stupne ostávajú zachované. Avšak s tým, že primárne vzdelávanie (prvý stupeň) budú reprezentovať prvé dva cykly základného vzdelávania, z ktorých prvý je určený na tri roky, druhý na dva. Spolu ide o päť rokov. Optimálne riešenie je teda také, že primárne vzdelávanie sa predĺži o jeden rok.“

Obsah učiva by mal byť pružnejší a školy si môžu samy určiť, ako si ho usporiadajú a akým tempom ho budú so žiakmi preberať.

Štát určí základný rámec vedomostí a poznatkov, ktoré by mal žiak na konci každého cyklu zvládnuť, a učiteľom nechá voľnejšie ruky v tom, ako sa k cieľu so svojimi žiakmi dopracujú. Tento model môže pomôcť napríklad slabším deťom, ktoré potrebujú na osvojenie si vedomostí dlhší čas. Zároveň by mal prispieť k tomu, aby menej z nich muselo ročník opakovať.

Systém vzdelávacích cyklov už funguje vo viacerých krajinách v zahraničí, ako Estónsko, Francúzsko, Slovinsko či Švajčiarsko.

„Potrebujeme dať deťom väčší priestor, nielen ten ročníkový. Táto koronakríza nám to naplno ukázala. Ohodnotiť ich môžeme až vtedy, keď vyrovnáme individuálne rozdiely a dáme šancu všetkým deťom dosiahnuť, čo dosiahnuť majú. Čas na dosiahnutie cieľov bude väčší a meradlom úspešnosti nemá byť to, či sa stihlo prebrať všetko učivo,“ vysvetľoval v minulosti pre Postoj jeden z autorov vzdelávacej reformy profesor Branislav Pupala.

Príbuzné predmety by mali byť spojené do širších oblastí, ako napríklad jazyk a komunikácia, matematika a informatika, človek a príroda alebo umenie a kultúra. Zámerom je, aby bolo učivo ucelenejšie a súdržnejšie a aby nebolo rozbité na izolované jednotky. „Vo vzdelávacích oblastiach sa ďaleko zmysluplnejšie určuje a vymedzuje to, čo chceme a máme vo vzdelávaní dosiahnuť, aby to nebolo len ,odučenie‘ poznatkov alebo vytváranie parciálnych zručností, ktorých zmysel deťom často uniká,“ píšu autori reformy.

Čo čaká učiteľov

Mimoriadne dôležitým krokom nato, aby slovenské základné školy mohli o pár rokov vyučovať modernejšie, je príprava učiteľov. Začať by sa mala už na pedagogických fakultách, kde by sa budúci učitelia mali chystať na vzdelávanie podľa nového systému.

Pre už existujúcich učiteľov chce štát vyčleniť približne päť stoviek ľudí, ktorí im budú pomáhať s nábehom na upravené učebné osnovy.

Pôjde o tzv. mentorov, ktorí poskytnú učiteľom a školám podporu.

Ako to bude vyzerať v praxi? Personálne sa posilnia krajské pracoviská metodicko-pedagogických centier, kde by mala pribudnúť zhruba stovka ľudí. Okrem toho ministerstvo od minulého roka zriaďuje regionálne centrá podpory učiteľov. V najbližších rokoch by ich malo byť celkovo štyridsať po celom Slovensku a pôsobiť v nich bude štyristo mentorov.

Dve centrá už fungujú v Rožňave a Martine, budúci rok by ich malo byť šestnásť, o rok neskôr už tridsaťdva. V roku 2024 by malo byť zriadených všetkých 40 centier.

Podstatou je, že by v nich mali učiteľov sprevádzať mentori, ktorí poznajú situáciu v danom regióne a dokážu im pomôcť vyrovnať sa s konkrétnymi problémami. Malo by ísť o pedagógov z praxe.

Zriadenie centier, ako aj celá reforma obsahu vzdelávania budú z veľkej časti financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Plánované zmeny presahujú aktuálne volebné obdobie. Minister školstva Gröhling hovorí, že tento alebo budúci rok chcú do parlamentu predložiť legislatívne návrhy, ktoré zaručia, že celú reformu obsahu vzdelávania nehodí ďalšia vláda do koša.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.