Dve krajiny, jeden rozpor

Česko a Slovensko, dve krajiny v strednej Európe, ktoré napriek ich „bratskosti“ a blízkosti majú určité odlišnosti. Jeden rozpor majú však podobný. Týka sa komunistov.

Český Senát 6.októbra schválil zákaz propagácie komunizmu (ktorý ešte musí ísť na schválenie do Poslaneckej snemovne) a na internete beží petícia ZrusmeKomunisty.cz. U nášho západného suseda sa môže stať, že propagácia ideológie bude zakázaná, no samotná ideológia bude môcť veselo fungovať ďalej. Môže sa stať i to, že Komunistická strana Čiech a Moravy sa premenuje – forma sa zmení, obsah ostane.

Niečo podobné sa deje aj na Slovensku, ale nikomu to nebije do očí. Už od 27. marca 1996 máme zákon č.125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu. Národná rada Slovenskej republiky sa uzhodla na tom, že „Komunistická strana Československa a jej odnož Komunistická strana Slovenska sú zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948-1989, a to najmä za cieľavedomé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie, národných a náboženských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv a slobôd, za justičné zločiny vykonané v politických procesoch, za teror vykonávaný proti nositeľom iných názorov, než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leninizmu, za devastáciu hospodárstva, za zničenie tradičných princípov vlastníckeho práva, za zneužívanie výchovy, vzdelávania, vedy a kultúry na politické a ideologické účely.“ Podpísali Michal Kováč, Ivan Gašparovič a Vladimír Mečiar.

V slovenskom parlamente obsadila 9 kresiel strana, ktorá sa hlási a pokračuje v období, zákonom označenom ako nemorálne a protiprávne. Nejde tu o problém právny. Spomínaný zákon nehovorí nič o zrušení komunistickej strany. Je to však problém morálny. Ak je komunizmus rovnako zhubný ako fašizmus, tak prečo netolerujeme princa Harryho na maškarnom plese v nacistickej uniforme a tolerujeme ľudí v červených tričkách s bielym nápisom CCCP?

Matúš Demko

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo